10.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 268/1


A Bizottság közleménye a mérőműszerekről szóló, 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) végrehajtása keretében

(Az OIML által kidolgozott normatív dokumentumokra történő hivatkozások és az alapvető követelményekre vonatkozó részeik jegyzékének közzététele (az irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban))

(EGT-vonatkozású szöveg)

2009/C 268/01

MI-002.:   Gázmérők

a következő vonatkozásában:

OIML R 137-1 (2006)

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-002. melléklet)

OIML R 137-1 (2006)

Megjegyzés

I. melléklet

 

 

1.1.

5.3.1.

Szabályozott

1.2.

7.4.15. táblázat 6, A.1.

Szabályozott

1.3.

7.3.5.

Szabályozott

1.3.1.

5.1., A.4.2.1., A4.2.2.

Szabályozott

1.3.2.

 

 

a) M1

a) M2

7.4.13., A.5.1., A.5.2.

Szabályozott

a) M3

 

Nem releváns

b)

7.4.13.

10 kg-os mérőműszerig szabályozott

1.3.3.

 

 

a) E1

7.4.15., A.6.1.1., A.6.1.2., A.6.2., A.6.3., A.6.4., A.7.3., A.7.4., A.7.5.

Szabályozott

a) E2

 

Nem releváns

a) E3

 

Nem releváns

b)

7.4.15.

Szabályozott

1.3.4.

7.4.15., A.7.

Feszültségingadozás tekintetében szabályozott

1.4.

 

 

1.4.1.

5.3.1., 7.4., A.1.

0.5 osztály tekintetében vagy ha a befolyásoló mennyiségek alkalmazása esetén betartják a legnagyobb megengedett hibával kapcsolatos követelményeket

1.4.2.

A.4.2.1., A.4.2.2.

Szabályozott

2.

 

Nem releváns

3.

7.4.4.

Szabályozott

4.

6.1.3.

Szabályozott

5.

7.4.9.

Szabályozott

6.

3.1.1, 6.5.

Szabályozott

7.

 

 

7.1.

3.1.4, 4.3.1.

Szabályozott

7.2.

3.

Szabályozott

7.3.

7.4.11.

A mechanikus mérőműszerek tekintetében szabályozott

7.4.

 

Nem releváns

7.5.

3.1.1., 3.1.4.

Szabályozott

7.6.

6.2.1., 7.3.5., 7.4.16., 4.2.4.x.

A vizsgálati módszer kivételével szabályozott

8.

 

 

8.1.

6.3.1., 4.3.4.2.

Szabályozott

8.2.

4.3.14.3.3.

Szabályozott

8.3.

7.4.16., 4.2.4., 4.3.4.1.

Szabályozott

8.4.

4.3.1., 7.4.1.16.

Szabályozott

8.5.

6.1.1.

Szabályozott

9.

 

 

9.1.

4.2.1.

A kiegészítő eszközökről szóló információ kivételével szabályozott

9.2.

4.2.1.

Szabályozott

9.3.

4.2.

Az adattábláról szóló információ tekintetében szabályozott

9.4.

 

Nem releváns

9.5.

6.2.2., 6.1.1.

Szabályozott

9.6.

 

Nem releváns

9.7.

4.1.

Szabályozott

9.8.

4.2.

Szabályozott

10.

 

 

10.1.

6.1.1.

Szabályozott

10.2.

6.1.1.

Szabályozott

10.3.

2.1.10., 6.3.

Szabályozott

10.4.

 

Nem releváns

10.5.

3.1.5.

Szabályozott

11.

 

 

11.1.

 

Nem releváns

11.2.

 

Nem releváns

12.

 

Szabályozott

MI-002. melléklet

 

 

Fogalommeghatározások

2.1.1., 2.3.3., 2.3.2., 2.3.4., 2.4.4. & 7.4.11.

Szabályozott

1.

7.3.5.

Szabályozott

1.1.

5.2.

1.5 osztály tekintetében szabályozott, ha Qmax/Qmin ≥ 150

1.0 osztály tekintetében szabályozott, ha Qmax/Qmin ≥ 20

1.2.

 

Nem szabályozott

1.3.

5.1.

Szabályozott

1.4.

5.1.

Az OIML R137-1 három hőmérsékleti tartománya kivételével szabályozott

1.5.

4.2.4.

Szabályozott

2.

 

 

2.1.

5.3.3.

Az azonos előjelű hibákra vonatkozó követelmények kivételével szabályozott 2.1-ben, MI-002 melléklet

2.2.

5.3.4.

Szabályozott, ha a kiválasztott hőmérséklet 15 és 25 °C között van

3.

 

 

3.1.

 

 

3.1.1.

7.4.15.

Szabályozott

3.1.2.

7.4.15.

Szabályozott

3.1.3.

7.4.15., 2.2.10.

A követelmény első mondata tekintetében szabályozott

3.2.

7.4.8.

Szabályozott

4.

 

 

4.1.

 

 

4.1.1.

7.4.9.

Szabályozott

4.1.2.

7.4.9.

Szabályozott

4.2.

 

 

4.2.1.

7.4.9.

Nem szabályozott

4.2.2.

7.4.9.

Nem szabályozott

5.

 

 

5.1.

6.4.2.

Nem szabályozott

5.2.

6.4.4.

Az alternatívák egyike által szabályozott

5.3.

6.1.2.

Nem szabályozott

5.4.

3.4., 7.4.5.

Szabályozott

5.5.

6.2.1.

Szabályozott

5.6.

3.2., 7.4.5.

Szabályozott

6.

4.1.

kg vagy m3 alkalmazása esetén szabályozott

Megjegyzés:

A „Megjegyzés” rovatban az OIML R 137-1 és a 2004/22/EK irányelv vonatkozó követelménye közötti megfelelést jelölik.

A „Szabályozott” megjelölés a következőket jelenti:

Az OIML R 137-1 követelménye azonos a mérőműszerekről szóló irányelv követelményével, vagy

Az OIML R 137-1 követelménye szigorúbb a mérőműszerekről szóló irányelv követelményénél, vagy

Az OIML R 137-1 követelményének egésze teljesíti a mérőműszerekről szóló irányelv követelményeit (még akkor is, ha a mérőműszerekről szóló irányelv más alternatívákat is megenged),

Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismerteti a szabályozott részt.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv követelménye vagy nem összeegyeztethető a vonatkozó OIML R 137-1 követelménnyel, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv I. mellékletében szereplő előírás a gázmérők esetében nem releváns.

MI-002:   Számítóegységek

a következő vonatkozásában:

OIML R 140 2007

2004/22/EK irányelv

Az I. melléklet és az MI-002. melléklet alapvető követelményei

OIML R 140 (2007)

Megjegyzés

I. melléklet

 

 

1.1

T.2.6; T.3.4; 9.1.1

Szabályozott

1.2

T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1

Zavarok tekintetében szabályozott

1.3

T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4

Szabályozott, feltéve, ha a gyártó valamennyi szükséges információt meghatározza

1.3.1

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Szabályozott

1.3.2 a)

 

 

M1

M2

7.1.3; A.4.4

Rezgés tekintetében szabályozott

M3

 

Nem releváns

1.3.2 b)

7.1.3.1; A.4.4

Rezgés tekintetében szabályozott

1.3.3 a)

 

 

E1

7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13

Szabályozott

E2

 

Nem releváns

E3

 

Nem releváns

1.3.3 b)

A.4

Váltóáram esetében rövid feszültség-kimaradás kivételével szabályozott

1.3.4

6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10

Hálózati frekvenciaingadozás és hálózati frekvencia mágneses tere kivételével szabályozott

1.4

 

 

1.4.1

A.1; A.4

Moduláris megközelítés alkalmazása esetén szabályozott

1.4.2

A.4.3

Szabályozott

2

 

Nem releváns

3

 

Nem szabályozott

4

8.2.1.3; 8.6.1.3

Szabályozott

5

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3

Szabályozott

6

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3

Szabályozott

7

 

 

7.1

7.6

Szabályozott

7.2

7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7

Szabályozott

7.3

9.3.5; 9.3.6

Szabályozott

7.4

 

Nem releváns

7.5

8.6.1.1; 8.6.1.2

Szabályozott

7.6

9.3; 10.2.3

A vizsgálati módszer kivételével szabályozott

8

 

 

8.1

7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5

Szabályozott

8.2

7.6

Szabályozott

8.3

7.6.2; 10.2.3

Az eszközön lévő szoftver-azonosító biztosítása kivételével szabályozott

8.4

7.6.2

Szabályozott

8.5

7.1.4.6; 8.7.2

Nem szabályozott

9

 

 

9.1

7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2

Az adattábláról szóló információ tekintetében szabályozott

9.2

 

Nem releváns

9.3

7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2

Szabályozott

9.4

 

Nem releváns

9.5

8.2.1.2; 7.1.4.1

Szabályozott

9.6

 

Nem releváns

9.7

5.1

Szabályozott

9.8

7.5.1

Szabályozott

10

 

 

10.1

8.2.1.1

Szabályozott

10.2

7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1

Szabályozott

10.3

T.1.5; 8.3; 8.4

Szabályozott

10.4

 

Nem releváns

10.5

 

Szabályozott, feltéve, ha a számítóegység lokális kijelzővel felszerelt

11

 

 

11.1

 

Nem releváns

11.2

7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5

Szabályozott

12

 

Szabályozott

MI-002 Melléklet

 

 

Fogalommeghatározások

1.1;2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6

Szabályozott

Gázmérő

Számítóegység

Legkisebb térfogatáram

Legnagyobb térfogatáram

Átmeneti térfogatáram

Maximális térfogatáram

Normálállapot

T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1

Szabályozott

1

7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6

Nem szabályozott

1.1

 

Nem releváns

1.2

 

Nem szabályozott

1.3

7.3; 7.5.1

Szabályozott

1.4

7.1.3 ;A.4.1; A.4.2; T.1.22

Szabályozott

1.5

7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22

Szabályozott

2

 

 

2.1

 

Nem releváns

2.2

 

Nem releváns

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4

Szabályozott

3.1.2

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6

Szabályozott

3.1.3

T.2.17.2

Szabályozott

3.2

 

Nem releváns

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

 

Nem releváns

4.1.2

 

Nem releváns

4.2

 

 

4.2.1

 

Nem releváns

4.2.2

 

Nem releváns

5

 

 

5.1

9.2.1

Nem szabályozott

5.2

9.2.2

Szabályozott, ha az akkumulátor 5 éves élettartamú

5.3

 

Nem releváns

5.4

 

Nem releváns

5.5

 

Nem releváns

5.6

 

Nem releváns

6

5.1

A tonnában kifejezett tömeg kivételével szabályozott

7

7.3.1; 10.2.2

Szabályozott

8

6.3.3

Szabályozott, feltéve, ha a környezeti hőmérsékletet referenciafeltételek mellett ± 3 °C-on belül tartják és kivéve az OIML R 140 C osztályát

9

 

 

9.1

9.3.6

Szabályozott

9.2

7.1.4; 8.2; 8.7.1

Csak paraméterek esetében szabályozott, feltéve, ha a számítóegység lokális kijelzővel van felszerelve

Megjegyzés:

A „Megjegyzés” oszlopban az OIML R 140 és a 2004/22/EK irányelv vonatkozó követelménye közötti megfelelést jelölik.

A „Szabályozott” megjegyzés a következőket jelenti:

Az OIML R 140 követelménye azonos a mérőműszerekről szóló irányelv követelményével, vagy

Az OIML R 140 követelménye szigorúbb a mérőműszerekről szóló irányelv követelményénél, vagy

Az OIML R 140 követelményének egésze teljesíti a mérőműszerekről szóló irányelv követelményeit (még akkor is, ha a mérőműszerekről szóló irányelv más alternatívákat is megenged),

Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismerteti, hogy mely rész szabályozott.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv követelménye vagy nem összeegyeztethető a vonatkozó OIML R 140 követelménnyel, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv I. mellékletében szereplő előírás a számítóegységek esetében nem releváns.

MI-007:   Viteldíjjelzők

a következő vonatkozásában:

OIML R 21 2007

Az I. melléklet és az MI-007. melléklet alapvető követelményei

OIML R 21 (2007)

Megjegyzés

I. melléklet

 

 

1.1

2.4.5.4; 2.5.5

Szabályozott

1.2

A.5.4.5

Szabályozott

1.3

3.5.2

Szabályozott

1.3.1

3.5.1; 5.1.2

Szabályozott

1.3.2 a)

 

 

M1:

 

Nem releváns

M2:

 

Nem releváns

M3:

A.5.4.4

Szabályozott

1.3.2 b)

 

Szabályozott

1.3.3 a)

 

 

E1

 

Nem releváns

E2

 

Nem releváns

E3

A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7

Szabályozott, ha a térerősség 24 V/m

1.3.3 b)

A. melléklet

Szabályozott

1.3.4

A. melléklet

Szabályozott

1.4

 

 

1.4.1

A.5.1

Szabályozott

1.4.2

5.1.2

Szabályozott

2

7.5

Szabályozott

3

5.2.6

Szabályozott

4

 

Szabályozott

5

4.1

Szabályozott

6

3.3

Szabályozott

7

 

 

7.1

4.2.1

Szabályozott

7.2

4.1; 4.9.1

Szabályozott

7.3

 

Nem releváns

7.4

 

Nem releváns

7.5

4.1

Szabályozott

7.6

4.2.3; 4.11

Szabályozott, ha a vizsgálati módszert tartalmazza a felhasználói kézikönyv

8

 

 

8.1

5.2.3.2

Szabályozott

8.2

4.2.5

Szabályozott

8.3

4.11.2.

Szabályozott

8.4

4.10

Szabályozott

8.5

 

Nem releváns

9

 

 

9.1

4.12; 4.12.1

Szabályozott

9.2

 

Nem releváns

9.3

 

Nem szabályozott

9.4

 

Nem releváns

9.5

 

Nem releváns

9.6

 

Nem releváns

9.7

3.4; 4.9.1

Szabályozott

9.8

4.12.2

Szabályozott

10

 

 

10.1

4.9.1

Szabályozott

10.2

4.9.1

Szabályozott

10.3

4.9.2

Szabályozott

10.4

4.9.1

Szabályozott

10.5

 

Nem releváns

11

 

 

11.1

 

Nem releváns

11.2

 

Nem releváns

12

4.2.3

Szabályozott

MI-007 Melléklet

 

 

Fogalommeghatározások

 

 

Viteldíjjelző

2.1.1

Szabályozott

Viteldíj

2.3.1.1

Szabályozott

Határsebesség

2.3.1.2

Szabályozott

Az „S” szokásos számítási módszer (egyszeres díjszabás alkalmazása)

2.3.1.3.1

Szabályozott

A „D” szokásos számítási módszer (dupla díjszabás alkalmazása)

2.3.1.3.2

Szabályozott

Üzemmódok

2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3

Szabályozott

1

3.1

Szabályozott

2

2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1

Szabályozott

3

4.3

Szabályozott

4

5.2.3; 4.2.2

Szabályozott

5

4.2.3; 4.2.5

Szabályozott

6.1

A.5.4.4

Szabályozott

6.2

3.5.1; 3.5.2

Szabályozott

7

3.2.1.1

Szabályozott

8

 

 

8.1

Lásd a választ az I. melléklet 1.3.3. §-nál

Szabályozott

8.2

5.1.3

Szabályozott

9

5.2.5

Szabályozott

10

3.1

Szabályozott

11

4.5.3.b)

Szabályozott

12

4.5.4

Szabályozott

13

4.9.1

Szabályozott

14.1

4.2.4

Szabályozott

14.2

4.2.5

Szabályozott, ha a OIML R 21:2007 4.2.5.i. pontja kötelező

14.3

Lásd a választ az I. melléklet 8.3 §-nál

Szabályozott

15.1

4.7

Szabályozott

15.2

4.7

Szabályozott

15.3

4.9.1

Szabályozott

16

4.8

Szabályozott

17

4.1; 4.14.1

Szabályozott

18

5.2.4; 3.2.1.1

Szabályozott

19

4.14.1; 4.2.1

Szabályozott

20

4.2.1

Szabályozott

21

3.3

Szabályozott

22

3.7

Szabályozott

23

3.4

Szabályozott

Megjegyzés:

A „Megjegyzés” oszlopban az OIML R 21 és a 2004/22/EK irányelv vonatkozó követelménye közötti megfelelést jelölik.

A „Szabályozott” megjegyzés a következőket jelenti:

Az OIML R 21 követelménye azonos a mérőműszerekről szóló irányelv követelményével, vagy

Az OIML R 21 követelménye szigorúbb a mérőműszerekről szóló irányelv követelményénél, vagy

Az OIML R 21 követelményének egésze teljesíti a mérőműszerekről szóló irányelv követelményeit (még akkor is, ha a mérőműszerekről szóló irányelv más alternatívákat is megenged),

Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismerteti, hogy mely rész szabályozott.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv követelménye vagy nem összeegyeztethető a vonatkozó OIML R 21 követelménnyel, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv I. mellékletében szereplő előírás a viteldíjjelzők esetében nem releváns.

