28.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 354/67


Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi rendeletre az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról

COM(2009) 151 végleges – 2009/0051 (CNS) (1)

2010/C 354/12

2010. január 18-án a Tanács és 2010. március 5-én az Európai Parlament úgy határozott, hogy az EUMSz 43. cikke, az EKSz korábbi 37. cikke alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a következő tárgyban:

Javaslat tanácsi rendeletre az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról

COM(2009) 151 végleges – 2009/0051 (CNS). (1).

Mivel az EGSZB teljes mértékben megfelelőnek tartja a javaslat tartalmát, és részéről további megjegyzést nem kíván hozzáfűzni, a 2010. március 17–18-án tartott, 461. plenáris ülésén (a 2010. március 17-i ülésnapon) egyhangúlag úgy határozott, hogy a javaslattal kapcsolatban támogató véleményt bocsát ki.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 17-én.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke

Mario SEPI


(1)  A betűszó (COD) alakban olvasandó.