2.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 432/8


Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

(2014/C 432/07)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikke alapján jogot keletkeztet a kérelem elleni felszólalásra.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról  (2)

„PATATA ROSSA DI COLFIORITO”

EK-szám: IT-PGI-0005-01236-2014.6.2.

OFJ ( X ) OEM ( )

1.   Elnevezés

„Patata Rossa di Colfiorito”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.6 osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Patata Rossa di Colfiorito” elnevezés az Európai Unió tagországainak nemzeti fajtajegyzékében szereplő elit vetőburgonyafajtákból termesztett, jellegzetes rózsahéjú, világossárga húsú, a Solenaceae (burgonyafélék) családjához tartozó Solanum tuberosum (Solanum tuberosum L.; négy homológ genom komponenssel rendelkező – 2n = 4x = 48) érett gumóit jelöli.

A jellegzetes növény az alábbi gumójellemzőkről ismerhető fel:

ép, teljes egészében héjjal borított, foltmentes,

szabálytalan hosszúkás-ovális,

egészséges: nem rothadt, minden egyéb növénybetegségtől, illetve fogyasztásra való alkalmasságát korlátozó elváltozástól mentes,

fagykároktól mentes,

rendellenes szagoktól és/vagy ízektől mentes,

jellegzetes rózsahéj,

sekélyen ülő, könnyen eltávolítható rügyek.

A termék az alábbi referenciaértékekkel jellemezhető:

Méret: legalább 35 mm

Keménység: Nyomásállás (vágási ellenállás) > 1,2 kgf/cm2

Fenolvegyület-tartalom > 300 mg/kg;

Jellegzetes vörös héjszín – (X, Y, Z) dimenzió nélküli mérőszámokkal:

X > 13 dimenzió nélküli mérőszám;

Y > 12 dimenzió nélküli mérőszám;

Z > 6 dimenzió nélküli mérőszám;

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében)

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A „Patata Rossa di Colfiorito” előállításának a vetéstől a betakarításig tartó valamennyi műveletét a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni.

3.6.   A szeletelésre, az aprításra, a csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok

A betakarítást követően a burgonyát olyan raktárakban helyezik el, ahol biztosítottak a gumók megfelelő tartósításához szükséges feltételek: a frissen eltárolt burgonya felszíne kiszárad, a betakarítás során szerzett sérülések behegednek és a víz nem csapódik le a gumók héján. A raktárakban a burgonyát jól szellőző nejlonzsákokban vagy ládákban helyezik el. A tartósítás történhet az érvényben lévő vonatkozó jogszabályok szerinti modern technológiák alkalmazásával. A tartósítás során csírázásgátló szerek használata tilos.

A csomagolás olyan kiszerelésekben történik, amelyeken felismerhető a burgonya rózsahéja.

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok

A csomagoláson elhelyezett címkén, azonos méretű nyomtatott betűkkel fel kell tüntetni a „Patata Rossa di Colfiorito” OFJ jelzést, valamint a közösségi szimbólumot; a címkén, a fentieknél nagyobb betűmérettel írt bármely más szöveg feltüntetése tilos.

Az elnevezést az alábbi nyomtatási sajátosságok teszik a fogyasztók számára könnyen felismerhetővé:

a)   Elnevezés: „Patata Rossa di Colfiorito” OFJ

b)   Betűtípus: Bodoni MT Black;

c)   A tanúsító jelzésen – logón – használt Pantone színek: Red 032.

Image

Ezenkívül a kiszerelések címkéjén a termék azonosításához szükséges valamennyi elemet fel kell tüntetni:

a)

az egyéni termelő vagy termelői szövetkezet és a csomagolást végző neve vagy cégneve, illetve címe vagy székhelye;

b)

a külföldön értékesítésre kerülő terméken használt jelzés;

c)

esetleges további kiegészítő információk, amennyiben azok nem a terméket dicsérik, vagy a termék jellegével, illetve sajátosságaival kapcsolatban nem alkalmasak a fogyasztókat megtévesztésére.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

A „Patata Rossa di Colfiorito” termesztése a tengerszint fölött 470 méternél magasabban lévő helyeken történhet. A termék előállítási területe a Perugia megye keleti és Macerata megye nyugati vidéke között húzódó Középső Appenninek hegyvidéke. A földrajzi területhez tartoznak Umbria tartomány alábbi településeinek egyes részei: Foligno, Nocera Umbra, Valtopina, Sellano, továbbá Marche tartomány alább felsorolt települései: Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Sefro, Visso és Montecavallo.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai

A „Patata Rossa di Colfiorito” előállítási területe a Középső-Appenninek jelentős részére jellemző. A termőterület egyik legjelentősebb sajátossága, hogy legalább 470 méterre a tengerszint fölött található. A termőterület szilíciumot és jelentős mennyiségű mészváz-maradványokat tartalmazó, enyhén savas, laza szerkezetű, jó vízáteresztő képességű, mély talaja szemcseméretének is köszönhetők a burgonya egyedi jellemzői.