MI-008 II. FEJEZET:   Italkiszolgáló térfogatmértékek

a következő vonatkozásában:

OIML R 138 2007

A mérőműszerekről szóló irányelvben előírt alapvető követelmények (I. melléklet és MI-008. melléklet II. fejezete)

OIML R 138 (2007)

Megjegyzés

I. melléklet

 

 

1.1

5.1

Szabályozott

1.2

 

Nem releváns

1.3

 

Nem releváns

1.3.1

 

Nem releváns

1.3.2 a)

 

Nem releváns

1.3.2 b)

 

Nem releváns

1.3.3 a)

 

Nem releváns

1.3.3 b)

 

Nem releváns

1.3.4

 

Nem releváns

1.4

 

 

1.4.1

 

Nem releváns

1.4.2

 

Nem releváns

2

 

Nem szabályozott

3

 

Nem szabályozott

4

4.4

Szabályozott

5

4.2

Szabályozott

6

 

Nem szabályozott

7

 

 

7.1

 

Nem szabályozott

7.2

4.2

Szabályozott

7.3

 

Nem releváns

7.4

 

Nem releváns

7.5

4.2

Szabályozott

7.6

 

Nem releváns

8

 

 

8.1

 

Nem releváns

8.2

 

Nem releváns

8.3

 

Nem releváns

8.4

 

Nem releváns

8.5

 

Nem releváns

9

 

 

9.1

5.2.4; 5.2.1; 5.2.5

Szabályozott, ha a referenciahőmérséklet 20 °C

9.2

 

Nem releváns

9.3

 

Nem releváns

9.4

 

Nem releváns

9.5

 

Nem releváns

9.6

5.2.1

Szabályozott

9.7

3

Szabályozott, ha az egységek SI egységek

9.8

5.2.1

Szabályozott

10

 

 

10.1

 

Nem releváns

10.2

5.2.1

Szabályozott

10.3

 

Nem releváns

10.4

 

Nem releváns

10.5

 

Nem releváns

11

 

 

11.1

 

Nem releváns

11.2

 

Nem releváns

12

 

Szabályozott

MI-008. melléklet, II. fejezet

 

 

Fogalommeghatározások

 

 

Ital kiszolgáló térfogatmérték

2.2

Szabályozott

Mértékjellel ellátott térfogatmérték

2.9

Szabályozott, ha a mértékjelzés vonal

Peremes térfogatmérték

2.7

Szabályozott

Transzfer mérték (Űrmérték)

2.2

Szabályozott

Űrtartalom

2.7; 2.5; 2.9; 4.6.1

Szabályozott

1

 

 

1.1

5.2.5

Szabályozott, ha a referenciahőmérséklet 20 °C

1.2

4.5

Szabályozott

2

5.1.1; 4.1.1

Szabályozott

3

4.2

Szabályozott

4

 

 

4.1

4.4

Szabályozott

4.2

 

Nem szabályozott

5

 

 

5.1

5.2.1

Szabályozott

5.2

5.2.2

Szabályozott, ha legfeljebb három űrmértéket jelölnek

5.3

4.2; 5.2.2

Szabályozott

Megjegyzés:

A „Megjegyzés” rovatban az OIML R 138 és a 2004/22/EK irányelv idevágó követelménye közötti megfelelést jelzik.

A „Szabályozott” megjegyzés a következőket jelenti:

Az OIML R 138 követelménye azonos a mérőműszerekről szóló irányelv követelményével, vagy

Az OIML R 138 követelménye szigorúbb a mérőműszerekről szóló irányelv követelményénél, vagy

Az OIML R 138 követelményének egésze teljesíti a mérőműszerekről szóló irányelv követelményeit (még akkor is, ha a mérőműszerekről szóló irányelv más alternatívákat is megenged),

Amennyiben nem teljesen felel meg a követelménynek, rövid magyarázat ismerteti, hogy mely rész szabályozott.

A „Nem szabályozott” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv követelménye vagy nem összeegyeztethető a vonatkozó OIML R 138 követelménnyel, vagy nem szerepel abban.

A „Nem releváns” megjelölés azt jelenti, hogy a mérőműszerekről szóló irányelv I. mellékletében szereplő előírás az italkiszolgáló térfogatmértékek esetében nem releváns.


(1)  HL L 135., 2004.4.30.