4.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/5


Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 309/03)

A határozat elfogadásának időpontja

2008.6.4.

A támogatás száma

N 158/08

Tagállam

Lengyelország

Régió

Lubelskie

A támogatás megnevezése (és/vagy a kedvezményezett neve)

Pomoc w zakresie budowy portu lotniczego Lublin-Świdnik

Jogalap

Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.; załącznik II, część 83 budżetu państwa — Rezerwy celowe (Dz.U. z 2007 r. 15, poz. 90).

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Lubelskiego na lata 2007–2008.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.U. 241, poz. 1760)

Az intézkedés típusa

Beruházási támogatás

Célkitűzés

Ágazati fejlesztés

A támogatás formája

Közvetlen támogatás, tőkejuttatás, földterület biztosítása

Költségvetés

296,65 millió PLN (~ 84,14 millió EUR)

A támogatás intenzitása

Körülbelül 76 %

Időtartam

A támogatást 2011. december 30-ig nyújtják

Érintett gazdasági ágazatok

Légi közlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4

PL-20-074 Lublin

Gmina Miasto Lublin

plac Władysława Łokietka 1

PL-20-950 Lublin

Gmina Miasto Świdnik

ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 15

PL-20-047 Świdnik

Powiat Świdnicki

ul. Niepodległości 13

PL-21-040 Świdnik

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.10.20.

Támogatás száma

N 458/08

Tagállam

Németország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Götzke Natursteinwerk GmbH

Jogalap

Haushaltsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils gültigen Fassung, insb. § 14 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften, insb. § 39 LHO

Haushaltsgesetz 2008/2009 (Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2008 und 2009)

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

Nehéz helyzetben lévő vállalkozások szerkezetátalakítása

Támogatás formája

Állami kezességvállalás

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege: 0,16 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

Gazdasági ágazat

Feldolgozóipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Schloßstr. 9-11

D-19053 Schwerin

und

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Str. 14

D-19053 Schwerin

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.11.13.

Támogatás száma

N 567/08

Tagállam

Finnország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Guarantee scheme for banks' funding in Finland

Jogalap

Valtioneuvoston paatos talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille annetttavien valiaikasten valtiontakausten ehdoista; draft law

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás

Támogatás formája

Állami kezességvállalás

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege: 50 000 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2008.10.-2009.4.

Gazdasági ágazat

Pénzügyi intermediáció

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Finnish Government

Snellmaninkatu 1 A

PO Box 23

FI-00023 Helsinki

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2008.1.24.

A támogatás száma

N 696/06

Tagállam

Olaszország

Régió

Molise

A támogatás megnevezése

A halászati tevékenység végleges beszüntetése és halászhajó-korszerűsítés

Jogalap

Decreto Ministeriale de 13 ottobre 2006: Interventi a favore della flotta da pesca della Regione Molise

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

A halászati ágazat támogatása

A támogatás formája

Közvetlen támogatás

Költségvetés

1 186 000 EUR

A támogatás intenzitása

Legfeljebb 40 %

Időtartam

Egy év

Érintett gazdasági ágazatok

Halászat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

MI.P.A.A.F. – Dipartimento delle Filiere Agricole e dell'Agroalimentari

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura

Viale dell'Arte n. 16

I-00144 Roma

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/