A terület éghajlata hegyvidéki, amelyet hideg, havas tél és hűvös nyár jellemez.

A magasabban húzódó területeken az éves csapadék bőséges (évi 1 500 mm fölötti), ami lefelé haladva fokozatosan egyre kevesebb. Télen gyakori a hóesés, a hótakaró azonban csak 1 000 m fölött marad meg tartósan. A szél is gyakori, leginkább a grecale (ÉK) és a sirokkó (DK) jellemző.

5.2.   A termék sajátosságai

A „Patata Rossa di Colfiorito” OFJ az alábbi tulajdonságokkal jellemezhető:

 

magas polifenoltartalom,

 

rózsahéj

 

jellegzetes tömörség és keménység,

 

szabálytalan alak

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati kapcsolat

A „Patata Rossa di Colfiorito” hírnevét és sajátosságait meghatározó tényezők a földrajzi terület talaj- és éghajlati jellemzői, a termesztési technikák és a tartósítási módszerek. A termék széles körű ismertségének kialakulásában a gumó fizikai megjelenése és jellegzetes héjszíne, valamint a területhez kötődő elnevezése is közrejátszik. A talajtani tényezőknek különösen nagy jelentősége van: a talaj jellemzői ugyanis meghatározóak a burgonya fejlődése, alakja, valamint kémiai és organoleptikus (érzékszervi) tulajdonságai szempontjából egyaránt.

A „Patata Rossa di Colfiorito” burgonyát olyan környezeti hatások érik, amelyek nyomán változhat az alakja; ennek oka a terület változatosságának betudható „stressz”, amely a gumót a növekedése során éri. A gumóhús tömörsége és szabálytalan alakja a területre jellemző, mészváz-maradványokban gazdag talaj, az éghajlat és az öntözés hatására alakul ki.

A területre jellemző „szélsőséges” körülmények továbbá rendkívül jelentős mértékben befolyásolják a termék polifenoltartalmát, mivel a polifenolok bioszintéziséért felelős enzimek különösen érzékenyek az itt tapasztalható környezeti hatásokra.

Ezenkívül a termék és a terület közötti szilárd történelmi, kulturális és társadalmi kapcsolatról számos szóbeli és írásos tanúságtétel maradt fenn.

Szaklapok, fényképek és audiovizuális anyagok tanúskodnak a „Patata Rossa di Colfiorito” hírnevéről, amelyet a termék tiszteletére immár 36. alkalommal megrendezett ünnep, a „Sagra della Patata Rossa di Colfiorito” is megerősít; továbbá már több mint huszonöt éve Umbria régió hagyományos termékei között is – okkal – jegyzik.

A „Patata Rossa di Colfiorito” a helyi konyhaművészet számos receptjének hozzávalói között megtalálható: főzve, parázson sütve, salátában, sütve, roston és kenyér, lepény, illetve püré készítésére is használják. A termékből kiváló gnocchi – a helyi konyhaművészet széles körben elterjedt remeke – készíthető.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(510/2006/EK rendelet (3) 5. cikk (7) bekezdés)

Ez a közigazgatási szerv a „Patata Rossa di Colfiorito” OFJ elismerésére irányuló javaslatnak az Olasz Köztársaság2014. április 22-i, 93. számú Hivatalos Közlönyében történő közzétételével, a fenti kérelem vonatkozásában elindította a nemzeti kifogásolási eljárást.

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi internetes oldalon tekinthető meg: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

vagy

közvetlenül a Minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it), (a képernyő jobb felső sarkában) a „Prodotti DOP IGP” („OEM OFJ termékek”) címszóra, majd a „Prodotti DOP IGP STG” („OEM OFJ HKT termékek”), (a képernyő bal oldalán), végül a „Disciplinari di produzione all’Esame dell’UE” („Az uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások”) menüpontra kattintva.


(1)  HL L 343., 2012.12.14. 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. A rendeletet felváltotta az 1151/2012/EU rendelet.

(3)  Lásd a 2. lábjegyzetet.