8.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 3/5


A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyek listájának frissítése (közzététel: HL C 247., 2006.10.13., 1. o.; HL C 153., 2007.7.6., 5. o.; HL C 192., 2007.8.18., 11. o.; HL C 271., 2007.11.14., 14. o.; HL C 57., 2008.3.1., 31. o.; HL C 134., 2008.5.31., 14. o., HL C 207., 2008.8.14., 12. o.)

(2009/C 3/04)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyek listáját a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 34. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján teszik közzé.

A Hivatalos Lapban való közzététel mellett a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának honlapján elérhető a lista havonta frissített változata.

NÉMETORSZÁG

A HL C 247., 2006.10.13-i számában közzétett információk módosítása

Az I. „Általános” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„–

Aufenthaltserlaubnis

(tartózkodási engedély)

Niederlassungserlaubnis

(letelepedési engedély)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(állandó tartózkodási engedély-EU)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(tartózkodási kártya uniós polgár családtagjai vagy EGT-tagállam állampolgárának családtagjai részére)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte »Aufenthaltserlaubnis-EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind«, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

(A 2007. augusztus 28. előtt kiállított »Aufenthaltserlaubnis-EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind (Tartózkodási engedély EU- vagy EGT-tagállam állampolgárainak olyan családtagjai számára, akik nem EU- vagy EGT-tagállam állampolgárai)« az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló jogszabály 15. cikke értelmében továbbra is érvényes tartózkodási kártya)

Fiktionsbescheinigung

(ideiglenes igazolás) amelynek harmadik oldalán a harmadik négyzetet jelölték meg (»a tartózkodási engedély továbbra is érvényes (a tartózkodásról szóló törvény 81. cikkének (4) bekezdése))«. A beutazás kizárólag lejárt tartózkodási engedéllyel vagy vízummal együtt lehetséges. Az első és második megjelölhető négyzet kifejezetten nem teszi lehetővé a vízum nélküli beutazást.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(tartózkodási engedély svájci állampolgárok, valamint nem svájci állampolgár családtagjaik számára)

A 2005. január 1-jét megelőzően kiadott alábbi engedélyek szintén jogosítanak vízum nélküli beutazásra:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(tartózkodási engedély EK-tagállamok állampolgárai számára)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(a Németországi Szövetségi Köztársaságra érvényes, határozatlan időre szóló tartózkodási engedély)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(a Német Szövetségi Köztársaságra érvényes meghatározott célú tartózkodási engedély)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(a Németországi Szövetségi Köztársaságra érvényes kivételes tartózkodási engedély)

Ezek a tartózkodási engedélyek vízum nélküli beutazásra kizárólag akkor jogosítanak fel, ha az útlevélben szerepelnek, vagy külön, de az útlevéllel együtt adták ki vízumként érvényes engedélyként; ellenben akkor nem, ha nemzeti személyazonosító okmányként állították ki őket.

Az »Aussetzung der Abschiebung (Duldung)« (kiutasítási intézkedés felfüggesztése (kivételes tartózkodási engedély)) és az »Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber« (menedékkérők ideiglenes tartózkodási engedélye) sem jogosít vízum nélküli beutazásra”.

SPANYOLORSZÁG

A HL C 247., 2006.10.13-i számában közzétett lista helyébe lépő lista

Autorización de Regreso

(visszautazási engedély)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002

(egységes formátumú tartózkodási engedély, a 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelettel összhangban)

Tarjeta de extranjeros „régimen comunitario”

(közösségi igazolvány külföldiek számára)

Tarjeta de extranjeros „estudiante”

(diákigazolvány külföldiek számára)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevő személyek listája)

A Külügyi és Együttműködési Minisztérium által kiadott alábbi akkreditációs igazolványok birtokosai vízum nélkül utazhatnak be:

Nagykövet személyazonosító igazolványa (piros)

A borítóján a következő szöveggel: „Documento de Identidad Diplomático” (Diplomata személyazonosító okmány), a bal oldalon az „Embajador/Nagykövet” megjegyzéssel; akkreditált nagykövetek számára állítják ki,

Diplomata személyazonosító igazolvány (piros)

A borítóján a következő szöveggel: „Documento de Identidad Diplomático” (Diplomata személyazonosító okmány), diplomáciai státusszal rendelkező, diplomáciai képviseletekre akkreditált személyzet számára állítják ki. Az okmányt F jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki,

Konzuli személyazonosító igazolvány (sötétzöld)

On the cover it reads „Documento de Identidad Consular” (Consular identity document); A borítóján a következő szöveggel: „Documento de Identidad Consular” (Konzuli személyazonosító okmány) a Spanyolországba akkreditált hivatásos konzulátusi tisztviselők számára állítják ki. Az okmányt F jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki,

Konzulátusi alkalmazott személyazonosító igazolványa (világoszöld)

A borítóján a következő szöveggel: „Tarjeta de Identidad Consular” (Konzulátusi személyazonosító igazolvány); a Spanyolországba akkreditált konzulátusi igazgatási tisztviselők számára állítják ki. Az okmányt F jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki,

Akkreditált diplomáciai képviseletek igazgatási és műszaki személyzetének személyazonosító igazolványa (sárga)

On the cover it reads „Documento de Identidad Diplomático” (Diplomatic identity document); A borítóján a következő szöveggel: „Documento de Identidad Diplomático” (Diplomata személyazonosító okmány)akkreditált diplomáciai képviseletek igazgatási tisztviselői számára állítják ki. Az okmányt F jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki,

Nemzetközi szervezetek és az Európai Unió hivatalai diplomáciai, igazgatási és műszaki személyzetének személyazonosító igazolványa (kék)

A borítóján a következő szöveggel: „Documento de Identidad Diplomático” (Diplomata személyazonosító okmány); a nemzetközi szervezetekhez és az Európai Unió hivatalaihoz akkreditált diplomáciai személyzet, valamint igazgatási vagy műszaki személyzet számára állítják ki. Az okmányt F jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki,

Személyazonosító igazolvány diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek és az Európai Unió hivatalainak kisegítő személyzete, valamint az akkreditált diplomáciai és konzulátusi tisztviselők konzulátusi tisztviselők magán kisegítő személyzete számára (szürke)

A borítóján a következő szöveggel: „Documento de Identidad Diplomático” (Diplomata személyazonosító okmány); a diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek és az Európai Unió hivatalainak kisegítő személyzete, valamint az akkreditált diplomáciai és konzulátusi tisztviselők magán kisegítő személyzete számára állítják ki. Az okmányt F jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki,

Személyazonosító igazolvány az akkreditált személyzet szülei és tizennyolc és huszonhárom év közötti életkorú gyermekei számára (bézs)

A borítóján a következő szöveggel: „Tarjeta de Identidad” (Személyazonosító igazolvány) az akkreditált személyzet szülei és tizennyolc és huszonhárom év közötti életkorú gyermekei számára.

MAGYARORSZÁG

A HL C 247., 2006.10.13-i számban közzétett lista helyébe lépő lista

Tartózkodási engedélyek

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

(bevándoroltak és letelepedettek részére a 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletnek megfelelően kiállított tartózkodási engedély, öntapadó bélyeg a nemzeti útlevélben)

Kiállítás dátuma: 2007. július 1-jétől kezdődően

A MEGJEGYZÉSEK rovatban a tartózkodási engedély különféle típusaiban a következő szerepel:

a)

„bevándorlási engedély”;

b)

„letelepedési engedély”;

c)

„ideiglenes letelepedési engedély”;

d)

„letelepedési engedély”;

e)

„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező-EK”

Tartózkodási engedély

(Tartózkodási engedély) kártya – nemzeti útlevéllel együtt; a 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelettel összhangban állították ki

Tartózkodási engedély

(Tartózkodási engedély) öntapadó bélyeg – nemzeti útlevélbe beillesztve; a 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelettel összhangban állították ki

Letelepedési engedély

(Letelepedési engedély – állandó tartózkodási engedély kiadását jelző nemzeti útlevéllel együtt

Típus: laminált kártya

Kiállítás dátuma: 2002 és 2004 között

Érvényesség: a kiállítás évétől számított 5 éven belül, de legfeljebb 2009-ig)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

Típus: laminált kártya, kétoldalú, papírból készült, ID-2 formátumú (105 × 75 mm), hegesztéses laminált borítással

Kiállítás: 2004-től

Érvényesség: 5 évig, de legfeljebb 2012. június 29-ig)

Állandó tartózkodási kártya

(Állandó tartózkodási kártya nemzeti útlevéllel együtt érvényes)

Bevezetés dátuma: 2007. július 1-je, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény alapján.

Amennyiben állandó tartózkodási joggal rendelkező EGT-állampolgárok és családtagjaik számára állítják ki, a nemzeti személyazonosító igazolványukkal vagy nemzeti útlevéllel együtt érvényes.

Harmadik országok állampolgárai esetében csak a nemzeti útlevéllel együtt érvényes)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

Date of introduction: 2007. július 1-je, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény alapján; érvényesség: legfeljebb 5 év. A papírból készült, kétoldalas okmány ID-2 formátumú, hegesztéses laminált.

Az „EGYÉB MEGJEGYZÉSEK” rovatban:

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

Típus: bélyeg – nemzeti útlevélbe beillesztve

Kiállítás dátuma: 2007. július 1., folyamatos

Érvényesség: A kiállítás dátumától számított 5 év

„Tartózkodási engedély” felirat

„AZ ENGEDÉLY TÍPUSA” rovatban: „Tartózkodási kártya”

A „MEGJEGYZÉSEK” rovatban: „tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére”

Humanitárius tartózkodási engedély

Típus: kártya – nemzeti útlevéllel együtt; a 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletnek megfelelően állították ki

Megjegyzés:

A menedékkérők számára (a 2007. évi II. törvény 29. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében) vagy a beutazási és tartózkodási tilalom alatt álló személyek számára (Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 25. cikke alapján) kiállított humanitárius tartózkodási engedély csak arra jogosítja fel birtokosát, hogy Magyarországon tartózkodjék, de arra nem, hogy az EU-n belül utazzon vagy a külső határokon átkeljen.

Egyéb okmányok:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány

(Az ideiglenes védelemben részesülő személyek személyazonosságát és tartózkodási jogát a nemzeti útlevéllel együttesen igazoló okmány) a 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletnek megfelelően állították ki)

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(A menekültek vagy kiegészítő védelmet élvező személyek számára kiállított személyazonosító igazolvány)

A menekültek esetében az 1951. évi genfi egyezménynek megfelelően kiállított úti okmánnyal együtt érvényes

A kiegészítő védelmet élvező személyek esetében a kiegészítő védelmet élvező személyek számára kiállított úti okmánnyal együtt érvényes)

Diáklista

(Az EU területén tett iskolai kiránduláson részt vevő személyek listája)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére) (diplomata személyazonosító igazolvány) – Adott esetben a Külügyminisztérium által kiadott „D” vízummal ellátva

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére (konzuli személyazonosító igazolvány) – Szükség esetén a Külügyminisztérium által kiadott „D” vízummal ellátva)

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(Igazolvány diplomáciai képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére – Szükség esetén a Külügyminisztérium által kiadott „D” vízummal ellátva)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(Igazolvány diplomáciai képviselet kisegítő személyzete, kisegítő alkalmazottak és családtagjaik részére) – Adott esetben a Külügyminisztérium által kiadott „D” vízummal ellátva