14.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 41/9


Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeket)

2012/C 41/03

A határozat elfogadásának időpontja

2012.1.6.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.33112 (11/N)

Tagállam

Olaszország

Régió

Calabria

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Regime di Aiuto Misure Forestali Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Calabria [Dec. n. C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010]: Misura 221 — Primo imboschimento di terreni agricoli; Misura 223 — Primo imboschimento di superfici non agricole.

Jogalap

PSR Calabria, Allegato X — Schede di misura 221, 223 [Art. 36, b, i-iii; Artt. 43 e 45 regolamento (CE) n. 1698/2005]

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Erdészeti ágazat, Vidékfejlesztés (AGRI)

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 19 millió EUR

Támogatás intenzitása

80 %

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Erdőgazdálkodás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura

Via Molè

88100 Catanzaro CZ

ITALIA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2012.1.6.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.33810 (11/N)

Tagállam

Dánia

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Large Growth Guarantee Scheme/extension of the calculation methodology for the aid element in guarantees (SA.33022)

Jogalap

The Finance Act 2011

Act No 549 of 1 July 2002 (as amended) on Vækstfonden

Executive order No 1013 of 17 August 2007 (as amended) on the activitities on Vækstfonden

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

KKV-k

Támogatás formája

Kezességvállalás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 75 millió DKK

Támogatás intenzitása

7,26 %

Időtartam

2015.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Vækstfonden

Strandvejen 104 A

2900 Hellerup

DANMARK

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm