20.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 284/1


A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) végrehajtása keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

2010/C 284/01

ESzSz (1)

Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe

(és referenciadokumentum)

Első közzététel HL

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

1. megjegyzés

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteherfelvonók

2009.9.8.

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Kizárólag teherszállításra használt felvonók. 31. rész: Kizárólag teherszállításra való felvonó

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt különleges felvonók. 43. rész: Darukezelő-felvonók

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Mozgólépcsők és -járdák. 1. rész: Szerkezet és beépítés

2010.5.26.

EN 115-1:2008

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.9.30.)

CEN

EN 201:2009

Gumi- és műanyagipari gépek. Fröccsöntő gépek. Biztonsági követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 267:2009

Automata blokkégők folyékony tüzelőanyagokhoz

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Mozgó munkaállványok. Számítások. Állékonysági feltételek. Gyártás. Biztonság. Ellenőrzések és vizsgálatok

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Műanyag- és gumiipari gépek. Prések. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Gépek biztonsága. Legkisebb távolságok a testrészek összenyomódásának elkerüléséhez

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 2. rész: Tervezés, gyártás, vizsgálat, megjelölés és dokumentáció

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Csomagológépek biztonsága. 1. rész: Csomagológépek és a kapcsolódó berendezések fogalommeghatározása és osztályozása

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Csomagológépek biztonsága. 3. rész: Formázó-, töltő- és zárógépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Csomagológépek biztonsága. 5. rész: Burkológépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Csomagológépek biztonsága. 6. rész: Egységrakomány-burkoló gépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Csomagológépek biztonsága. 7. rész: Gyűjtőcsomagoló gépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Csomagológépek biztonsága. 8. rész: Pántológépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 415-9:2009

A csomagológépek biztonsága. 9. rész: Csomagológépek, csomagológépsorok és tartozékaik zajmérési módszerei, 2. és 3. pontossági osztály

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 422:2009

Gumi- és műanyagipari gépek. Présfúvó gépek. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Dagasztógépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Bolygóműves keverők. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Földmunkagépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Földmunkagépek. Biztonság. 2. rész: A földtoló gépek követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Földmunkagépek. Biztonság. 3. rész: A rakodógépek követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Fölmunkagépek. Biztonság. 6. rész: A billenőkocsik követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Földmunkagépek. Biztonság. 7. rész: A földnyeső gépek követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Földmunkagépek. Biztonság. 8. rész: A földgyaluk követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Földmunkagépek. Biztonság. 9. rész: A csőfektető gépek követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Földmunkagépek. Biztonság. 10. rész: Az árokásó gépek követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Földmunkagépek. Biztonság. 11. rész: A talaj- és szeméttömörítők követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Földmunkagépek. Biztonság. 12. rész: A köteles kotrók követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Mobil útépítő gépek. Biztonság. 1. rész: Közös követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Mobil útépítő gépek. Biztonság. 2. rész: Útmaró gépek egyedi követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Mobil útépítő gépek. Biztonság. 3. rész: Talajstabilizáló és újrahasznosító gépek egyedi követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Mobil útépítő gépek. Biztonság. 6. rész: Burkolatterítő gépek egyedi követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 528:2008

Raktári felrakógépek. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 1. rész: Az egésztest-hozzáférési helyek méretei meghatározásának alapelvei gépi munkahelyeken

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 2. rész: A hozzáférési nyílások méretezésének alapelvei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 3. rész: Testméretek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Gépek biztonsága. Kétkezes kapcsolók. Működési szempontok. Kialakítási elvek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Fahasító gépek biztonsága. 1. rész: Ékes hasítógépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Fahasító gépek biztonsága. 2. rész: Csavaros hasítógépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Gépek biztonsága. A kialakítás ergonómiai alapelvei. 1. rész: Szakkifejezések és általános alapelvek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Gépek biztonsága. A kialakítás ergonómiai elvei. 2. rész: A gépek és a munkafeladatok kialakítása közötti kölcsönhatások

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Gépek biztonsága. A gépek által kibocsátott veszélyes anyagokból származó egészségkárosodási kockázatok csökkentése. 1. rész: Alapelvek és a gépgyártókra vonatkozó előírások

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Gépek biztonsága. A gépek által kibocsátott veszélyes anyagokból származó egészségkárosodási kockázatok csökkentése. 2. rész: A verifikálási eljárások kidolgozásának módszerei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Ventilátoros, automatikus égők gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokhoz

2009.9.8.

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Mezőgazdasági gépek. Szervestrágyaszórók. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Szerszámgépek. Mechanikus sajtók. Biztonság

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Szerszámgépek. Biztonság. Hidraulikus sajtók.

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Mezőgazdasági gépek. Silótöltő, -keverő és/vagy -aprító és -elosztó gépek. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 704:1999+A1:2009

Mezőgazdasági gépek. Bálázók. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Mezőgazdasági gépek. Szőlőlombmetsző eszközök. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Mezőgazdasági gépek. Hígtrágya-tartálykocsik. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Mező- és erdőgazdasági gépek. Egytengelyes traktorok rászerelt talajmaróval, motoros kapák, hajtott kerekű kapák. Biztonság

2010.5.26.

EN 709:1997+A2:2009

2.1. megjegyzés

2010.12.31.

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Az öntödei formázó- és magkészítő gépek és berendezések, valamint a kiegészítő berendezések biztonsági követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Mezőgazdasági gépek. Rotációs kaszálógépek és szárzúzók. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Ipari hőtechnikai berendezések. 1. rész: Ipari hőtechnikai berendezések általános biztonsági követelményei

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Ipari hőtechnikai berendezések. 2. rész: Tüzelő- és tüzelőanyag-ellátó rendszerek biztonsági követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Ipari hőtechnikai berendezések. 3. rész: Védő- és aktív gázok előállításának és használatának biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Kertészeti eszközök. Gyalogvezetésű és hordozható villamos fűnyíró és fűszegélynyíró. Mechanikai biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Fúróberendezések. Biztonság

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 1. rész: Menet nélküli mechanikai kötőelemek motoros szerelőszerszámai

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 2. rész: Motoros csípő- és szorítófogók

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-3:2000+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 3. rész: Fúrógépek és menetfúró gépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-4:2000+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 4. rész: Nem forgó gépi kalapácsok

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 5. rész: Ütve fúró gépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-6:2000+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 6. rész: Menetes kötőelemek motoros szerelőszerszámai

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 7. rész: Köszörűgépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 8. rész: Csiszológépek és polírozógépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 9. rész: Süllyeszték-köszörűgépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 10. rész: Motoros sajtolószerszámok

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 11. rész: Lemezvágók és rezgőollók

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 12. rész: Kis körfűrészek, rezgő- és lengőfűrészek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Biztonsági követelmények. 13. rész: Kötőelem-beütő szerszámok

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Folyadékot szállító szivattyúk és szivattyúegységek. Általános biztonsági követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Sziklafúrásra alkalmazható, pajzs nélküli alagútfúró gépek és rudazat nélküli aknafúró gépek biztonsága. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Rövid szemű teherlánc. Biztonság. 1. rész: Általános átvételi feltételek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Rövid szemű teherlánc. Biztonság. 2. rész: Közepes tűrésű szemes lánc láncfüggesztékhez. 8. minőségi osztály

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Rövid szemű teherlánc. Biztonság. 3. rész: Közepes tűrésű szemes lánc láncfüggesztékhez. 4. minőségi osztály

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Rövid szemű teherlánc. Biztonság. 4. rész: Láncfüggesztékek. 8. minőségi osztály

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Rövid szemű teherlánc. Biztonság. 5. rész: Láncfüggesztékek. 4. minőségi osztály

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Rövid szemű teherlánc. Biztonság. 6. rész: Láncfüggesztékek. A gyártó által megadandó használati és karbantartási utasítások

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Rövid szemű teherlánc. Biztonság. 7. rész: Finom tűrésű szemes láncok emelőberendezésekhez. T minőségi osztály (T-, DAT- és DT-típus)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Gépek biztonsága. Optikai veszélyjelzések. Általános követelmények, kialakítás és vizsgálat

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Forgószerszámos marógépek egyoldali megmunkáláshoz. 1. rész: Egyorsós, függőleges tengelyű, asztalos marógépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Forgószerszámos marógépek egyoldali megmunkáláshoz. 2. rész: Gépi/kézi előtolású, egyorsós, felső marógépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Forgószerszámos marógépek egyoldali megmunkáláshoz. 3. rész: Számvezérlésű (NC-) fúró- és marógépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Kézi előtolású egyengető gyalugépek

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Vastagoló gyalugépek egyoldali megmunkáláshoz

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Kombinált egyengető és vastagoló gyalugépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Gépek biztonsága. Nyomásos fémöntő berendezések biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének ergonómiai követelményei. 1. rész: Az ember, a kijelzők és a kezelőelemek közötti kölcsönhatás általános elvei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének ergonómiai követelményei. 2. rész: Kijelzők

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének ergonómiai követelményei. 3. rész: Kezelőelemek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének ergonómiai követelményei. 4. rész: A kijelzők és a kezelőelemek elhelyezése és elrendezése

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Csévélhetőtömlős öntözőberendezések. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Körben járó és járva üzemelő öntözőberendezések. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Gépek lábbelik, bőr- és műbőr termékek gyártására. Érdesítő-, csiszoló-, polírozó- és élmegmunkáló gépek. Biztonsági követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Cipőipari gépek. Fára foglaló gépek. Biztonsági követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 940:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Kombinált famegmunkáló gépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Gépek biztonsága. Védőburkolatok. A rögzített és a nyitható védőburkolatok kialakításának és beépítésének általános követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Gépek biztonsága. Akusztikai és optikai vészjelzések és információs jelek rendszere

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 982:1996+A1:2008

Gépek biztonsága. Fluidtechnikai berendezések és szerkezeti elemeik biztonsági követelményei. Hidraulika

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 983:1996+A1:2008

Gépek biztonsága. Fluidtechnikai berendezések és szerkezeti elemeik biztonsági követelményei. Pneumatika

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Cölöpverő berendezés. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 1. rész: Fogalommeghatározások

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 2. rész: A gépek és a géprészek kézi kiszolgálása

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 3. rész: A gépkezeléshez ajánlott erőhatárok

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 4. rész: A géphez viszonyított, munka közbeni testtartások és mozgások értékelése

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Gépek biztonsága. Nyomdai és papírfeldolgozó gépek tervezésének és kialakításának biztonsági követelményei. 3. rész: Vágógépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Gépek biztonsága. Nyomdai és papírfeldolgozó gépek tervezésének és kialakításának biztonsági követelményei. 4. rész: Könyvkötő, papírfeldolgozó és -kiszerelő gépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresszorok és vákuumszivattyúk. Biztonsági követelmények. 2. rész: Vákuumszivattyúk

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Tűzoltó szivattyúk. Tűzoltó centrifugálszivattyúk légtelenítővel. 1. rész: Osztályozás. Általános és biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Tűzoltó szivattyúk. Tűzoltó centrifugálszivattyúk légtelenítővel. 2. rész: Az általános és biztonsági követelmények teljesülésének igazolása

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mechanikai rezgés. Mobil gépek vizsgálata a rezgéskibocsátási értékek meghatározására

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Gépek biztonsága. Papírgyártó és papírkiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 1. rész: Általános követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Gépek biztonsága. Papírgyártó és -kiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 2. rész: Hántolódobok

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Gépek biztonsága. Papírgyártó és -kiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 3. rész: Áttekercselő-, tekercsvágó és összehordó gépek

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Gépek biztonsága. Papírgyártó és -kiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 4. rész: Pépesítők és adagolóberendezéseik

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Gépek biztonsága. Papírgyártó és -kiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 5. rész: Ívképző gépek

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Gépek biztonsága. Papírgyártó és -kiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 6. rész: Kalander

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Gépek biztonsága. Papírgyártó és -kiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 7. rész: Keverőkádak

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Gépek biztonsága. Papírgyártó és -kiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 13. rész: Bálákat és egységeket összekötő huzalt elvágó és eltávolító gép

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Gépek biztonsága. Papírgyártó és -kiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 14. rész: Tekercsvágó gép

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Gépek biztonsága. Papírgyártó és -kiszerelő gépek tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 22. rész: Faőrlők

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Gépek biztonsága. A váratlan indítás megelőzése

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Gépek biztonsága. A védőburkolatokkal összekapcsolt reteszelőberendezések. A kialakítás és a kiválasztás elvei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 1. rész: A vizsgálati módszerek kiválasztása

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emiszsziójának értékelése. 2. rész: Nyomjelzőgázos módszer adott szennyező anyag kibocsátási sebességének mérésére

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 3. rész: Próbapados módszer adott szenynyező anyag kibocsátási sebességének mérésére

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 4. rész: Az elszívórendszer hatékonysága. Nyomjelző módszer

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 6. rész: Tömegleválasztási hatásfok, diffúz kibocsátás

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 7. rész: Tömegleválasztási hatásfok, meghatározott kibocsátás

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 8. rész: A szennyezőanyag-koncentráció értéke, próbapados vizsgálati módszer

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 9. rész: A szennyezőanyag-koncentráció értéke, próbatermi módszer

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 11. rész: Tisztítási index

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Műanyag- és gumiipari gépek. Extruderek és extrudergépsorok. 3. rész: A lehúzóberendezések biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 2. rész: Bányászati alapelvek és módszertan

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Csapozógépek. 1. rész: Tolóasztalos csapmaró gépek egyoldali megmunkáláshoz

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Csapozógépek. 2. rész: Láncelőtolású csap- és/vagy profilmarógépek kétoldali megmunkáláshoz

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Csapozógépek. 3. rész: Kézi előtolású, tolóasztalos csapozógépek épületfa megmunkálásához

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Csapozógépek. 4. rész: Láncelőtolású éllezáró gépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Csapozógépek. 5. rész: Görgős vagy láncelőtolású, rögzített asztalos profilmaró gépek egyoldali megmunkáláshoz

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Öntödei gépek. A szemcseszóró berendezések biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Gépek biztonsága. Öntödei gépek és berendezések zajvizsgálati előírásai

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mechanikai rezgés és lökés. Gépek rezgésszigetelése. Adatok a rezgésforrás szigeteléséhez

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Mezőgazdasági gépek. Hengeres silókba telepíthető kitárolószerkezek. Biztonság

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1398:2009

Szintkülönbség-kiegyenlítők. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Műanyag- és gumiipari gépek. Keverő hengerszékek. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Textilhevederek. Biztonság. 1. rész: Lapos, szőtt, műszálból készült szövethevederek általános használatra

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Textilhevederek. Biztonság. 2. rész: Kör keresztmetszetű, műszálból készült hevederek általános használatra

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Textilhevederek. Biztonság. 4. rész: Természetes és mesterséges szálból készült, általános célú függesztékek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1493:1998+A1:2008

Járműemelők

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Mozgatható és áthelyezhető emelők és hasonló szerkezetek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Emelőállványok. Oszlopos kúszó munkaállványok

2009.12.18.

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Figyelmeztetés: Ez a közzététel nem vonatkozik az EN-1495:1997 szabvány 5.3.2.4. pontjára, 7.1.2.12. pontjának utolsó albekezdésére, valamint 8. táblázatára és 9. ábrájára, ezek tekintetében nem alapozza meg a 2006/42/EK irányelv rendelkezéseinek való megfelelőség vélelmezését.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Hulladékgyűjtő járművek és a hozzájuk tartozó beürítő berendezések. Általános és biztonsági követelmények. 1. rész: Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő járművek

2009.12.29.

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Hulladékgyűjtő járművek és a hozzájuk tartozó beürítő berendezések. Általános és biztonsági követelmények. 2. rész: Oldalsó töltésű hulladékgyűjtő járművek

2009.12.29.

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Hulladékgyűjtő járművek és a hozzájuk tartozó beürítő berendezések. Általános és biztonsági követelmények. 3. rész: Elülső töltésű hulladékgyűjtő járművek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Hulladékgyűjtő járművek és a hozzájuk tartozó beürítő berendezések. Általános és biztonsági követelmények. 4. rész: Hulladékgyűjtő járművek zajkibocsátásának vizsgálati módszere

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Targoncák biztonsága. A targoncák automatikus funkcióinak kiegészítő követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1539:2009

Szárítók és kemencék, amelyekben éghető anyagok szabadulnak fel. Biztonsági követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Ipari hőtechnikai berendezések. Az ipari hőtechnikai berendezések, beleértve a kiegészítő kezelőberendezéseket is, zajvizsgálati szabályzata

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Szerszámgépek biztonsága. A munkadarab-befogó tokmányok tervezésének és kialakításának biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Emelőasztalok biztonsági követelményei

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Műanyag- és gumiipari gépek. Reaktív anyagokat fröccsöntéssel feldolgozó gépek. 1. rész: Az adagoló- és keverőegységek biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Általános kialakítási elvek. 2. rész: Higiéniai követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Forgóállványos sütők. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Tésztanyújtó gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 1. rész: Kovácsolt acél alkatrészek. 8. minőségi osztály

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 2. rész: Kovácsolt acél emelőhorog kiakadásgátlóval. 8. minőségi osztály

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 3. rész: Önműködően záródó, kovácsolt acél emelőhorog. 8. minőségi osztály

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 4. rész: Kapcsolóelemek. 8. minőségi osztály

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 5. rész: Kovácsolt acél emelőhorog kiakadásgátlóval. 4. minőségi osztály

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 6. rész: Kapcsolóelemek. 4. minőségi osztály

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Zöldségaprító gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Föld alatti bányák potenciálisan robbanásveszélyes környezeteiben való használatra szánt berendezések és részegységek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Targoncák biztonsága. Üzemelés robbanásveszélyes környezetben. Üzemeltetés éghető gázos, gőzös, ködös és poros közegben

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Emelő hátfalak. Kerekes járművekre szerelhető emelőlapok. Biztonsági követelmények. 1. rész: Áru mozgatására való emelő hátfalak

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Emelő hátfalak. Kerekes járművekre szerelhető emelőlapok. Biztonsági követelmények. 2. rész: Személyek mozgatására való emelő hátfalak

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Gépek biztonsága. Nyomásra érzékeny védőberendezések. 1. rész: A nyomásra érzékeny szőnyegek és padlók kialakításának és vizsgálatának általános elvei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Gépek biztonsága. Nyomásra érzékeny védőberendezések. 2. rész: A nyomásra érzékeny peremek és rudak kialakításának és vizsgálatának általános elvei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Gépek biztonsága. Nyomásra érzékeny védőberendezések. 3. rész: A nyomásra érzékeny ütközők, lemezek, huzalok és hasonló eszközök kialakításának és vizsgálatának általános elvei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hidraulikus pódiumok tűzoltáshoz és mentési szolgáltatásokhoz. Biztonsági követelmények és vizsgálatok

2010.5.26.

