17.11.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 312/15


A tagállamok által a halászat tilalmával összefügésben nyújtott tájékoztatás

2010/C 312/10

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (1) 35. cikke (3) bekezdésének megfelelően olyan határozat született, amely halászati tilalmat rendel el az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

A tilalom dátuma és időpontja

2010.9.30.

Időtartam

2010.9.30–2010.12.31.

Tagállam

Franciaország

Állomány vagy állománycsoport

HER/5B6ANB

Faj

Hering (Clupea harengus)

Terület

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei

Halászhajótípus(ok)

Hivatkozási szám

664718

A tagállami határozat internetes elérhetősége:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.