11.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/14


A Bizottság tájékoztatója a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján

Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2017/C 340/06)

Tagállam

Spanyolország

Érintett útvonalak

Gran Canaria–Tenerife Sur

Gran Canaria–El Hierro

Tenerife Norte–La Gomera

Gran Canaria–La Gomera

A közszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó útvonal közösségi légi fuvarozók előtti újbóli megnyitásának dátuma

2018. augusztus 1.

Az a cím, amelyen a közszolgáltatási kötelezettséget ismertető szöveg és a kapcsolódó információk és dokumentumok beszerezhetők

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

SPANYOLORSZÁG

Tel.: +34 915977505

Fax +34 915978643

E-mail: osp.dgac@fomento.es

A közszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó útvonalakon szabad hozzáférésű verseny érvényesül 2018. augusztus 1-jétől. Amennyiben egyetlen légi fuvarozó sem nyújt be az előírt közszolgáltatási kötelezettségnek megfelelő üzemeltetési tervet, az útvonalakhoz való hozzáférés az 1008/2008/EK rendelet 16. cikkének (9) bekezdésével összhangban nyilvános pályázati eljárás keretében egyetlen légi fuvarozóra korlátozható.