25.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/21


Értesítés az Indiából származó pamutféle ágyneműk Közösségbe irányuló behozatalára vonatkozó hatályos kiegyenlítő intézkedésekről: egyedi kiegyenlítő vám hatálya alá tartozó vállalat nevének módosítása

(2006/C 172/06)

Az Indiából származó pamutféle ágyneműk behozatala a 2004. január 13-i (1) 74/2004/EK tanácsi rendelettel kivetett végleges kiegyenlítő vám hatálya alá esik.

Az indiai székhelyű Anunay Fab. Pvt. Ltd vállalat – amelynek esetében a pamutféle ágyneműk Közösségbe irányuló kivitele a 74/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikke (3) bekezdése révén 7,6 %-os kiegyenlítő vám hatálya alá esik – tájékoztatta a Bizottságot, hogy 2005. november 23-án, a vállalat jogi formájának megváltoztatását követően nevét Anunay Fab. Ltd-re változtatta.

A vállalat megítélése szerint a névváltoztatás nem befolyásolja azon jogát, hogy abban az egyedi vámtételben részesüljön, amelyet számára a korábbi, azaz az Anunay Fab Pvt. Ltd. név birtokában állapítottak meg.

A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésére bocsátott információkat, és megállapította, hogy a vállalat nevének megváltoztatása semmiféle módon nem befolyásolja a 74/2004/EK rendelet megállapításait. Ennélfogva a 74/2004/EK rendelet mellékletében az Anunay Fab. Pvt. Ltd-re történő hivatkozást az Anunay Fab. Ltd-re történő hivatkozásként kell értelmezni.

Az előzőleg Anunay Fab. Pvt. Ltd-re vonatkozó A498 kiegészítő Taric-kódot az Anunay Fab. Ltd-re kell alkalmazni.


(1)  HL L 12., 2004.1.17., 1. o., a legutóbb a 122/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 22., 2006.1.26., 3. o.) módosított rendelet.