EN 1777:2004+A1:2009

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.9.30.)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Bányagépek. Hidraulikus födémtámaszok biztonsági követelményei. 1. rész: A támasztóegység kivitele és általános követelményei

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Bányagépek. Hidraulikus födémtámaszok biztonsági követelményei. 2. rész: Talp és emelőhenger

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Bányagépek. Hidraulikus födémtámaszok biztonsági követelményei. 3. rész: Hidraulikus vezérlőrendszerek

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Szalagfűrészgépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Függesztett rendszerű, mozgó munkahidak biztonsági követelményei. Számítás, stabilitás, szerkezet. Vizsgálatok

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Nagynyomású vízsugaras gépek. Biztonsági követelmények. 1. rész: Gépek

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Nagynyomású vízsugaras gépek. Biztonsági követelmények. 2. rész: Tömlők, tömlővezetékek és csatlakozók

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Gépek biztonsága. Gépek beépített világítása

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1845:2007

Cipőgyártó gépek. Cipőipari fröccsöntő gépek. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Tűzoltójárművek. 2. rész: Általános követelmények. Biztonság és jellemzők

2009.12.18.

EN 1846-2:2001+A3:2009

2.1. megjegyzés

2011.2.28.

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Tűzoltójárművek. 3. rész: Tartósan beépített felszerelés. Biztonság és műszaki jellemzők

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Mezőgazdasági gépek. Billenthető felépítményű pótkocsi. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 10. rész: Asztalos (tolóasztalos és tolóasztal nélküli) méretre vágó és külső téri körfűrészgépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 3. rész: Lefelé vágó, keresztvágó körfűrészgépek és kettős célú, lefelé vágó, keresztvágó körfűrészekgépek/asztalos körfűrészgépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 4. rész: Kézi adagolású és/vagy munkadarab-elvételű, több fűrészlapos hasító körfűrészgépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 5. rész: Asztalos körfűrészgépek/felfelé vágó, keresztvágó körfűrészgépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 6. rész: Tűzifavágó körfűrészgépek és kettős célú tűzifavágó/asztalos körfűrészgépek kézi adagolással és/vagy munkadarab-elvétellel

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 7. rész: Gépi előtolású asztalos, kézi adagolású és/vagy munkadarab-elvételű, egy fűrészlapos rönkvágó körfűrészgépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 8. rész: Egy fűrészlapos, szélező és hasító körfűrészgépek gépi előtolású fűrészegységgel, kézi adagolással és/vagy munkadarab-elvétellel

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 9. rész: Gépi előtolású, kézi adagolású és/vagy munkadarab-elvételű, két fűrészlapos körfűrészgépek keresztvágáshoz

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 10. rész: Egy fűrészlapos, automata és félautomata lefelé vágó, keresztvágó körfűrészgépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 11. rész: Egy fűrészegységes, félautomata és automata, vízszintes keresztvágó körfűrészgépek (radiálfűrészgépek)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 12. rész: Lengő, keresztvágó körfűrészgépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 13. rész: Nyomógerendás, vízszintes lapszabász-körfűrészgép

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 14. rész: Függőleges lapszabász-körfűrészgép

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 15. rész: Több fűrészlapos, keresztvágó körfűrészgépek gépi előtolással, kézi adagolással és/vagy munkadarab-elvétellel

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 16. rész: Kettős gérvágó fűrészgépek V alakú bevágásra

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészgépek. 17. rész: Egy fűrészegységes, kézi működtetésű, vízszintes keresztvágó körfűrészgépek (kézi működtetésű radiálfűrészgépek)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Föld alatti bányagépek. A felszín alatt dolgozó, mozgó gépek. Biztonság. 2. rész: Mozdonyok

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Általános követelmények. 1. rész: Alapvető biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Általános követelmények. 2. rész: Stabilitási és szilárdsági követelmények, számítások és vizsgálati módszerek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Általános követelmények. 3. rész: Rezgésmérési módszerek és rezgéscsillapítás

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Általános követelmények. 4. rész: Zajmérési módszerek és zajcsillapítás

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Bevonóanyag-porlasztó és -szóró berendezések. Biztonsági követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Szeletelőgépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akusztika. Kompresszorok és vákuumszivattyúk zajvizsgálati előírásai. Műszaki módszer (2-es pontossági osztály) (ISO 2151:2004)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Földmunkagépek. A legkisebb kezelőnyílás-méretek (ISO 2860:1992)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Földmunkagépek. Feljárók (ISO 2867:2006, tartalmazza a Cor 1:2008 helyesbítést)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Földmunkagépek. A védőszerkezetek laboratóriumi vizsgálatai. A hajlási tér határainak előírása (ISO 3164:1995)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

4. pontossági osztályú, kovácsolt gyűrűscsavar általános emelési célokra (ISO 3266:2010)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Földmunkagépek. A gépkezelők testméretei és a legkisebb kezelőtér méretei (ISO 3411:2007)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Földmunkagépek. Leeső tárgyak ellen védő szerkezetek. Laboratóriumi vizsgálatok és teljesítménykövetelmények (ISO 3449:2005)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Földmunkagépek. Gumikerekes gépek fékrendszerei. Rendszerek, követelmények és vizsgálatok (ISO 3450:1996)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Földmunkagépek. Védőburkolatok. Fogalommeghatározások és követelmények (ISO 3457:2003)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Földmunkagépek. Átforduláskor védő szerkezetek. Laboratóriumi vizsgálatok és teljesítménykövetelmények (ISO 3471:2008)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 3741:2009

Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Pontos módszer zengő szobában (ISO 3741:1999, tartalmazza a 2001. évi 1. helyesbítést)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 3743-1:2009

Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása. Műszaki módszerek kisméretű, hordozható zajforrásokhoz zengő térben. 1. rész: Összehasonlító módszer kemény falú vizsgálóhelyiségekben (ISO 3743-1:1994)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Műszaki módszerek kisméretű, hordozható zajforrásokhoz zengő térben. 2. rész: Különleges, zengő szobákban alkalmazható módszerek (ISO 3743-2:1994)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 3744:2009

Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Műszaki módszer alapvetően szabad térben, visszaverő sík felett (ISO 3744:1994)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 3745:2009

Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Pontos módszerek süket- és félsüketszobákban (ISO 3745:2003)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 3746:2009

Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Tájékoztató módszer visszaverő sík feletti burkoló mérőfelülettel (ISO 3746:1995, tartalmazza az 1995. évi 1. helyesbítést)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 3747:2009

Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Helyszíni összehasonlító módszer (ISO 3747:2000)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények (ISO 4254-1:2008)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 5. rész: Motoros hajtású talajművelő gépek (ISO 4254-5:2008)

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 6. rész: Permetező- és folyékonytrágya-kijuttató gépek (ISO 4254-6:2009)

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 7. rész: Arató-cséplő, járvaszecskázó és gyapotbetakarító gépek (ISO 4254-7:2008)

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 10. rész: Rotációs szénaforgatók és szénagyűjtők (ISO 4254-10:2009)

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 4871:2009

Akusztika. Gépek és berendezések zajkibocsátási értékeinek megadása és igazolása (ISO 4871:1996)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akusztika. Ventilátorok és más levegőt áramoltató berendezések légcsatornába sugárzott hangja teljesítményének meghatározása. Légcsatornás módszer (ISO 5136:2003)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Traktorok, mezőgazdasági és erdészeti gépek. Teljesítményleadó tengelycsonkok (TLT) védőburkolatai. Szilárdság- és kopásvizsgálatok, valamint átvételi feltételek (ISO 5674:2004)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Földmunkagépek. Kényelmi tartományok és a kezelőelemek elérhetőségi tartományai (ISO 6682:1986, tartalmazza az Amd 1:1989 módosítást)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Földmunkagépek. Rögzítőövek és a rögzítőövek bekötési pontjai. Követelmények és vizsgálatok (ISO 6683:2005)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Földmunkagépek. A kezelőülés rezgésének laboratóriumi értékelése (ISO 7096:2000)

2009.9.8.

