6.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/10


A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

(2017/C 108/07)

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (1) 35. cikke (3) bekezdésének megfelelően olyan határozat született, amely halászati tilalmat rendel el az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

A tilalom bevezetésének dátuma és időpontja

2017.2.16.

Időtartam

2017.2.16. – 2017.12.31.

Tagállam

Franciaország

Állomány vagy állománycsoport

SBR/678-

Faj

Nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo)

Övezet

A VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizei

Halászhajótípus(ok)

Hivatkozási szám

04/TQ2285


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.