24.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 287/28


A 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről szóló közlemény

(2006/C 287/11)

Tagállam által benyújtott kérelem

A Bizottsághoz 2006. október 24-i dátummal kérelem érkezett a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 30. cikkének (4) bekezdése alapján.

Az Egyesült Királyság által benyújtott kérelem az országban – Észak-Írország kivételével, tehát Angliában, Skóciában és Walesben folyó villamosenergia- és gázszolgáltatásra vonatkozik. A kérelmet 2006. november 7-én, a Hivatalos Lap C sorozata 270. számának 10. oldalán tették közzé. Az eredeti határidő 2007. január 25-én jár le.

Mivel a Bizottság szervezeti egységei további információ beszerzését és vizsgálatát tartják szükségesnek, továbbá a 30. cikk (6) bekezdésének harmadik mondata szerinti rendelkezések értelmében, a Bizottságnak e kérelem tárgyában való határozathozatalára rendelkezésére álló határidőt egy hónappal meghosszabbítják.

A végső határidő tehát 2007. február 26-án jár le.


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o.