15.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/29


Értesítés a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről

Tagállam által benyújtott kérelem

(2008/C 178/25)

A Bizottsághoz 2008. július 3-án kérelem érkezett a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 30. cikkének (4) bekezdése alapján. A kérelem kézhezvételétől számított első munkanap 2008. július 4.

A Cseh Köztársaság által benyújtott kérelem az ebben az országban folytatott villamosenergia-előállításra vonatkozik. Az említett 30. cikk kimondja, hogy a 2004/17/EK irányelv nem alkalmazandó, ha az adott tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott. E feltételek értékelése kizárólag a 2004/17/EK irányelv értelmében, a versenyszabályok alkalmazásának sérelme nélkül történik.

A Bizottságnak a fent említett munkanaptól számítva három hónap áll rendelkezésére, hogy határozzon a kérelemmel kapcsolatban. A határidő tehát 2008. október 4-ig tart.

A fent említett (4) bekezdés harmadik albekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazandók. Következésképpen sor kerülhet a Bizottság rendelkezésére álló határidő három hónappal való meghosszabbítására. Ebben az esetben a Bizottság közleményt ad ki a határidő meghosszabbításáról.


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o.