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akusztika. Légcsatornákba iktatott hangtompítók és szakaszolóegységek laboratóriumi mérési eljárásai. Beiktatási veszteség, áramlási zaj és teljes nyomásveszteség (ISO 7235:2003)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonómia. Közösségi területek és munkahelyek vészjelzései. Akusztikai vészjelzések (ISO 7731:2003)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Vegytisztító gépek biztonsági követelményei. 1. rész: Általános biztonsági követelmények (ISO 8230-1:2008)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Vegytisztító gépek biztonsági követelményei. 2. rész: Perklór-etilénes gépek (ISO 8230-2:2008)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Vegytisztító gépek biztonsági követelményei. 3. rész: Éghető oldószeres gépek (ISO 8230-3:2008)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangintenzitás-méréssel. 1. rész: Mérés diszkrét pontokon (ISO 9614-1:1993)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akusztika. Zajforrások hangtelesítményszintjének meghatározása hangintenzitás-méréssel. 3. rész: Letapogatásos mérés pontos módszere (ISO 9614-3:2002)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Textilipari gépek. Zajvizsgálati előírás. 1. rész: Általános követelmények (ISO 9902-1:2001)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.28.)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Textilipari gépek. Zajvizsgálati előírás. 2. rész: Fonás-előkészítő és fonógépek (ISO 9902-2:2001)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.28.)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Textilipari gépek. Zajvizsgálati előírás. 3. rész: Nemszőtt kelmét gyártó gépek (ISO 9902-3:2001)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.28.)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Textilipari gépek. Zajvizsgálati előírás. 4. rész: Fonalfeldolgozó, zsinór- és kötélgyártó gépek (ISO 9902-4:2001)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.28.)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Textilipari gépek. Zajvizsgálati előírás. 5. rész: Szövő- és kötőipari előkészítő gépek (ISO 9902-5:2001)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.28.)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Textilipari gépek. Zajvizsgálati előírás. 6. rész: Kelmegyártó gépek (ISO 9902-6:2001)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.28.)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Textilipari gépek. Zajvizsgálati előírás. 7. rész: Festő- és kikészítőgépek (ISO 9902-7:2001)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.28.)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Robotok ipari környezethez. Biztonsági követelmények. 1. rész: Robot (ISO 10218-1:2006, tartalmazza a Cor 1:2007 helyesbítést)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Mosodai gépek biztonsági követelményei. 1. rész: Közös követelmények (ISO 10472-1:1997)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Mosodai gépek biztonsági követelményei. 2. rész: Mosó- és mosó-csavaró gépek (ISO 10472-2:1997)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Mosodai gépek biztonsági követelményei. 3. rész: Folyamatos mosógépsorok (ISO 10472-3:1997)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Mosodai gépek biztonsági követelményei. 4. rész: Levegőn szárító gépek (ISO 10472-4:1997)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Mosodai gépek biztonsági követelményei. 5. rész: Mángorlók, adagoló- és hajtogatógépek (ISO 10472-5:1997)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Mosodai gépek biztonsági követelményei. 6. rész: Vasaló- és ragasztóprések (ISO 10472-6:1997)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Hordozható, motoros sövénynyírók. Biztonság (ISO 10517:2009)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Ipari varrógépek. Varrógépek, egységek és rendszerek biztonsági követelményei (ISO 10821:2005)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.28.)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Dugattyús belső égésű motorok. Karos indítóberendezés. 1. rész: Biztonsági követelmények és vizsgálatok (ISO 11102-1:1997)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Dugattyús belső égésű motorok. Karos indítóberendezés. 2. rész: A szétkapcsolódási szög vizsgálatának módszere (ISO 11102-2:1997)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Textilipari gépek. Biztonsági követelmények. 1. rész: Általános követelmények (ISO 11111-1:2009)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Textilipari gépek. Biztonsági követelmények. 2. rész: Fonás-előkészítő és fonógépek (ISO 11111-2:2005)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.1.31.)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Textilipari gépek. Biztonsági követelmények. 3. rész: Nemszőtt kelmét gyártó gépek (ISO 11111-3:2005)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.1.31.)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Textilipari gépek. Biztonsági követelmények. 4. rész: Fonalfeldolgozó, zsinór- és kötélgyártó gépek (ISO 11111-4:2005)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.1.31.)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Textilipari gépek. Biztonsági követelmények. 5. rész: Szövő- és kötőipari előkészítő gépek (ISO 11111-5:2005)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.1.31.)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Textilipari gépek. Biztonsági követelmények. 6. rész: Kelmegyártó gépek (ISO 11111-6:2005)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.1.31.)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Textilipari gépek. Biztonsági követelmények. 7. rész: Festő- és kikészítő gépek (ISO 11111-7:2005)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.1.31.)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika és fotonika. Lézerek és lézerberendezések. Szakszótár és jelképek (ISO 11145:2006)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Gépek biztonsága. Integrált gyártórendszerek. Alapkövetelmények (ISO 11161:2007)

2010.5.26.

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

2010.5.26.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.9.30.)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akusztika. Gépek és berendezések által kibocsátott zaj. Alapszabványok használati irányelvei a kibocsátási hangnyomásszintek meghatározásához a munkahelyen és más meghatározott helyzetekben (ISO 11200:1995, tartalmazza az 1997. évi 1. helyesbítést)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akusztika. Gépek és berendezések által kibocsátott zaj. A kibocsátási hangnyomásszintek mérése a munkahelyen és más meghatározott helyzetekben. Műszaki módszer lényegében hangvisszaverő sík feletti szabad hangtérben (ISO 11201:2010)

Ez az első közzététel

EN ISO 11201:2009

2.1. megjegyzés

2010.11.30.

CEN

EN ISO 11202:2010

Akusztika. Gépek és berendezések által kibocsátott zaj. A kibocsátási hangnyomásszintek mérése a munkahelyen és más meghatározott helyzetekben. Helyszíni tájékoztató módszer (ISO 11202:2010)

Ez az első közzététel

EN ISO 11202:2009

2.1. megjegyzés

2010.11.30.

CEN

EN ISO 11203:2009

Akusztika. Gépek és berendezések által kibocsátott zaj. A kibocsátási hangnyomásszintek meghatározása a hangteljesítményszintből a munkahelyen és más meghatározott helyzetekben (ISO 11203:1995)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akusztika. Gépek és berendezések által kibocsátott zaj. A kibocsátási hangnyomásszintek mérése a munkahelyen és más meghatározott helyzetekben. Módszer előírt környezeti korrekcióval (ISO 11204:2010)

Ez az első közzététel

EN ISO 11204:2009

2.1. megjegyzés

2010.11.30.

CEN

EN ISO 11205:2009

Akusztika. Gépek és berendezések által kibocsátott zaj. Műszaki módszer a kibocsátási hangnyomásszintek hangintenzitás-méréssel való meghatározására munkahelyi körülmények között és egyéb meghatározott helyzetekben (ISO 11205:2003)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Lézerek és lézerberendezések. Lézerkészülékek. A dokumentáció minimumkövetelményei (ISO 11252:2004)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akusztika. Géptokok hanggátlásjellemzőinek meghatározása. 1. rész: Mérések laboratóriumi körülmények között (nyilatkozat céljára) (ISO 11546-1:1995)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akusztika. Géptokok hanggátlásjellemzőinek meghatározása. 2. rész: Mérések helyszíni körülmények között (átvétel és igazoló ellenőrzés céljára) (ISO 11546-2:1995)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Gépek biztonsága. Lézeres megmunkálógépek. 1. rész: Általános biztonsági követelmények (ISO 11553-1:2005)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Gépek biztonsága. Lézeres megmunkálógépek. 2. rész: Kézi lézeres megmunkálókészülékek biztonsági követelményei (ISO 11553-2:2007)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika és fotonika. Lézerek és lézerberendezések. A lézernyaláb teljesítményének, energiájának és időbeli jellemzőinek vizsgálati módszerei (ISO 11554:2006)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Erdészeti gépek. Rúdra szerelt motoros gallyazók biztonsági követelményei és vizsgálata. 1. rész: Beépített belső égésű motoros berendezések (ISO 11680-1:2000)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Erdészeti gépek. Rúdra szerelt motoros gallyazók biztonsági követelményei és vizsgálata. 2. rész: Háti motoros készülékek (ISO 11680-2:2000)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek biztonsági követelményei és vizsgálata. 1. rész: Erdészeti láncfűrészek (ISO 11681-1:2004, tartalmazza a 2007. évi 1. módosítást)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek biztonsági követelményei és vizsgálata. 2. rész: Gallyazó láncfűrészek (ISO 11681-2:2006)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akusztika. A kis zajú gépek és berendezések tervezésének irányelvei. 1. rész: Tervezés (ISO/TR 11688-1:1995)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akusztika. Csatornába iktatható hangtompító beiktatási veszteségének meghatározása közegáramlás nélkül. Laboratóriumi ellenőrzési módszer (ISO 11691:1995)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Mező- és erdőgazdasági gépek. Belső égésű motoros, hordozható, kézi bozótirtók és fűnyírók. Biztonság (ISO 11806:1997)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akusztika. Fülkék hangszigetelésének meghatározása. Laboratóriumi és helyszíni mérések (ISO 11957:1996)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Betont és habarcsot szállító, szóró és terítő gépek. Biztonsági követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Műanyag- és gumiipari gépek. Aprítógépek. 1. rész: Késes granulátorok biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Műanyag- és gumiipari gépek. Aprítógépek. 3. rész: Forgókéses darabolók biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Műanyag- és gumiipari gépek. Aprítógépek. 4. rész: Agglomerátorok biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Műanyag- és gumiipari gépek. Belső keverők. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavartűrés

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Formázók. Biztonsági és higiéniai követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Gépek lábbelik, bőr- és műbőr termékek gyártására. Kivágók (csákozók) és lyukasztógépek. Biztonsági követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Targoncák biztonsága. A zajkibocsátás mérésének vizsgálati módszerei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Daruk biztonsága. Egészségügyi és biztonsági követelmények. 2. rész: Határoló- és jelzőberendezések

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 12100-1:2003

Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 1. rész: Fogalommeghatározások, módszertan (ISO 12100-1:2003)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 12100-1:2003/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.31.)

CEN

EN ISO 12100-2:2003

Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 2. rész: Műszaki alapelvek (ISO 12100-2:2003)

2009.12.18.

 

 

EN ISO 12100-2:2003/A1:2009

2009.12.18.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.31.)

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Alagútfúró gép. Légzsilipek. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Alagútfúró gépek. Vágatelőfejtők, folyamatos működésű és ütve lazító fejtőgépek. Biztonsági követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Folyadékszivattyúk. Biztonsági követelmények. Hidrosztatikai vizsgálati eljárások

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Gépek biztonsága. Gépek által kibocsátott sugárzásból eredő kockázat értékelése és csökkentése. 1. rész: Általános elvek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Gépek biztonsága. Gépek által kibocsátott sugárzásból eredő kockázat értékelése és csökkentése. 2. rész: A sugárzáskibocsátás mérési eljárása

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Gépek biztonsága. Gépek által kibocsátott sugárzásból eredő kockázat értékelése és csökkentése. 3. rész: A sugárzás csökkentése mérsékléssel vagy árnyékolással

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Gépek lábbelik, bőr- és műbőr termékek gyártására. Cipő- és bőrprések. Biztonsági követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12254:2010

Lézermunkahelyek védőernyői. Biztonsági követelmények és vizsgálat

2010.5.26.

EN 12254:1998+A2:2008

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.9.30.)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Körfűrészgépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Szalagfűrészek. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Műanyag- és gumiipari gépek. Kalanderek. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 1. rész: Utaslépcsők

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 2. rész: Fedélzeti ellátókocsik

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 3. rész: Szállítószalagos járművek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 4. rész: Utasbeszálló hídak

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Jellegzetes követelmények. 5. rész: A repülőgépek üzemanyagtöltő berendezései

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 6. rész: Jégeltávolító és jégeltávolító/jegesedésgátló berendezés

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 7. rész: Repülőgép-vontató

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 8. rész: Karbantartó lépcsők és hidak

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 9. rész: Konténer-/rakodólap-emelő járművek

2009.9.8.

 

 

Figyelmeztetés: Ez a közzététel nem vonatkozik a szabvány 5.6. pontjára, amelynek alkalmazása alapján nem tételezhető fel a 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.5.15. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek, valamint a melléklet ezzel kapcsolatos 1.1.2.b) pontjában meghatározott követelményének való megfelelés.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 10. rész: Konténer-/rakodólap-átrakodó szállítógépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 12. rész: Ivóvízellátó berendezés

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 13. rész: Mosdóhelyiség-ellátó berendezés

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 14. rész: Mozgáskorlátozott/mozgásképtelen utast fedélzetre szállító eszköz

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 15. rész: Csomag- és készülékszállító vontatók

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 16. rész: Repülőgép-indító berendezés

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 17. rész: Légkondicionáló berendezés

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 18. rész: Nitrogén- vagy oxigénellátó berendezések

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 19. rész: Repülőgép-emelők, kerékemelők és hidraulikus hátsó alátámasztók

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Légi közlekedés földi berendezései. Egyedi követelmények. 20. rész: Földi villamosenergia-ellátó berendezés

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Föld alatti bányagépek. Páncélozott kotrólánc biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Húsdarálók. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Alagútfúró gépek. Fúrópajzsok, csősajtoló gépek, kanálfúrógépek, alagútfalazó berendezések. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Állványos betonmagfúró gépek. Biztonság

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Bőrkéző-, bőrfejtő és kopasztógépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Acélsodrony kötelek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Acélsodrony kötelek. Biztonság. 2. rész: Fogalommeghatározások, megnevezés és osztályozás

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Acélsodrony kötelek. Biztonság. 3. rész: Használati és karbantartási információk

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Acélsodrony kötelek. Biztonság. 4. rész: Pászmás kötelek általános emelési célokra

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Acélsodrony kötelek. Biztonság. 10. rész: Spirális kötelek általános építési célokra

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Gépek lábbelik, bőr- és műbőr termékek gyártására. Építőszekrény-elvű cipőjavító készülékek. Biztonsági követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12409:2008

Műanyag- és gumiipari gépek. Melegalakító gépek. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Szerszámgépek. Biztonság. Megmunkálóközpontok

2009.9.8.

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Falazat- és kődaraboló gépek helyszíni munkákhoz. Biztonság

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Étolaj- és zsírfeldolgozó centrifugák. Biztonsági és higiéniai követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Mezőgazdasági gépek. Homlokrakodók. Biztonság

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Lábbelik, bőráruk és bőrhelyettesítőkből készült termékek gyártására használt gépek. Zajvizsgálati előírások. Általános követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifugák. Általános biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akusztika. Kötőelem-beütő gépek zajvizsgálati előírásai. Műszaki módszer

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Bevonatkészítő üzemek. Mártó és elektroforetikus bovonógépek szerves, folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Bevonóanyagok nyomás alatti adagolására és/vagy keringtetésére való gépek. Biztonsági követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12622:2009

Szerszámgépek biztonsága. Hidraulikus élhajlító sajtók

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Beépítés és használat

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Földmunkagépek. Gumiabroncsos kerekes járművek. Kormányozhatóság (ISO 5010:1992, módosítva)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Daruk. Használati és vizsgálati információk. 1. rész: Használati utasítások

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Daruk. Használati és vizsgálati információk. 2. rész: Megjelölés

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12649:2008

Betontömörítő és -simító gépek. Biztonság

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Gépek bőr- és műbőr lábbelik gyártására. Szegezőgépek. Biztonsági követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12693:2008

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. Dugattyús hűtőkompresszorok

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Szerszámgépek biztonsága. Fúrógépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Mező- és erdőgazdasági gépek. Gyalogvezetésű motoros kaszálógépek. Biztonság

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Marógépek négyoldali megmunkáláshoz

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Felületkezelő berendezések kibocsátott gázának tisztító rendszerei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Bevonóanyagok keverőgépei. Biztonsági követelmények. 1. rész: A járművek újrafestésére használt keverőgépek

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Famegmunkáló gépek biztonsága. Beépített forgács- és porelszívó rendszerek. Biztonsági vonatkozású teljesítőképesség és biztonsági követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Kiegészítő hajtótárcsás nagykonyhai gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Élelmiszer-feldolgozók és -keverők. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Kézi keverők és habverők. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Állványos keverőgépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Élelmiszer-feldolgozó gépek. Forgó tartályos vágóberendezés. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Szállítószalag-hevederek. Tűzszimulációs lángállósági vizsgálat. 1. rész: Propánégős vizsgálatok

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Szállítószalag-hevederek. Tűzszimulációs lángállósági vizsgálat. 2. rész: Nagy kiterjedésű tűzvizsgálat

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12882:2008

Szállítóhevederek általános célú felhasználásra. Elektromos és tűzveszélyességi biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Ipari termékek felületének tisztítására és előkészítésére folyadékot vagy gőzt használó gépek. 1. rész: Közös biztonsági követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Ipari termékek felületét folyadékokkal vagy gőzökkel tisztító és előkezelő gépek. 2. rész: Vízalapú tisztítófolyadékot használó gépek biztonsága

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Ipari termékek felületét folyadékokkal vagy gőzökkel tisztító és előkezelő gépek. 3. rész: Éghető tisztítófolyadékot használó gépek biztonsága

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Ipari termékek felületét folyadékokkal vagy gőzökkel tisztító és előkezelő gépek. 4. rész: Halogénezett oldószereket használó gépek biztonsága

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Szerszámgépek. Biztonság. Szikraforgácsoló gépek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Mező- és erdőgazdasági traktorok és gépek. Teljesítményleadó tengelycsonkok és védőberendezéseik. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. A gépi működtetésű ajtók és kapuk biztonsági szerkezetei. Követelmények és vizsgálati módszerek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Bevonatkészítő üzemek. Szórófülkék szerves bevonóporokhoz. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Hordozható és/vagy kézivezetésű gépek és mechnaikus hajtású, vágószerszámú berendezések. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13000:2010

Daruk. Önjáró daruk

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Daruk. Általános kialakítás. 1. rész: Általános elvek és követelmények

2009.9.8.

