14.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 254/4


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2005. október 4.)

az Európai Közösségek Bizottságának kérésére a harmonizált fogyasztói árindexek közös bázisidőszaka tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

2005. szeptember 5-én az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Közösségek Bizottságától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a harmonizált fogyasztói árindexek közös bázisidőszaka tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2214/96/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről (a továbbiakban: rendelettervezet).

2.

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikke (4) bekezdésének első francia bekezdésén, valamint a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK rendelet (1) 5. cikkének (3) bekezdésén alapszik. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

3.

A rendelettervezet célkitűzése a harmonizált fogyasztói árindexek (HCIP-k) közös bázisidőszakainak módosítása 1996=100-ról 2005=100-ra, valamint a bázisidőszakok jövőbeni aktualizálására szolgáló eljárás meghatározása. A rendelettervezet továbbá technikai meghatározásokat ad az új bázisidőszakok végrehajtása, valamint a HICP új részindexeinek kezelése tekintetében.

4.

Az EKB üdvözli a rendelettervezetet. Az aktualizálás nem lesz hatással a kiszámított éves HICP-inflációs rátára a kerekítési hatások kivételével, amelyek valószínűleg kismértékűek lesznek. Az EKB nem él megjegyzéssel a rendelettervezetben meghatározott technikai meghatározások tekintetében.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2005. október 4-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 257., 1995.10.27., 1. o.