10.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 58/3


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK VÉLEMÉNYE

(2010. március 4.)

az Európai Központi Bank alelnökének kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról

(CON/2010/19)

2010/C 58/03

Bevezetés és jogalap

2010. február 24-én az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Tanács elnökétől azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt az Európai Központi Bank alelnökének kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról.

Az EKB Kormányzótanácsának a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikkének (2) bekezdésén alapul.

Általános észrevételek

1.

A Tanács ajánlása – amelyet benyújtottak az Európai Tanács számára, illetve amelyről konzultáció folyik az Európai Parlamenttel és az EKB Kormányzótanácsával - arra tesz javaslatot, hogy 2010. június 1-jei hatállyal nyolc éves hivatali időre Vítor CONSTÂNCIO-t nevezzék ki az EKB alelnökévé.

2.

Az EKB Kormányzótanácsának véleménye szerint a jelölt a Szerződés 283. cikke (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően monetáris vagy banki területen elismert szakmai tekintéllyel és tapasztalattal rendelkezik.

3.

Az EKB Kormányzótanácsának nincs ellenvetése a Vítor CONSTÂNCIO EKB alelnökévé való kinevezésére vonatkozó tanácsi ajánlással kapcsolatban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. március 4-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET