13.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/75


Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Tárgy: „Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről” (kodifikált szöveg)

COM(2006) 657 final

(2007/C 161/20)

2006. november 23-án a Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 262. cikke alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a fenti tárgyban.

A bizottsági munka előkészítésével megbízott „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” szekció véleményét 2007. február 22-én elfogadta (előadó: Mario SOARES).

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. március 14-15-én tartott, 434. plenáris ülésén (a március 14-i ülésnapon) 160 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

1.

A javasolt irányelv az Európai Bizottság jogszabályok egyszerűsítésére és egyértelművé tételére vonatkozó tervébe illeszkedik, melynek célja, hogy a jogszabályok érthetőbbé és hozzáférhetőbbé váljanak a polgárok számára.

2.

A kodifikáció egy rendkívül fontos adminisztratív eljárás, amelyet a rendes közösségi jogalkotási eljárással teljes összhangban kell végezni, és amely nem eredményezhet lényegi változást a kodifikáció által érintett jogszabályokban.

3.

A javaslat célja az 1980. október 20-án kelt, a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelv kodifikációja. Az új irányelv a benne foglalt jogi aktusok helyébe lép; ez a javaslat teljes egészében megőrzi a kodifikált jogi aktusok tartalmát, s ennek megfelelően azokat csak egységes szerkezetbe foglalja a kodifikációhoz szükséges formai jellegű módosításokkal.

4.

Bár a kodifikáció olyan eljárás, amely természeténél fogva nem változtathatja meg, és nem is szabad megváltoztatnia az adott irányelveket, az EGSZB úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak a munkafolyamat során többet kell tennie az egyszerűsítésnél. Tanulmányoznia kellene a különböző irányelveket annak érdekében, hogy megoldást találhasson minden olyan kérdésre, amelyről időközben bebizonyosodott, hogy nem egyértelmű, vagy amely a gyakorlatban időszerűtlennek bizonyult.

5.

Tekintettel azonban arra, hogy a vélemény tárgya az irányelv kodifikációja, továbbá figyelemmel az 1. cikkben megfogalmazott célokra, valamint a 2. és 3. cikkekben rögzített biztosítékokra, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság jóváhagyja a javasolt irányelvet.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 14-én.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

elnöke

Dimitris DIMITRIADIS