15.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 9/9


A Bizottság által elfogadott, törvényhozói javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok

(2008/C 9/06)

Dokumentum

Rész

Dátum

Cím

COM(2007) 295

 

2007.6.6.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak – 2008. évi halászati lehetőségek: az Európai Bizottság politikai nyilatkozata

COM(2007) 378

 

2007.6.27.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Románia kísérő intézkedésekkel kapcsolatos, csatlakozást követő előrehaladásáról

COM(2007) 452

 

2007.10.24.

A Bizottság hatodik jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a „Határok nélküli televíziózásról” szóló 89/552/EGK irányelv alkalmazásáról

COM(2007) 568

 

2007.10.3.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Partnerség az Európáról szóló kommunikációért

COM(2007) 569

 

2007.10.3.

A Bizottság munkadokumentuma – Javaslat: intézményközi megállapodás – Partnerség az Európáról szóló kommunikációért

COM(2007) 598

 

2007.10.17.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a lisszaboni euro-mediterrán külügyminiszteri konferencia előkészületeiről (2007. november 5–6.) – Az euro-mediterrán partnerség: a regionális együttműködés fejlesztése a béke és a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése érdekében

COM(2007) 601

 

2007.10.17.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló új közösségi stratégiáról

COM(2007) 608

 

2007.10.18.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – Az árufuvarozást előnyben részesítő vasúti hálózat kialakítása

COM(2007) 609

 

2007.10.18.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a vasúti piac fejlődésének nyomon követéséről

COM(2007) 616

 

2007.10.18.

A Bizottság közleménye – Közlemény az európai kikötői politikáról

COM(2007) 627

 

2007.10.24.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „A munkajog korszerűsítése, szembenézve a XXI. század kihívásaival” című bizottsági zöld könyvről folytatott nyilvános konzultáció eredményeiről

COM(2007) 628

 

2007.10.24.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen

COM(2007) 632

 

2007.10.25.

A Bizottság jelentése – Az Európai Unió Szolidaritási Alapja 2006. évi jelentés

COM(2007) 641

 

2007.10.24.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti kapcsolatok jövőjéről

COM(2007) 642

 

2007.10.22.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – 2007. évi jelentés a Fenntartható Fejlődési Stratégia eddig elért eredményeiről

COM(2007) 643

 

2007.10.25.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az EU bizonytalan helyzetekre adott válaszai felé – a fenntartható fejlődés, stabilitás és béke érdekében történő, nehéz körülmények közötti kötelezettségvállalásról

COM(2007) 644

 

2007.10.23.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az Eurojustnak és az Európai Igazságügyi Hálózatnak a szervezett bűnözés és a terrorizmus ellen az Európai Unióban folytatott küzdelemben játszott szerepéről

COM(2007) 646

 

2007.10.29.

A Bizottság közleménye – Az Euratom-Szerződés második címe III–X. fejezetének végrehajtása keretében 2006 során elvégzett bizottsági (DG TREN) tevékenységek összefoglalása

COM(2007) 666

 

2007.10.31.

A Bizottság közleménye – A termelékenység növekedésének fokozása: a 2007. évi európai versenyképességi jelentés kulcsfontosságú üzenetei

COM(2007) 675

 

2007.11.5.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – Ötödik jelentés az Európai Unió tagállamaiban kísérleti és egyéb tudományos célra használt állatok számára vonatkozó statisztikáról

COM(2007) 676

 

2007.11.6.

A Bizottság jelentése – 18. éves jelentés a strukturális alapok végrehajtásáról – 2006

COM(2007) 678

 

2007.11.6.

A Bizottság jelentése – A kohéziós alapról szóló éves beszámoló (2006)

COM(2007) 679

 

2007.11.6.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – 2006. évi jelentés a Phare programról, az előcsatlakozási és az átmeneti eszközökről

COM(2007) 681

 

2007.11.6.

A Bizottság jelentése a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat 11. cikke alapján

COM(2007) 684

 

2007.11.6.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak az Európai Közösségek tisztviselőinek és egyéb alkalmazottai nyugdíjjárulékainak mértékéről

COM(2007) 685

 

2007.11.7.

A Bizottság jelentése – Éves jelentés az előcsatlakozási strukturális politikák eszközéről (ISPA) 2006

COM(2007) 686

 

2007.11.8.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a munkahelyi zaklatásról és erőszakról szóló európai keretmegállapodásról történő értesítésről

COM(2007) 689

 

2007.11.6.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – Előcsatlakozásis támogatási eszköz (IPA) – Többéves indikatív pénzügyi keret a 2009 és 2011 közötti időszakra

COM(2007) 691

 

2007.11.9.

A Bizottság közleménye – Az Izraellel közös légtér kialakításáról

COM(2007) 692

 

2007.11.9.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Általános jelentés a 2006. évi előcsatlakozási támogatásokról (Phare – ISPA – Sapard)

Ezek a szövegek az EUR-Lexen hozzáférhetők: http://eur-lex.europa.eu