18.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/56


A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. március 23-i 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében

(EGT-vonatkozású szöveg)

(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

2011/C 338/02

ESzSz (1)

Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe

(és referenciadokumentum)

Első közzététel HL

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

1. megjegyzés

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Gépek biztonsága. Nyomdai és papírfeldolgozó gépek tervezésének és kialakításának biztonsági követelményei. 1. rész: Általános követelmények

2011.6.8.

EN 1010-1:2004

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2011.6.8.)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Gépek biztonsága. Nyomdai és papírfeldolgozó gépek tervezésének és kialakításának biztonsági követelményei. 2. rész: Nyomó- és lakkozógépek, beleértve az előnyomó gépeket is

2011.2.4.

EN 1010-2:2006

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2011.2.28.)

CEN

EN 1127-1:2011

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan

Ez az első közzététel

EN 1127-1:2007

2.1. megjegyzés

2014.7.31.

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 2. rész: Bányászati alapelvek és módszertan

2008.8.20.

EN 1127-2:2002

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.28.)

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Föld alatti bányák potenciálisan robbanásveszélyes környezeteiben való használatra szánt berendezések és részegységek

2008.8.20.

EN 1710:2005

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.28.)

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Targoncák biztonsága. Üzemelés robbanásveszélyes környezetben. Üzemeltetés éghető gázos, gőzös, ködös és poros közegben

2010.4.16.

EN 1755:2000

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.4.16.)

CEN

EN 1834-1:2000

Dugattyús belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 1. rész: Éghető gáz- és gőzközegben üzemelő, II. csoportú motorok

2001.7.21.

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Dugattyús belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 2. rész: Föld alatti bányában üzemelő sújtólég és /vagy éghető por veszélyének kitett I. csoportú motorok

2001.7.21.

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Dugattyús belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 3. rész: Éghető porközegben üzemelő, II. csoportú motorok

2001.7.21.

 

 

CEN

EN 1839:2003

Gázok és gőzök robbanási határainak meghatározása

2004.8.12.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Bevonatkészítő üzemek. Mártó- és galvanizálóberendezések szerves folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények

2010.9.17.

EN 12581:2005

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.12.31.)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Gépek a bevonóanyagok nyomás alatti forgatására és felvitelére. Biztonsági követelmények

2010.9.17.

EN 12621:2006

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.12.31.)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Keverőgépek bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények. 1. rész: Keverőgépek járművek újrafényezésére

2010.9.17.

EN 12757-1:2005

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.12.31.)

CEN

EN 13012:2001

Üzemanyagtöltő állomások. Automata üzemanyag-adagoló pisztoly konstrukciós és alkalmazási követelményei

2002.1.22.

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Szivárgásjelző rendszerek. 1. rész: Általános elvek

2003.8.14.

 

 

CEN

EN 13237:2003

Potenciális robbanásveszélyes környezetek. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben való használatra tervezett berendezések és védelmi rendszerek szakkifejezései és meghatározásuk

2003.8.14.

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. 1. rész: Alapmódszer és követelmények

2010.4.16.

EN 13463-1:2001

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.12.31.)

CEN

EN 13463-2:2004

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben használatos nem villamos berendezések. 2. rész: Védelem az áramlást korlátozó „fr” tokozással

2005.11.30.

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben használatos nem villamos berendezések. 3. rész: Védelem nyomásálló tokozással „d”

2005.11.30.

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Robbanásveszélyes légterekben használatos nem villamos felszerelések. 5. rész: Szerkezetbiztonsági védelem „c”

Ez az első közzététel

EN 13463-5:2003

2.1. megjegyzés

2014.7.31.

CEN

EN 13463-6:2005

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben használatos nem villamos berendezések. 6. rész: Védelem a gyújtóforrás vezérlésével „b”

2005.11.30.

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetek nem villamos berendezései. 8. rész: Védelem folyadékba való bemerítéssel „k”

2004.8.12.

 

 

CEN

EN 13616:2004

Folyékony ásványolajtermékek helyhez kötött tartályainak túltöltésgátló berendezése

2006.3.9.

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Üzemanyagtöltő állomások. 1. rész: Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és nyomószivattyús egységek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2010.7.7.

EN 13617-1:2004

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.12.31.)

CEN

EN 13617-2:2004

Üzemanyagtöltő állomások. 2. rész: Az adagoló tápszivattyú és az adagolóautomata biztonsági fékének konstrukciójára és működésére vonatkozó biztonsági követelmények

2005.11.30.

 

 

CEN

EN 13617-3:2004

Üzemanyagtöltő állomások. 3. rész: A nyírószelepek konstrukciójára és működésére vonatkozó biztonsági követelmények

2005.11.30.

 

 

CEN

EN 13760:2003

Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) töltő rendszer személy- és teherszállító gépjárművekhez. Töltőpisztoly, vizsgálati követelmények és méretek

2004.1.24.

 

 

CEN

EN 13821:2002

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. A por/levegő keverékek legkisebb gyújtási energiájának meghatározása

2003.5.20.

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 1. rész: A porfelhők pmax legnagyobb robbanási nyomásának meghatározása

2011.6.8.

EN 14034-1:2004

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2011.7.31.)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 2. rész: A porfelhők legnagyobb robbanási nyomásemelkedésének [(dp/dt)max] meghatározása

2011.6.8.

EN 14034-2:2006

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2011.7.31.)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 3. rész: A porfelhők legkisebb robbanási határértékének (LEL) meghatározása

2011.6.8.

EN 14034-3:2006

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2011.7.31.)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 4. rész: A porfelhők OHK oxigén-határkoncentrációjának meghatározása

2011.6.8.

EN 14034-4:2004

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2011.7.31.)

CEN

EN 14373:2005

Robbanáselfojtó rendszerek

2006.3.9.

 

 

CEN

EN 14460:2006

Robbanásálló berendezés

2006.12.15.

 

 

CEN

EN 14491:2006

Porrobbanás-szellőztető védőrendszerek

2006.7.20.

 

 

EN 14491:2006/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Daruk. Gépi hajtású csörlők és emelők. 1. rész: Gépi hajtású csörlők

2010.4.16.

EN 14492-1:2006

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.4.30.)

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Daruk. Gépi hajtású csörlők és emelők. 2. rész: Gépi hajtású emelők

2010.4.16.

EN 14492-2:2006

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.4.16.)

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Gázok és gőzök öngyulladási hőmérsékletének meghatározása

2005.11.30.

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Föld alatti bányák robbanásmegelőzése és robbanásvédelme. Védelmi rendszerek. 1. rész: A 2 bar nyomásig robbanásbiztos (sújtólégbiztos) szellőztető szerkezet

2006.3.9.

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Védelmi rendszerek. 2. rész: Passzív víz teknős porgátak

2007.12.12.

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Védelmi rendszerek. 4. rész: Vágatelőfejtők automatikus oltórendszerei

2007.12.12.

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Gépek biztonsága. Másodlagos acélgyártás. Gépek és berendezések folyékony acél kezelésére

2008.8.20.

 

 

CEN

EN 14678-1:2006+A1:2009

LPG-berendezés és -tartozékok. Gépjármű-töltőállomások LPG-berendezéseinek felépítése és kialakítása. 1. rész: Kútoszlopok

2010.4.16.

EN 14678-1:2006

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.4.16.)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Gépek biztonsága. Az acélok villamos ívkemencében való gyártásához szükséges gépek és berendezések biztonsági követelményei

2011.6.8.

EN 14681:2006

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2011.6.8.)

CEN

EN 14756:2006

Az éghető gázok és gőzök oxigén-határkoncentrációjának (OHK) meghatározása

2007.12.12.

 

 

CEN

EN 14797:2006

Robbanásvédelmi szellőztetőeszközök

2007.12.12.

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Szállítószalag-hevederek föld alatti létesítményekhez. Villamos és lángállósági biztonsági követelmények

2010.7.7.

EN 14973:2006

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.12.31.)

CEN

EN 14983:2007

Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Berendezés és védelmi rendszerek sújtólég levezetéséhez

2007.12.12.

 

 

CEN

EN 14986:2007

Potenciálisan robbanóképes környezetekben működő ventillátorok kialakítása

2007.12.12.

 

 

CEN

EN 14994:2007

Szellőzőnyílásos gázrobbanás-védelmi rendszerek

2007.12.12.

 

 

CEN

EN 15089:2009

Robbanásleválasztó rendszerek

2010.4.16.

 

 

CEN

EN 15188:2007

A porfelhalmozódás öngyulladási viselkedésének meghatározása

2007.12.12.

 

 

CEN

EN 15198:2007

Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben való használatra szánt, nem villamos készülékek és alkatrészek kockázatértékelésének módszertana

2007.12.12.

 

 

CEN

EN 15233:2007

Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben használt védelmi rendszerek üzembiztonsági értékelésének módszertana

2007.12.12.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Üzemanyagtöltő állomások. A merülőszivattyú-csoportok biztonsági követelményei

2009.1.27.

 

 

CEN

EN 15794:2009

Éghető folyadékok robbanáspontjának meghatározása

2010.4.16.

 

 

CEN

EN 15967:2011

Gázok és gőzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásemelkedés legnagyobb sebességének meghatározása.

Ez az első közzététel

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

2.1. megjegyzés

2012.2.29.

CEN

EN 16009:2011

Láng nélküli robbanási nyomást leeresztő eszközök

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 16020:2011

Robbanáselterelő szerkezetek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Lánggátló berendezések. Működési követelmények, vizsgálati módszerek és használati korlátok (ISO 16852:2008, amely tartalmazza a 2008. évi 1. és 2009. évi 2. helyesbítést)

2010.9.17.

EN 12874:2001

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.12.31.)

Cenelec

EN 50050:2006

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Elektrosztatikus, kézi szórókészülék

2008.8.20.

 

 

Cenelec

EN 50104:2010

Villamos készülékek az oxigén érzékelésére és mérésére. Működőképességi követelmények és vizsgálati módszerek

2011.2.4.

EN 50104:2002

és módosítása

2.1. megjegyzés

2013.6.1.

Cenelec

EN 50176:2009

Stacionárius elektrosztatikus berendezések éghető folyadékok felviteléhez. Biztonsági követelmények

2010.4.16.

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacionárius elektrosztatikus berendezések éghető porok felviteléhez. Biztonsági követelmények

2010.4.16.

 

 

Cenelec

EN 50223:2010

Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülékek éghető szálasanyagokhoz. Biztonsági követelmények

2010.9.17.

 

 

Cenelec

EN 50241-1:1999

Az éghető vagy toxikus gázok és gőzök érzékelésére használt nyílt optikai mérőutas készülékek követelményei. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek

1999.11.6.

 

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

2004.8.12.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2004.8.12.)

Cenelec

EN 50241-2:1999

Az éghető vagy toxikus gázok és gőzök érzékelésére használt, nyílt optikai mérőutas készülékek követelményei. 2. rész: Az éghető gázok érzékelésére használt készülékek működőképességi követelményei

1999.11.6.

 

 

Cenelec

EN 50271:2010

Villamos készülékek éghető gázok, mérgező gázok vagy oxigén érzékelésére és mérésére. Szoftvert és/vagy digitális technológiát használó készülékek követelményei és vizsgálatai

2011.2.4.

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 2-1. rész: Vizsgálati módszerek. A legkisebb gyulladási hőmérséklet meghatározási módszerei

1999.11.6.

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Sújtólégveszélyes és/vagy szénporveszélyes környezetben alkalmazható, I-es alkalmazási csoportú, M1 kategóriájú berendezések

2001.2.16.

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Belső kibocsátó forrással rendelkező vagy nem rendelkező, hordozható, szellőztetett kamrák

2006.3.9.

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Gyártmányok biztonságos működéséhez előírt védelmi eszközök a robbanási kockázatra tekintettel

2010.9.17.

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2009

Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények

IEC 60079-0:2007

2010.4.16.

EN 60079-0:2006

+ EN 61241-0:2006

2.1. megjegyzés

2012.6.1.

Cenelec

EN 60079-1:2007

Robbanóképes közegek. 1. rész: Készülékek védelme „d” nyomásálló tokozással

IEC 60079-1:2007

2008.8.20.

EN 60079-1:2004

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.7.1.)

Cenelec

EN 60079-2:2007

Robbanóképes közegek. 2. rész: Készülékek védelme „p” túlnyomásos tokozással

IEC 60079-2:2007

2008.8.20.

EN 60079-2:2004

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.11.1.)

Cenelec

EN 60079-5:2007

Robbanóképes közegek. 5. rész: Készülékek védelme „q” kvarchomoktöltéssel

IEC 60079-5:2007

2008.8.20.

EN 50017:1998

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.11.1.)

Cenelec

EN 60079-6:2007

Robbanóképes közegek. 6. rész: Készülékek „o” olaj alatti védelemmel

IEC 60079-6:2007

2008.8.20.

EN 50015:1998

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.5.1.)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Robbanóképes közegek. 7. rész: Készülékek „e” fokozott biztonságú védelemmel

IEC 60079-7:2006

2008.4.11.

EN 60079-7:2003

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.10.1.)

