28.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 24/79


Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nemzetközi védelmi jogállás megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (átdolgozás)

(COM(2011) 319 végleges – 2009/0165 (COD))

2012/C 24/15

2011. július 19-én a Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés 304. cikke alapján úgy határozott, hogy kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a következő tárgyban:

Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nemzetközi védelmi jogállás megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (átdolgozás)

COM(2011) 319 végleges – 2009/0165 (COD).

Mivel az EGSZB a 2010. április 28-án elfogadott, Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól (átdolgozás) tárgyú véleményében (1) már nyilatkozott a fenti javaslatról, a 2011. október 26–27-én tartott, 475. plenáris ülésén (az október 26-i ülésnapon) 149 szavazattal, 5 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy nem dolgoz ki újabb véleményt a témában, hanem az említett dokumentumban kifejtett álláspontjára hivatkozik.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 26-án.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke

Staffan NILSSON


(1)  Az EGSZB véleménye: A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályai (átdolgozás); HL C 18., 2011.1.19., 85. o.