28.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/7


A tagállamok által közölt információ az EK- Szerződés 87. és 88. cikkének a képzésre nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásról

(2005/C 156/08)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma

 XT 9/04

Tagállam

 Egyesült Királyság

Régió

 West Midlands

Támogatási rendszer megnevezése vagy az eseti támogatásban részesülő vállalat neve

GKN Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham és a helyi ellátórendszer

Jogalap

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Learning and Skills Act 2000

Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

A támogatott időszakra vonatkozó éves költségvetés vagy a vállalat részére nyújtott eseti támogatás teljes összege

Támogatási rendszer

Teljes évenkénti összeg

 

Biztosított kölcsön

 

Eseti támogatás

Támogatás teljes összege

169 764 angol font

Biztosított kölcsön

 

Támogatás maximális intenzitása

A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

2004. április 4-től

Támogatás időtartama vagy az eseti támogatás odaítélése

2004. december 31-ig

Támogatás célja

Általános képzés

Igen

Speciális képzés

Igen

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi ágazat, amely képzési támogatásban részesülhet

Nem

Speciális ágazatokra korlátozott

Igen

Mezőgazdaság

 

Halászat és akvakultúra

 

Szénbányászat

 

Valamennyi ipari ágazat

 

vagy

 

Acél

 

Hajógyártás

 

Szintetikus anyagok

 

Gépjármű-alkatrészek

 Igen

Egyéb ipari ágazatok

 

Valamennyi szolgáltatás

 

vagy

 

Tengeri szállítási szolgáltatások

 

Egyéb szállítási szolgáltatások

 

Pénzügyi szolgáltatások

 

Egyéb szolgáltatások

 

Támogató hatóság neve és címe

Név:

Patrick Cross

Birmingham and Solihull LSC

Cím:

Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Nagy összegű eseti támogatás

A rendelet 5. cikkével összhangban

A rendelkezés kizárja a támogatás odaítélését vagy a Bizottságnak a támogatás odaítéléséről való előzetes tájékoztatását írja elő, amennyiben az egy vállalat egyetlen oktatási projektjére odaítélt támogatás meghaladja az egymillió eurót.

Igen

 


Támogatás száma

XT 13/04

Tagállam

Egyesült Királyság

Régió

West Midlands

Támogatási rendszer megnevezése vagy az eseti támogatásban részesülő vállalat neve

LDV Training Pilot

Jogalap

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2 (2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

A támogatott időszakra vonatkozó éves költségvetés vagy a vállalat részére nyújtott eseti támogatás teljes összege

Támogatási rendszer

Évenkénti teljes támogatás

 

Biztosított kölcsön

 

Eseti támogatás

Támogatás teljes összege

600 000 angol font

Biztosított kölcsön

 

Támogatás maximális intenzitása

A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

2004. április 1-jétől

Támogatás időtartama vagy az eseti támogatás odaítélése

2005. szeptember 30-ig

Támogatás célja

Általános képzés

Igen

Speciális képzés

Nem

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi ágazat, amely képzési támogatásban részesülhet

Nem

Speciális ágazatokra korlátozott

Igen

Mezőgazdaság

 

Halászat és akvakultúra

 

Szénbányászat

 

Valamennyi ipari ágazat

 

Vagy

 

Acél

 

Hajóépítés

 

Szintetikus anyagok

 

Gépjárművek

Igen

Egyéb ipari ágazatok

 

Összes szolgáltatás

 

vagy

 

Tengeri szállítási szolgáltatások

 

Egyéb szállítási szolgáltatások

 

Pénzügyi szolgáltatások

 

Egyéb szolgáltatások

 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Név:

The Learning and Skills Council,

Birmingham and Solihull

Cím:

Chaplin House

80 Hurst Street

Birmingham

B5 4TG

Nagy összegű eseti támogatás

A rendelet 5. cikkével összhangban

A rendelkezés kizárja a támogatás odaítélését vagy a Bizottságnak a támogatás odaítéléséről való előzetes tájékoztatását írja elő, amennyiben az egy vállalat egyetlen oktatási projektjére odaítélt támogatás meghaladja az egymillió eurót.

Igen

 


Támogatás száma

XT 15/04

Tagállam

Egyesült Királyság

Régió

Északkelet-Anglia

Támogatási rendszer megnevezése vagy az eseti támogatásban részesülő vállalat neve

Melinar Productivity Training – Dupont SA (UK) Ltd

Jogalap

Regional Development Act 1998

A támogatott időszakra vonatkozó éves költségvetés vagy a vállalat részére nyújtott eseti támogatás teljes összege

Támogatási rendszer

Évenkénti teljes támogatás

 

Biztosított kölcsön

 

Eseti támogatás

Támogatás teljes összege

394 000 angol font

Biztosított kölcsön

 

Támogatás maximális intenzitása

A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

2004. március 30-tól

Támogatás időtartama vagy az eseti támogatás odaítélése

2005. március 31-ig

Támogatás célja

Általános képzés

Igen

Speciális képzés

Igen

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi ágazat, amely képzési támogatásban részesülhet

 

Speciális ágazatokra korlátozott

Igen

Mezőgazdaság

 

Halászat és akvakultúra

 

Szénbányászat

 

Valamennyi ipari ágazat

 

Vagy

 

Acél

 

Hajóépítés

 

Szintetikus anyagok

 

Gépjárművek

 

Egyéb ipari ágazatok

 

Összes szolgáltatás

 

vagy

 

Tengeri szállítási szolgáltatások

 

Egyéb szállítási szolgáltatások

 

Pénzügyi szolgáltatások

 

Egyéb szolgáltatások/Vegyi anyagok

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Név:

ONE NorthEast

Cím:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE 15 8NY

Nagy összegű eseti támogatás

A rendelet 5. cikkével összhangban

A rendelkezés kizárja a támogatás odaítélését vagy a Bizottságnak a támogatás odaítéléséről való előzetes tájékoztatását írja elő, amennyiben az egy vállalat egyetlen oktatási projektjére odaítélt támogatás meghaladja az egymillió eurót.

