19.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 65/182


P7_TA(2013)0238

Alexander Alvaro parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Az Európai Parlament 2013. június 11-i határozata az Alexander Alvaro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2013/2106(IMM))

(2016/C 065/28)

Az Európai Parlament,

tekintettel az Alexander Alvaro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, 2013. május 8-án a német szövetségi igazságügyi minisztériumtól a kölni (Németország) főügyész előtt fekvő üggyel kapcsolatban beérkezett kérelemre, melyről 2013. május 23-án a plenáris ülés tájékoztatást kapott,

miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Alexander Alvarot,

tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a német alaptörvény (Grundgesetz) 46. cikkére,

tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0188/2013),

A.

mivel a kölni (Németország) főügyész egy állítólagos jogellenes cselekmény kapcsán folytatandó nyomozati eljárás megindításával kapcsolatban kérte Alexander Alvaro európai parlamenti képviselő és az Európai Parlament alelnöke parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését;

B.

mivel a főügyész által benyújtott kérelem egy súlyos közlekedési balesettel kapcsolatos nyomozásra irányul, amely balesetben Alexander Alvaro szerepet játszott.

C.

mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén a parlamentjük képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

D.

mivel a német alaptörvény (Grundgesetz) 46. cikkének (2) bekezdése szerint büntetendő cselekmény elkövetése miatt képviselő csak a parlament engedélyével vonható felelősségre, kivéve a jogellenes cselekmény elkövetésekor vagy a rá következő napon történő letartóztatás esetét;

E.

mivel ebből következően a Parlamentnek fel kell függesztenie Alexander Alvaro mentelmi jogát, amennyiben az ellene folytatott eljárásra sor kerül;

F.

mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 9. cikke és a német alaptörvény (Grundgesetz) 46. cikkének (2) bekezdése nem zárja ki Alexander Alvaro mentelmi jogának felfüggesztését;

G.

mivel ezért a szóban forgó ügyben javasolt a parlamenti mentelmi jog felfüggesztése;

1.

úgy határoz, hogy felfüggeszti Alexander Alvaro mentelmi jogát;

2.

utasítja elnökét, hogy ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését haladéktalanul továbbítsa a Németországi Szövetségi Köztársaság illetékes hatóságainak és Alexander Alvarónak.