Brüsszel, 2016.5.10.

COM(2016) 246 final

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló 2009/103/EK irányelvben meghatározott minimumösszegeknek az infláció mértékével összhangban történő módosításáról


A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló 2009/103/EK irányelvben 1 meghatározott minimumösszegeknek az infláció mértékével összhangban történő módosításáról

A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló 2009/103/EK irányelv 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően 2015-ben sor került az irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében EUR-ban meghatározott összegek felülvizsgálatára az Eurostat által közzétett és az összes tagállamot átfogó európai fogyasztói árindex változásainak figyelembevétele érdekében.

A felülvizsgálat eredményeként az euróban meghatározott összegek a következők:

   személyi sérülés esetén a biztosítási fedezet minimumösszege
sérültenként 1 220 000 EUR vagy káreseményenként 6 070 000 EUR összegre emelkedik, a sérültek számától függetlenül;

   anyagi kár esetén a minimumösszeg káreseményenként 1 220 000 EUR-ra emelkedik, a károsultak számától függetlenül.

(1)