11.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 380/138


2011. június 9., csütörtök
Az európai sportban jelen lévő korrupció elleni küzdelem

P7_TA(2011)0273

Az Európai Parlament 2011. június 9-i nyilatkozata az európai sportban jelen lévő korrupció elleni küzdelemről

2012/C 380 E/20

Az Európai Parlament,

tekintettel az EUMSZ 165. cikke (2) bekezdésének hetedik francia bekezdésére, amely kimondja, hogy az Unió fellépésének célja a sport európai dimenzióinak fejlesztése a sportversenyek tisztaságának és nyitottságának előmozdítása révén,

tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkére,

A.

felismerve az európai sport uniós polgárokra és vállalkozásokra gyakorolt rendkívül fontos társadalmi és pénzügyi hatását,

B.

mivel a sportról szóló fehér könyv (COM(2007)0391) értelmében az európai dimenzióval rendelkező korrupciós problémákat európai szinten kell kezelni, és a Bizottság továbbra is nyomon fogja követni az EU pénzmosásellenes jogszabályainak végrehajtását a tagállamokban a sportágazat tekintetében,

1.

felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt koordináljon széles körű tanulmányt az európai sport terén előforduló korrupciós esetekről, konzultálva valamennyi érdekelt féllel;

2.

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy különösen emeljék ki a szervezett bűnözés, valamint a legális és illegális fogadás, a sportügynökök, a bírók, a klubvezetők és a sportolók közötti kapcsolatokat, melyek célja az európai sportmérkőzések eredményeinek előre történő meghatározása;

3.

felhívja a Bizottságot, hogy az európai sport integritása és fenntartható fejlődése érdekében szabályozza az online fogadást az engedéllyel rendelkező szolgáltatók és a mérkőzések eredményéről való megállapodások elleni küzdelmet célzó speciális intézkedések által, illetve biztosítva az alulról szerveződő sporthoz történő tisztességes visszatérést a sportversenyek szervezőit megillető fogadási jogok elismerése által;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot az aláírók nevével (1) együtt a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.


(1)  Az aláírók listája a 2011. június 9-i jegyzőkönyv 1. mellékletében jelent meg (P7_PV(2011)06-09(ANN1)).