24.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 46/31


Felhívás geotermikus energiára vonatkozó kutatási engedély iránti kérelem benyújtására

(2006/C 46/07)

A S. Cataldo-ban (CL), Viale della Rinascita no 6, C.F. 02349731204 székhellyel bejegyzett Geotermica kft. 2005. június 22-én kelt, az Assesore per L'Industria ipari főigazgatóságnak (Szicília tartomány bányászati engedélyek kibocsátására illetékes hatósága, székhelye: via Ugo La Malfa no 87/89, c.a.p. 90146 Palermo) címzett kérelmével, amely a 94/22/EK irányelvet átültető és alkalmazó, 2000. július 3-i 14. sz. szíciliai tartományi törvény értelmében 03/07/2000 n. geotermikus energia kutatására szóló engedély kibocsátását kérelmezte a Piana di Serraglio és a vele határos övezetekben, Trapani megyében, Pantelleria sziget déli részén elhelyezkedő 6 495 126 m2 kiterjedésű területre.

A kérelemben foglalt övezet kerületét a következők szerint meghatározott A, B, C, D, E csúcsokat összekötő vonal adja:

A)

Casa Valenza északkeleti csücske – 75 m-rel a tengerparti út felett, 116 m tengerszint feletti magasságon;

B)

Casa Bonomo keleti csücske C.da Kahassa-tól délre, 165 m tengerszint feletti magasságon.

C)

nem azonosított Dammuso (kőház) déli csücske, 516 m magasan Casa Pinedo-tól 780 m-re északnyugatra.

D)

Casa Rizzo nyugati csücske, a belső körgyűrűtől délre, 250 m tengerszint feletti magasságon;

E)

Casa Valenza északnyugati csücske – 370 m-rel keletre Cuddie Patite-től, 370 m tengerszint feletti magasságon;

Földrajzi koordináták

Csúcs

Északi szélesség

Keleti hosszúság (M. Mario)

A

36° 45′ 08,43″

11° 58′ 58,34″

B

36° 45′ 53,84″

11° 59′ 00,83″

C

36° 46′ 33,57″

12° 00′ 29,12″

D

36° 46′ 18,97″

12° 01′ 25,59″

E

36° 45′ 36,00″

12° 01′ 41,25″

Az érdekeltek az ezen felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 90 napon belül nyújthatják be ugyanerre a területre vonatkozó engedély iránti kérelmüket. A határidő lejártát követően beérkezett kérelmeket nem fogadják el. A kutatási engedély megadásáról szóló határozat a pályázók számára az esetleges pályázatok benyújtására megszabott határidőtől számított hat hónapon belül kerül kibocsátásra. A 94/22/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésére hivatkozva közöljük továbbá, hogy a feltárási, kutatási és koncessziós művelési engedélyek kiadásának feltételei már közzétételre kerültek az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 1998. december 19-i 396. számában – az 1996. november 25-i, az említett irányelvet az olasz jogrendbe ültető és alkalmazó 625. számú köztársasági elnöki jogi határozat rendelkezéseire hivatkozva (kihirdetve az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönyének1996. december 14-i, 293. számában) –, és e feltételeket Szicília tartomány 2000. július 3-i, 14. számú, már említett törvénye pontosította (kihirdetve Szícília Tartomány Hivatalos Közlönyének2000. július 7-i, 32. számában).

A tevékenység gyakorlására vagy megszüntetésére vonatkozó feltételek és követelmények a 2000. július 3-i, 14. sz. szicíliai tartományi törvény, valamint az Assessore per l'Industria2003. október 30-i, 91.sz. és 2004. október 20-i, 88. sz. határozatával a Szicília Tartomány Hivatalos Közlönyének2003. november 14-i, 49. számának I. részében, illetve 2004. november 5-i 46. számának I. részében közzétett típuselőírás (disciplinare tipo) által kerültek megállapításra.

A kérelemmel kapcsolatos okmányok a Dipartimento del Corpo Regionale delle Miniere (Tartományi Bányafelügyeleti Osztály), Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia-nál (Szénhidrogénekkel és Földhővel Foglalkozó Tartományi Hivatal) találhatók, 90145 Palermo, Via C. Camilliani 87. sz., és rendelkezésére állnak mindazon érdekelteknek, akik azokba betekintést kívánnak nyerni.