Igen

 


Támogatás száma

XT 16/04

Tagállam

Egyesült Királyság

Régió

Északkelet-Anglia

Támogatási rendszer megnevezése vagy az eseti támogatásban részesülő vállalat neve

Általános menedzsment – Dupont SA (UK) Ltd

Jogalap

Regional Development Act 1998

A támogatott időszakra vonatkozó éves költségvetés vagy a vállalat részére nyújtott eseti támogatás teljes összege

Támogatási rendszer

Évenkénti teljes támogatás

 

Biztosított kölcsön

 

Eseti támogatás

Támogatás teljes összege

667 000 angol font

Biztosított kölcsön

 

Támogatás maximális intenzitása

A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

2004. március 30-tól

Támogatás időtartama vagy az eseti támogatás odaítélése

2005. március 31-ig

Támogatás célja

Általános képzés

Igen

Speciális képzés

 

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi ágazat, amely képzési támogatásban részesülhet

 

Speciális ágazatokra korlátozott

Igen

Mezőgazdaság

 

Halászat és akvakultúra

 

Szénbányászat

 

Valamennyi ipari ágazat

 

Vagy

 

Acél

 

Hajóépítés

 

Szintetikus anyagok

 

Gépjárművek

 

Egyéb ipari ágazatok

 

Összes szolgáltatás

 

vagy

 

Tengeri szállítási szolgáltatások

 

Egyéb szállítási szolgáltatások

 

Pénzügyi szolgáltatások

 

Egyéb szolgáltatások/Vegyi anyagok

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Név:

ONE NorthEast

Cím:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Nagy összegű eseti támogatás

A rendelet 5. cikkével összhangban

A rendelkezés kizárja a támogatás odaítélését vagy a Bizottságnak a támogatás odaítéléséről való előzetes tájékoztatását írja elő, amennyiben az egy vállalat egyetlen oktatási projektjére odaítélt támogatás meghaladja az egymillió eurót.

Igen

 


Támogatás száma

XT 22/04

Tagállam

Belgium

Régió

Flandria

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV

Antwerpsesteenweg 167

2800 MECHELEN

Jogalap

Besluit van de Vlaamse regering van 02/04/2004

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

 

Garantált kölcsönök

 

Egyedi támogatás

Teljes támogatási összeg

0,8 millió EUR

Garantált kölcsönök

 

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének 2-6. bekezdésével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

2004.4.2-től

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2004.12.31-ig

A támogatás célja

Általános képzés

Igen

Szakosított képzés

Igen

Érintett gazdasági ágazatok

A képzési támogatásban részesíthető összes ágazat

Nem

Korlátozás specifikus ágazatokra

„Ad hoc”-dosszié

Mezőgazdaság

 

Halászat és akvakultúra

 

Szénbányászat

 

A teljes feldolgozóipar

 

Vagy

 

Acél

 

Hajógyártás

 

Szintetikus szálak

 

Gépjárműipar

 

Egyéb feldolgozóipar

Transzformátorok gyártása

Minden szolgáltatás

 

Vagy

 

Tengeriszállítási szolgáltatások

 

Egyéb szállítási szolgáltatások

 

Pénzügyi szolgáltatások

 

Egyéb szolgáltatások

 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Név:

A Flamand Közösség Minisztériuma

Közgazdasági Hivatal

Gazdasági Támogatások Igazgatási Osztálya

Cím:

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 5. cikkével összhangban

A szabályozás kizárja a támogatás odaítélését, vagy a Bizottságnál történő előzetes bejelentésre van szükség abban az esetben, ha egy vállalkozásnak nyújtott támogatás egyetlen képzési projektre eső összege meghaladja az 1 000 000 EUR összeget.

Igen

 


Támogatás száma

XT 43/04

Tagállam

Egyesült Királyság

Régió

Egyesült Királyság

Támogatási rendszer megnevezése vagy az eseti támogatásban részesülő vállalat neve

Automotive Academy

Jogalap

Section 5 of Science and Technology Act 1965

A támogatott időszakra vonatkozó éves költségvetés vagy a vállalat részére nyújtott eseti támogatás teljes összege

Támogatási rendszer

Évenkénti teljes összeg

2,4 millió angol font

Biztosított kölcsön

 

Egyéni támogatás

Támogatás teljes összege

 

Biztosított kölcsön

 

Támogatás maximális intenzitása

A rendelet 4. cikke (2)–(7) bekezdésével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

2004. május 24.

Támogatás időtartama vagy az eseti támogatás odaítélése

2007. június 30-ig

Támogatás célja

Általános képzés

Igen

Speciális képzés

Nem

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi ágazat, amely képzési támogatásban részesülhet

nem

Speciális ágazatokra korlátozott

Igen

Mezőgazdaság

 

Halászat és akvakultúra

 

Szénbányászat

 

Valamennyi ipari ágazat

 

or

 

Acél

 

Hajóépítés

 

Szintetikus anyagok

 

Gépjárművek

Beleértve a tartozékokat

Egyéb ipari ágazatok

 

Valamennyi szolgáltatás

 

vagy

 

Tengeri szállítási szolgáltatások

 

Egyéb szállítási szolgáltatások

 

Pénzügyi szolgáltatások

 

Egyéb szolgáltatások

 

Támogató hatóság neve és címe

Név:

Department of Trade & Industry

Cím:

151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Nagy összegű eseti támogatás

A rendelet 5. cikkével összhangban

Igen