1.2.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 29/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA

(2008. január 28.)

az Európai Unió Tanácsa számára a Suomen Pankki külső könyvvizsgálóiról

(EKB/2008/1)

(2008/C 29/01)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 27.1. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank („EKB”) és az eurorendszer nemzeti központi bankjainak beszámolóit az EKB Kormányzótanácsa által javasolt és az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott független külső könyvvizsgálók ellenőrzik.

(2)

A Suomen Pankki jelenlegi külső könyvvizsgálóinak megbízatása a 2007. pénzügyi év ellenőrzését követően megszűnik. Ezért külső könyvvizsgálók kinevezése szükséges a 2008. pénzügyi évtől.

(3)

A Suomen Pankki a KPMG Oy Ab-t választotta külső könyvvizsgálójaként a 2008–2012. pénzügyi évekre,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

Ajánlott, hogy 2008–2012. pénzügyi évekre a Suomen Pankki külső könyvvizsgálójaként a KPMG Oy Ab-t jelöljék ki.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. január 28-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET