24.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 218/3


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK VÉLEMÉNYE

(2012. július 18.)

az Európai Központi Bank Igazgatósága tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról

(CON/2012/56)

2012/C 218/04

Bevezetés és jogalap

Az Európai Központi Bank (EKB) 2012. július 16-án felkérést kapott az Európai Tanács elnökétől, hogy alkosson véleményt az Európai Központi Bank Igazgatósága tagjának kinevezéséről szóló, 2012. július 10-i tanácsi ajánlásról (1).

Az EKB Kormányzótanácsának a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikkének (2) bekezdésén alapul.

Általános észrevételek

1.

A Tanács Európai Tanácsnak beterjesztett ajánlása, melyről az Európai Parlamenttel és az EKB Kormányzótanácsával konzultáció folyik, arra tesz ajánlást, hogy Yves MERSCH-et jelöljék ki nyolcéves hivatali időre az EKB Igazgatósága tagjaként.

2.

Az EKB Kormányzótanácsának véleménye szerint a jelölt a Szerződés 283. cikkének (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően monetáris vagy banki területen elismert szakmai tekintéllyel és tapasztalattal rendelkezik.

3.

Az EKB Kormányzótanácsának nincs ellenvetése a Tanácsnak Yves MERSCH EKB Igazgatósága tagjaként való jelölésére vonatkozó ajánlásával kapcsolatban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. július 18-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.