52007PC0516

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a Tanácsnak a papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról /* COM/2007/0516 végleges - COD 2005/0247 */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 5.9.2007

COM(2007) 516 végleges

2005/0247 (COD)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében

a Tanácsnak a papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

2005/0247 (COD)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében

a Tanácsnak a papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

1. Előzmények

A javaslat továbbítása az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz: (COM(2005)609 végleges – 2005/247COD): | 2005.12.02.. |

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: | 2006.09.13. |

Az Európai Parlament első olvasatban kialakított véleménye: | 2006.12.12. |

A közös álláspont elfogadásának időpontja: | 2007.07.23. |

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA

A határozatjavaslat a tagállamoknak és a Bizottságnak az interoperábilis elektronikus vámkezelési rendszerek közösen megállapított határidőn belül történő kifejlesztésére vonatkozó kötelezettségét tartalmazza. A határidőkön kívül a határozat lefekteti az elektronikus vámkezelési rendszerek céljait, stratégiáját és koordinálási mechanizmusát, meghatározza a rendszerek közösségi és nemzeti elemeit, valamint a kapcsolódó felelősségeket és feladatokat. Továbbá meghatározza az e-vám kezdeményezés felügyeleti és jelentéstételi keretét.

3. A KÖZÖS ÁLLÁSPONTTAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK

A közös álláspont a technikai módosításokon és a személyes adatok védelmére vonatkozó hivatkozáson felül az egyedi rendszerek létrehozásának időpontjára vonatkozó változtatásokat is bevezet. Bizonyos rendszerekre vonatkozóan különböző határidőket állapít meg a működési előírások létrehozására, illetve a rendszer működtetésére.

Továbbá megteremti a határidőknek a komitológiai eljárás („ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás”) keretein belül történő meghosszabbításának, valamint néhány projektnek a működési előírások negatív értékelését követő megszüntetésének lehetőségét.

A Bizottság a közös álláspontot elfogadhatónak tartja, mivel az továbbra is biztosítja a javaslatban szereplő határidők fenntartását a tagállamok és a Bizottság kötelezettségei meghatározása céljából.

A különböző rendszerekre előírt határidők bizonyultak a közös álláspont elfogadása útjában álló legjelentősebb akadálynak, mivel a tagállamok tartottak a hosszú távú projektekkel kapcsolatos kötelezettségektől, amelyek megvalósíthatósága – szerintük– még bizonyításra szorul.

4. KÖVETKEZTETÉSEK

A Bizottság egyetért a közös állásponttal.