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Daruk biztonsága. Általános kialakítás. 2. rész: Terhelési hatások

2009.9.8.

EN 13001-2:2004+A2:2009

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.28.)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Úttisztító gépek. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Útfelület-megmunkáló gépek. Biztonsági követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Téli útkarbantartó gépek. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Nyomdagép, papírfeldolgozó, papírgyártó gépek és kiegészítő készülékek zajmérési módszerei. 2. és 3. pontossági osztály

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Gépek és berendezések síküveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására. Biztonsági követelmények. 1. rész: Gyáron belüli raktározó-, anyagmozgató és szállítóberendezések

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Gépek és berendezések síküveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására. Biztonsági követelmények. 2. rész: Gyáron kívüli raktározó-, anyagmozgató és szállítóberendezések

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Gépek és berendezések síküveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására. Biztonsági követelmények. 3. rész: Vágógépek

2009.12.18.

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Gépek és berendezések síküveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására. Biztonsági követelmények. 4. rész: Buktatóasztal

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Gépek és berendezések síküveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására. Biztonsági követelmények. 5. rész: Rakományképző és -bontó gépek és berendezések

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Gépek és berendezések síküveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására. Biztonsági követelmények. 6. rész: Törőgépek

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Gépek és berendezések síküveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására. Biztonsági követelmények. 7. rész: Ragasztott üveget vágó gépek

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Gépek és berendezések síküveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására. Biztonsági követelmények. 9. rész: Tisztítógépek

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Gépek és berendezések síküveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására. Biztonsági követelmények. 11. rész: Fúrógépek

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Gépek és berendezések öblösüveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására.. Biztonsági követelmények. 1. rész: Cseppadagoló

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Gépek és berendezések öblösüveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására. Biztonsági követelmények. 2. rész: Anyagtovábbító adagológépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Gépek és berendezések öblösüveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására. Biztonsági követelmények. 3. rész: IS-gépek

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Gépek és berendezések öblösüveg gyártására, megmunkálására és feldolgozására. Biztonsági követelmények. 5. rész: Sajtók

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Targoncák biztonsága. A rezgésmérés vizsgálati módszerei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Kerámiai gépek. Biztonság. Finomkerámia lapok be- és kirakása

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Bőripari gépek. Hasítógépek és szalagkéses nyírógépek. Biztonsági követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Bőripari gépek. A forgatóeljárás tartályai. Biztonsági követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Mezőgazdasági gépek. Burgonyabetakarító gépek. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 13120:2009

Belső ablaktáblák. Teljesítőképességi és biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Szerszámgépek biztonsága. Marógépek (beleértve a fúró-maró gépeket is)

2009.9.8.

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Daruk. Biztonság. Tervezés. A berendezés követelményei. 1. rész: Villamos berendezések

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Mezőgazdasági gépek. Cukorrépa- és takarmányrépa-betakarító gépek. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Daruk. Biztonság. Oldható teherfelvevők

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Daruk. Biztonság. Kézi hajtású daruk

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Zöldséghámozó gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Szerszámgépek. Biztonság. Helyhez kötött köszörűgépek

2009.9.8.

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Tartályemelő és -döntő gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Bevonatkészítő üzemek. Kombinált szórófülkék. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Kerámiai gépek. Biztonság. Átrakóplatók és kocsik

2009.9.8.

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Vízszintes tengelyű keverőgépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Tészta- és lepénykészítő gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Acélsodronykötél-végek. Biztonság. 1. rész: Kötélszív acélsodronykötél-hurokhoz

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Acélsodronykötél-végek. Biztonság. 2. rész: Sodronykötél-hurokszemek összefonása

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Acélsodronykötél-végek. Biztonság. 3. rész: Szorítógyűrűk és szorítógyűrűs kötélszemek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13411-4:2002+A1:2008

Acélsodronykötél-végek. Biztonság. 4. rész: Fémes és műgyantás kiöntés

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Acélsodronykötél-végek. Biztonság. 5. rész: U alakú szorítókengyel sodronykötélhez

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Acélsodronykötél-végek. Biztonság. 6. rész: Aszimmetrikus, ékes kötélvégbefogó kengyel

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Acélsodronykötél-végek. Biztonság. 7. rész: Szimmetrikus, ékes kötélvégbefogó kengyel

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Acélsodronykötél-függesztékek. Biztonság. 1. rész: Függesztékek általános emelési célokra

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Acélsodronykötél-függesztékek. Biztonság. 2. rész: Gyártói használati és karbantartási információk

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Acélsodronykötél-függesztékek. Biztonság. 3. rész: Végtelenített és kábelsodrású függesztékek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Műanyag- és gumiipari gépek. Film-, illetve fóliatekercselő gépek. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Mező- és erdőgazdasági gépek. Oldalazókaszák. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Gépek lábbelik, bőr- és műbőr áruk gyártására. Hasító-, élező-, kivágó- (csákozó-), ragasztófelhordó-, ragasztásszárító gépek. Biztonsági követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mechanikai rezgés. Targoncák. A kezelőülés rezgésének laboratóriumi értékelése és meghatározása

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Útkarbantartó gépek. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Erdészeti gépek. Faaprító gépek. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Földmunkagépek. Felboruláskor védő szerkezet (TOPS) kompakt kotrógépekhez. Laboratóriumi vizsgálatok és teljesítménykövetelmények (ISO 12177:1997, módosítva)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Húsbesózó gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Daruk. Kezelőelemek és kezelőhelyek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Külső ablaktáblák. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Keverők. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Daruk. Feljárók

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Rögzített kemenceberakó berendezések. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Üzemanyagtöltő állomások. 1. rész: Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és nyomószivattyús egységek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Salátacentrifugák. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Redőnyök. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Gépek biztonsága. A csőalakító és csőhengerlő sorok, valamint kikészítő sori berendezéseik biztonsági követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Kertészeti eszközök. Gyalogvezetésű talajszellőztetők és -lazítók. Biztonság

2010.5.26.

EN 13684:2004+A2:2009

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.6.30.)

CEN

EN 13731:2007

Emelőpárnás rendszerek tűzoltáshoz és mentéshez. Biztonság és működési követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Elegytejhűtő berendezések tejtermelő gazdaságokban. A szerkezet, a teljesítmény, a használhatóság, a biztonság és a higiénia követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

A hőmérsékleti környezet ergonómiája. Az emberi reakció értékelési módszerei felületekkel való érintkezéskor. 1. rész: Forró felületek (ISO 13732-1:2006)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

A hőmérsékleti környezet ergonómiája. Az emberi reakció értékelési módszerei felületekkel való érintkezéskor. 3. rész: Hideg felületek (ISO 13732-3:2005)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Szerszámgépek biztonsága. Pneumatikus sajtók

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mechanikai rezgés és lökés. Kéz-kar rezgés. Rugalmas anyagok rezgésátvitelének mérési módszere kéz-kar rendszerrel való terheléskor (ISO 13753:1998)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Gépek biztonsága. Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő szerkezeti részei. 1. rész: A kialakítás általános elvei (ISO 13849-1:2006)

2009.9.8.

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

2011.12.31.

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Gépek biztonsága. Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő szerkezeti részei. 2. rész: Validálás (ISO 13849-2:2003)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Gépek biztonsága. Vészkikapcsolás. Tervezési alapelvek (ISO 13850:2006)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Gépek biztonsága. A biztonsági berendezések elrendezése a(z emberi) testrészek közelítési sebességének figyelembevételével. (ISO 13855:2010)

Ez az első közzététel

EN 999:1998+A1:2008

2.1. megjegyzés

2010.11.30.

CEN

EN ISO 13857:2008

Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes terek felső és alsó végtaggal való elérése ellen (ISO 13857:2008)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Burkolatvágó gép. Biztonság

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Daraboló vágógépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Kockadaraboló gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Szeletelőgépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Keverőszerkezetes és/vagy keverőlapátos főzőüstök. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kovácsolt acélkengyelek általános emelési célokra. Egyenes és íves kengyel. 6. minőségi osztály. Biztonság

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Szerszámgépek. Biztonság. Fűrészgépek fémek hidegmegmunkálásához

2009.9.8.

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Folyadékszivattyúk. Biztonsági követelmények. Élelmiszer-ipari berendezések. A használat közbeni higiénia biztosításának szabályai

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Kenyérszeletelő gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Szerszámgépek. Biztonság. Táblalemezolló

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Gépek biztonsága. Gépjárművek gépi működtetésű parkolóberendezése. A tervezés, a gyártás, a létesítés és az üzembe helyezés biztonsági és elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelményei

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Mező- és erdőgazdasági gépek. Szilárd műtrágyát kijuttató gépek. Biztonság

2009.12.18.

EN 14017:2005+A1:2008

2.1. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2010.1.31.)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Mező- és erdőgazdasági gépek. Sorvető gépek. Biztonság

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sínkötő és karbantartó gépek. 3. rész: Általános biztonsági követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Tűzoltó magaslétrák. Körasztalos létrák kombinált mozgásokkal. Biztonsági és működési követelmények és vizsgálati módszerek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Tűzoltó magaslétrák. Körasztalos létrák egymást követő mozgásokkal. Biztonsági és működési követelmények és vizsgálati módszerek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Szerszámgépek biztonsága. Aggregátgépek és célgépek

2009.9.8.

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14121-1:2007

Gépek biztonsága. Kockázatértékelés. 1. rész: Elvek (ISO 14121-1:2007)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Gépek biztonsága. Gépi berendezések helyhez kötött feljárói. 1. rész: Két szint közötti helyhez kötött feljáró kiválasztása (ISO 14122-1:2001)

Ez az első közzététel

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

2010.10.31.

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Gépek biztonsága. Gépi berendezések helyhez kötött feljárói. 2. rész: Kezelőállások és kezelőhidak (ISO 14122-2:2001)

Ez az első közzététel

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

2010.10.31.

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Gépek biztonsága. Gépi berendezések helyhez kötött feljárói. 3. rész: Lépcsők, létrák és védőkorlátok (ISO 14122-3:2001)

Ez az első közzététel

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

Ez az első közzététel

3. megjegyzés

2010.10.31.

CEN

EN ISO 14159:2008

Gépek biztonsága. Gépek kialakításának higiéniai követelményei (ISO 14159:2002)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Daruk. Kézi irányítású manipulátorok

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Dugattyús belső égésű motorok. Visszaálló indítóberendezés. Általános biztonsági követelmények (ISO 14314:2004)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Daruk. Biztonság. Toronydaruk

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Felületkezelő berendezések. Felületkezelő berendezések zajvizsgálati előírása, beleértve a kiegészítő kezelőberendezéseket is. 2. és 3. pontossági osztály

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Tűzoltó szivattyúk. Hordozható szivattyúk. Biztonsági és működési követelmények, vizsgálatok

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Daruk. Gépi hajtású csörlők és emelők. 1. rész: Gépi hajtású csörlők

2009.12.18.

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Daruk. Gépi hajtású csörlők és emelők. 2. rész: Gépi hajtású emelők

2009.12.18.

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Daruk. Személyemelő berendezések. 2. rész: Emelhető kezelőhelyek

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Bagott kenyér-szeletelő gép. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Gépek biztonsága. Az acélok és nemvasfémek folyató sajtóinak biztonsági követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Folyamatos működésű anyagmozgató berendezések és rendszerek. A külszíni lignitbányászat folyamatos működésű anyagmozgató berendezéseinek általános biztonsági követelményei

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Gépek biztonsága. Acélokat és nemvasfémeket melegen és szabadon alakító hidraulikus kovácssajtók biztonsági követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14677:2008

Gépek biztonsága. Másodlagos acélgyártás. Gépek és berendezések folyékony acél kezelésére

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Gépek biztonsága. A villamos ívkemencés acélgyártás berendezéseinek és gépeinek biztonsági követelményei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Tűzoltó szivattyúk. Légtelenítő nélküli tűzoltó centrifugálszivattyúk. 1. rész: Osztályba sorolás, általános és biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Tűzoltó szivattyúk. Légtelenítő nélküli tűzoltó centrifugálszivattyúk. 2. rész: Az általános és biztonsági követelményeknek való megfelelés igazoló ellenőrzése

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Gépek biztonsága. A gépkezelési munkahelyek tervezésének antropometriai követelményei (ISO 14738:2002, tartalmazza a Cor 1:2003 és a Cor 2:2005 helyesbítést)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14753:2007

Gépek biztonsága. A folyamatos acélöntő művek és berendezések biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Erdészeti gépek. Gépi hajtású berendezések. Biztonsági követelmények

2009.12.18.

 

 

CEN

EN 14886:2008

Műanyag- és gumiipari gépek. Szalagkéses vágógépek habtömbhöz. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Kertészeti eszközök. Gyalogvezetésű, belső égésű motoros fűnyírók. Biztonság

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Mezőgazdasági és erdészeti gépek, valamint kertészeti eszközök. Gyalogvezetésű és kézben tartott gépek. A forró felületek hozzáférhetőségének meghatározása

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Élelmiszer-ipari gépek. Szállítóberendezéses edénymosogató gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Élelmiszer-ipari gépek. Liszt- és daraőrlő, valamint -feldolgozó gépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Szállítószalag-hevederek föld alatti létesítményekhez. Villamos és lángállósági biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Elektromágneses összeférhetőség. Vizsgálati módszerek és átvételi feltételek (ISO 14982:1998)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15000:2008

Ipari targoncák biztonsága. Változtatható kinyúlású gépi hajtású targoncák. A hosszirányú terhelőnyomaték-jelző és hosszirányú terhelőnyomaték-határoló előírásai, műszaki és vizsgálati követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Hordozható fal- és huzalfűrészek helyszíni munkához. Biztonság

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Daruk. Konténeremelő megfogószerkezet követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15059:2009

Hótoló gépek. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Gépek biztonsága. Szalagkikészítő sori gépek és berendezések biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15067:2007

Műanyag- és gumiipari gépek. Fóliafeldolgozó gépek zacskók és zsákok gyártásához. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15093:2008

Gépek biztonsága. Lemezhengerlő melegsorok biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15094:2008

Gépek biztonsága. Lemezhengerlő hidegsorok biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Gépi hajtású mobil rekeszek és polcok, forgóállványok és raktári emelők. Biztonsági követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15162:2008

Gépek és berendezések terméskő fejtéséhez és feldolgozásához. Keretes fűrészek biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15163:2008

Gépek és berendezések terméskő fejtéséhez és feldolgozásához. Gyémánthuzalos fűrészek biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15164:2008

Gépek és berendezések terméskő fejtéséhez és feldolgozásához. Biztonság. Lánc- és szalagvágó gépek követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15166:2008

Élelmiszer-ipari gépek. Önműködő húsipari hasítógépek. Biztonsági és higiéniai követelmények

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Üzemanyagtöltő állomások. A merülőszivattyú-csoportok biztonsági követelményei

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15503:2009

Kertészeti eszközök. Kerti fúvókészülék, szívókészülék és fúvó/szívó készülék. Biztonság

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonómia. Számítógépes manekenek és testkörvonal-sablonok. 1. rész: Általános követelmények (ISO 15536-1:2005)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Mezőgazdasági traktorok és gépi hajtású permetezőgépek. A kezelő (vezető) veszélyes anyagok elleni védelme. 1. rész: A kezelőfülkék osztályozása, követelmények és vizsgálatok

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Mezőgazdasági traktorok és gépi hajtású permetezőgépek. A kezelő (vezető) veszélyes anyagok elleni védelme. 2. rész: Szűrők, követelmények és vizsgálatok

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Nem villamos hajtású motoros kéziszerszámok. Zajvizsgálati szabályzat. Műszaki módszer (2-es pontossági osztály) (ISO 15744:2002)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Közúti-vasúti gépek és csatlakozó berendezések. 2. rész: Általános biztonsági követelmények

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN 15811:2009

Mezőgazdasági gépek. Hajtásátviteli mozgó részek védőburkolatai. Szerszámmal nyitható védőburkolat (ISO/TS 28923:2007, módosítva)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Építőipari gépek és berendezések. Hordozható, belső égésű motoros, kézi daraboló köszörűgépek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok (ISO 19432:2006)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Folyadékszivattyúk és szivattyús gépcsoportok. Zajvizsgálati előírások. 2. és 3. pontossági osztály (ISO 20361:2007)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mechanikai rezgés. Kézben tartott és kézi vezetésű gépek. A rezgéskibocsátás értékelésének alapelvei (ISO 20643:2005)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Erdészeti gépek. Belső égésű motoros, hordozható, kézi gépek rezgésvizsgálati előírásai. A fogantyúk rezgése (ISO 22867:2004, tartalmazza a 2006. évi 1. helyesbítést)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 22868:2008

Erdészeti gépek. Belső égésű motoros, hordozható, kézi gépek zajvizsgálati előírásai. Műszaki módszer (2. pontossági osztály) (ISO 22868:2005)

2009.9.8.

