14.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 162/13


A Bizottság közleménye a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében

(EGT-vonatkozású szöveg)

(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(2007/C 162/06)

EszSz (1)

Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe

(és referenciadokumentum)

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

1. megjegyzés

CEN

EN 1359:1998

Gázmérők. Membrános gázmérők

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Hőmennyiségmérők. 1. rész: Általános követelmények

 

CEN

EN 1434-2:2007

Hőmennyiségmérők. 2. rész: Szerkezeti követelmények

 

CEN

EN 1434-4:2007

Hőmennyiségmérők. 4. rész: A minta jóváhagyási vizsgálatai

 

CEN

EN 1434-5:2007

Hőmennyiségmérők. 5. rész: Első hitelesítési vizsgálatok

 

CEN

EN 12261:2002

Gázmérők. Turbinás gázmérők

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Gázmérők. Átszámító eszközök. 1. rész: Térfogat-átszámítás

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Gázmérők. Forgódugattyús gázmérők

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Vízmérõk. 1. rész: Általános követelmények

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Vízmérõk. 2. rész: Beépítés és használati feltételek

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Vízmérõk. 3. rész: Vizsgálati módszerek és vizsgálóberendezések

 

CEN

EN 14236:2007

Ultrahangos háztartási gázmérők

 

1. megjegyzés

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

3. megjegyzés

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány (3. oszlop) ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

Megjegyzés:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szervezeteknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK (2) irányelvvel módosított 98/34/EC (3) európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletét képezi.

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az összes közösségi nyelven elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. A Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezetek:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brüsszel, tel.: (32-2) 550 08 11; fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brüsszel, tel.: (32-2) 519 68 71; fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.: (33) 492 94 42 00; fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(3)  HL L 217., 1998.8.5., 18. o.