31.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/20


A Rennes és Mulhouse közötti menetrend szerinti légi járatokra vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek Franciaország általi módosítása

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 134/09)

1.

Franciaország úgy döntött, hogy módosítja a Rennes (Saint-Jacques) és Bâle-Mulhouse között működtetett menetrend szerinti légi járatokra rótt, az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 2006. március 2-i 52. számában – a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében – közzétett közszolgáltatási kötelezettségeket.

2.

A fent említett közszolgáltatási kötelezettségek 2. pontjában a minimális járatsűrűségre vonatkozó kötelezettségek helyébe a következő kötelezettségek lépnek:

„A szolgáltatás üzemeltetőjének egy évben 220 napon (a munkaszüneti napok kivételével) legalább napi két – egy reggeli és egy esti – menettérti járatot kell indítania hétfőtől csütörtökig, valamint egy menettérti járatot pénteken esténként.”.