 

 

CEN

EN ISO 23125:2010

Szerszámgépek. Biztonság. Esztergagépek (ISO 23125:2010)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Belső égésű motoros, ködfúvó háti permetezőgépek. Biztonsági követelmények (ISO 28139:2009)

2009.12.18.

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Hordozható motoros kéziszerszámok. A rezgéskibocsátás értékelésének módszerei. 1. rész: Szögben hajló és függőlegesen álló fogantyúk (ISO 28927-1:2009)

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Hordozható motoros kéziszerszámok. A rezgéskibocsátás értékelésének módszerei. 2. rész: Csavarozók, csavar- és csavaranyahajtók (ISO 28927-2:2009)

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Hordozható motoros kéziszerszámok. A rezgéskibocsátás értékelésének módszerei. 3. rész: Polirozógépek, valamint forgó-, rezgő- és excentercsiszolók (ISO 28927-3:2009)

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Hordozható motoros kéziszerszámok. A rezgéskibocsátás értékelésének módszerei. 5. rész: Fúró és ütve fúró gépek (ISO 28927-5:2009)

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Hordozható motoros kéziszerszámok. A rezgéskibocsátás értékelésének módszerei. 6. rész: Döngölők (ISO 28927-6:2009)

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Hordozható motoros kéziszerszámok. A rezgéskibocsátás értékelésének módszerei. 7. rész: Lemezvágók és rezgőollók (ISO 28927-7:2009)

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Hordozható motoros kéziszerszámok. A rezgéskibocsátás értékelésének módszerei. 8. rész: Rezgőfűrészek, valamint lengő- vagy forgómozgást végző polirozó- és reszelőgépek (ISO 28927-8:2009)

2010.5.26.

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Hordozható motoros kéziszerszámok. A rezgéskibocsátás értékelésének módszerei. 9. rész: Leverőkalapácsok és tűs leverőszerszámok (ISO 28927-9:2009)

2010.5.26.

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Mechanikai rezgés. Mérési módszer a járműülések rezgéseinek meghatározására. 1. rész: Alapvető követelmények (ISO 10326-1:1992)

2009.9.8.

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

2009.9.8.

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2009.12.28.)

Cenelec

EN 50223:2010

Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülékek éghető szálasanyagokhoz. Biztonsági követelmények

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Helyhez kötött elektrosztatikus bevonó-berendezés nem gyúlékony folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények

2010.5.26.

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános előírások

IEC 60204-1:2005 (Módosítva)

2010.5.26.

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

2010.5.26.

3. megjegyzés

2012.2.1.

Cenelec

EN 60204-11:2000

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 11. rész: Az 1 000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű vagy 1 500 V-nál nagyobb egyenfeszültségű és legfeljebb 36 kV-os nagyfeszültségű szerkezetek előírásai

IEC 60204-11:2000

2010.5.26.

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 32. rész: Emelőgépek követelményei

IEC 60204-32:2008

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények

IEC 60335-1:2001 (Módosítva)

Ez az első közzététel

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

Ez az első közzététel

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

Ez az első közzététel

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

Ez az első közzététel

 

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

Ez az első közzététel

 

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2–67. rész: Kereskedelmi felhasználású padlóápoló és padlótisztító gépek követelményei

IEC 60335-2-67:2002 (Módosítva) + A1:2005 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2–68. rész: Kereskedelmi felhasználású folyadékporlasztó és folyadék-visszaszívó készülékek követelményei

IEC 60335-2-68:2002 (Módosítva) + A1:2005 (Módosítva) + A2:2007 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2–69. rész: Kereskedelmi felhasználású nedves- és szárazporszívók (beleértve a motoros keféket) követelményei

IEC 60335-2-69:2002 (Módosítva) + A1:2004 (Módosítva) + A2:2007 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2–72. rész: Kereskedelmi használatú, önműködő padlóápolók követelményei

IEC 60335-2-72:2002 (Módosítva) + A1:2005 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2–79. rész: Nagynyomású tisztítógépek és gőzös tisztítógépek követelményei

IEC 60335-2-79:2002 (Módosítva) + A1:2004 (Módosítva) + A2:2007 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények

IEC 60745-1:2006 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–1. rész: Fúrógépek és ütve fúró gépek követelményei

IEC 60745-2-1:2003 (Módosítva) + A1:2008

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–2. rész: Csavarhúzók és ütőcsavarkulcsok követelményei

IEC 60745-2-2:2003 (Módosítva) + A1:2008

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–4. rész: Nem tárcsás típusú csiszoló- és polírozógépek követelményei

IEC 60745-2-4:2002 (Módosítva) + A1:2008 (Módosítva)

2010.5.26.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–6. rész: Kalapácsok követelményei

IEC 60745-2-6:2003 (Módosítva) + A1:2006 + A2:2008

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–8. rész: Lemezvágó ollók és lemezkivágók követelményei

IEC 60745-2-8:2003 (Módosítva) + A1:2008

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–9. rész: Menetfúró gépek követelményei

IEC 60745-2-9:2003 (Módosítva) + A1:2008

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–11. rész: Rezgőfűrészek (lomb- és kardfűrészek) követelményei

IEC 60745-2-11:2003 (Módosítva) + A1:2008

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–12. rész: Betontömörítő vibrátorok követelményei

IEC 60745-2-12:2003 (Módosítva) + A1:2008

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–13. rész: Láncfűrészek követelményei (IEC 60745-2-13:2006, módosítva)

IEC 60745-2-13:2006 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–14. rész: Gyaluk követelményei

IEC 60745-2-14:2003 (Módosítva) + A1:2006 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–15. rész: Sövénynyírók követelményei

IEC 60745-2-15:2006 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–18. rész: Pántolószerszámok követelményei

IEC 60745-2-18:2003 (Módosítva) + A1:2008

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–19. rész: Horonygyaluk követelményei

IEC 60745-2-19:2005 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–20. rész: Szalagfűrészek követelményei

IEC 60745-2-20:2003 (Módosítva) + A1:2008

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság. 2–21. rész: Csatornatisztítók követelményei

IEC 60745-2-21:2002 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 61029-1:2009

Hordozható, villamos motoros szerszámok biztonsága. 1. rész: Általános előírások

IEC 61029-1:1990 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Hordozható, villamos motoros szerszámok biztonsága. 2–1. rész: Asztali körfűrészek követelményei

IEC 61029-2-1:1993 (Módosítva) + A1:1999 + A2:2001

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Hordozható, villamos motoros szerszámok biztonsága. 2–6. rész: Vízhűtéses gyémántfúrók követelményei

IEC 61029-2-6:1993 (Módosítva)

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Hordozható, villamos motoros szerszámok biztonsága. 2–8. rész: Függőleges orsójú, egyorsós, asztali marógépek követelményei

IEC 61029-2-8:1995 (Módosítva) + A1:1999 + A2:2001

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Hordozható, villamos motoros szerszámok biztonsága. 2–9. rész: Gérvágó fűrészek követelményei

IEC 61029-2-9:1995 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Hordozható, villamos motoros szerszámok biztonsága. 2–10. rész: Daraboló köszörűgépek követelményei

IEC 61029-2-10:1998 (Módosítva)

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Hordozható, villamos motoros szerszámok biztonsága. 2–11. rész: Kombinált gérvágó és asztali fűrészek egyedi követelményei

IEC 61029-2-11:2001 (Módosítva)

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 1. rész: A látható, hallható és tapintható jelek követelményei

IEC 61310-1:2007

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 2. rész: A megjelölés követelményei

IEC 61310-2:2007

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 3. rész: A működtetőelemek elhelyezésének és működtetésének követelményei

IEC 61310-3:2007

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Gépi berendezések biztonsága. Elektromosan érzékelő védőszerkezetek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok

IEC 61496-1:2004 (Módosítva)

2010.5.26.

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

2010.5.26.

3. megjegyzés

2011.6.1.

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Szabályozható fordulatszámú villamos hajtásrendszerek. 5–2. rész: Biztonsági követelmények. Funkcionális biztonság

IEC 61800-5-2:2007

2009.12.18.

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Gépi berendezések biztonsága. A biztonsággal összefüggő villamos, elektronikus és programozható elektronikus vezérlőrendszerek működési biztonsága

IEC 62061:2005

2010.5.26.

 

 

1. megjegyzés:

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés:

Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.2. megjegyzés:

Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.3. megjegyzés:

Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási körébe eső termékekre megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem, azonban azok a termékek nem érintettek, amelyek nem esnek az új szabvány alkalmazási körébe.

3. megjegyzés:

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány (3. oszlop) ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból, valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szervezeteknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK irányelvvel (2) módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) mellékletét képezi.

A harmonizált szabványokat az Európai Szabványügyi Szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a CENELEC a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért.

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az összes közösségi nyelven elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. A Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESzSz:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(3)  HL L 217., 1998.8.5., 18. o.