26.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 50/10


A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2005/C 50/09)

Dokumentum

Rész

Dátum

Cím

COM(2004) 393

 

2004.5.28.

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS EGY IRÁNYELVÉHEZ a kikötői biztonság növeléséről

COM(2004) 747

 

2004.10.28.

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 87/102/EK irányelvet hatályon kívül helyező és a 93/13/EK irányelvet módosító, fogyasztói hitelekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (előterjesztő: a Bizottság az EK–Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján)

Ezek a szövegek az EUR-Lexen hozzáférhetők: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/