Cenelec

EN 60079-11:2007

Robbanóképes közegek. 11. rész: Készülékek „i” gyújtószikramentes védelemmel

IEC 60079-11:2006

2008.4.11.

EN 50020:2002

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.10.1.)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Robbanóképes közegek. 15. rész: Gyártmányok védelme „n” típusú védelemmel

IEC 60079-15:2010

2011.6.8.

EN 60079-15:2005

2.1. megjegyzés

2013.5.1.

Cenelec

EN 60079-18:2009

Robbanóképes közegek. 18. rész: Készülékek védelme kiöntéssel „m” (IEC 60079-18:2009 corrigendum 2009)

IEC 60079-18:2009

2010.7.7.

EN 60079-18:2004

+ EN 61241-18:2004

2.1. megjegyzés

2012.10.1.

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Robbanóképes közegek. 20-1. rész: Anyagjellemzők gáz és gőz csoportosításához. Vizsgálati módszerek és adatok

IEC 60079-20-1:2010

2010.9.17.

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Robbanóképes közegek. 25. rész: Gújtószikramentes villamos rendszerek

IEC 60079-25:2010

2011.6.8.

EN 60079-25:2004

2.1. megjegyzés

2013.10.1.

Cenelec

EN 60079-26:2007

Robbanóképes közegek. 26. rész: Ga készülékvédelmi szintű (EPL-) készülékek

IEC 60079-26:2006

2008.8.20.

 

 

Cenelec

EN 60079-27:2008

Robbanóképes közegek. 27. rész: Gyújtószikramentes terepi busz (FISCO) biztonsági elvei

IEC 60079-27:2008

2010.4.16.

EN 60079-27:2006

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2011.4.1.)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Robbanóképes közegek. 28. rész: Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme

IEC 60079-28:2006

2008.4.11.

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei

IEC 60079-29-1:2007 (Módosítva)

2008.8.20.

EN 61779-1:2000

+ A11:2004

+ EN 61779-2:2000

+ EN 61779-3:2000

+ EN 61779-4:2000

+ EN 61779-5:2000

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.11.1.)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Robbanóképes közegek. 29-4. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok nyílt optikai mérőutas érzékelőinek működési követelményei

IEC 60079-29-4:2009 (Módosítva)

2011.6.8.

EN 50241-1:1999

és módosítása

+ EN 50241-2:1999

2.1. megjegyzés

2013.4.1.

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Robbanóképes közegek. 30-1. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények

IEC 60079-30-1:2007

2008.8.20.

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2009

Robbanóképes közegek. 31. rész: Készülékek porgyújtás elleni védelme tokozással „t” (IEC 60079-31:2008 corrigendum 2009)

IEC 60079-31:2008

2010.7.7.

EN 61241-1:2004

2.1. megjegyzés

2012.10.1.

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Robbanóképes közegek. 35-1. rész: Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. 1. rész: Általános követelmények. A robbanási kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálat

IEC 60079-35-1:2011

Ez az első közzététel

EN 62013-1:2006

2.1. megjegyzés

2014.6.30.

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61241-4:2006

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 4. rész: „pD” típusú védelem

IEC 61241-4:2001

2008.8.20.

 

 

Cenelec

EN 61241-11:2006

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 11. rész: „iD” gyújtószikramentes védelem

IEC 61241-11:2005

2008.4.11.

 

 

Cenelec

EN 62013-1:2006

Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. 1. rész: Általános követelmények. A robbanási kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálat

IEC 62013-1:2005

2008.8.20.

EN 62013-1:2002

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.2.1.)

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Robbanóképes közegek. 34. rész: Minőségügyi rendszerek alkalmazása az eszközgyártásban

ISO/IEC 80079-34:2011 (Módosítva)

Ez az első közzététel

EN 13980:2002

2.1. megjegyzés

2014.5.25.

1. megjegyzés:

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés:

Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.2. megjegyzés:

Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.3. megjegyzés:

Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási körébe eső termékekre megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem, azonban azok a termékek nem érintettek, amelyek nem esnek az új szabvány alkalmazási körébe.

3. megjegyzés:

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány (3. oszlop) ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szervezeteknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK (2) irányelvvel módosított 98/34/EC (3) európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletét képezi.

A harmonizált szabványokat az Európai Szabványügyi Szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a Cenelec a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért.

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az összes közösségi nyelven elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. A Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESzSz:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(3)  HL L 217., 1998.8.5., 18. o.