9.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/3


Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

2012/C 71/03

A határozat elfogadásának időpontja

2011.10.12.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.33023 (11/NN)

Tagállam

Írország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Jogalap

Insurance Act 1964

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege 738 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

Gazdasági ágazat

Pénzügyi intermediáció

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Insurance Compensation Fund

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2012.1.26.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.33314 (11/N)

Tagállam

Spanyolország

Régió

Cataluña

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Jogalap

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

A kultúrát előmozdító támogatás

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Tervezett éves kiadás 1 millió EUR

 

Tervezett támogatás teljes összege 6 millió EUR

Támogatás intenzitása

20 %

Időtartam

2011.4.13–2016.12.31.

Gazdasági ágazat

Média

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2011.12.20.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.33422 (11/N)

Tagállam

Lengyelország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Jogalap

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Export

Támogatás formája

Állami kezességvállalás

Költségvetés

Az éves költségvetési törvényben meghatározandó.

Támogatás intenzitása

Időtartam

2012.1.1–2016.12.31.

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm