2.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 245/1


A 2004. június 8-i Tanács keretében ülésező tagállami kormányképviselőknek az egységes útlevél bevezetéséről szóló 1981. június 23-i, 1982. június 30-i, 1986. július 14-i és 1995. július 10-i állásfoglalásokat kiegészítő állásfoglalása

(2004/C 245/01)

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KORMÁNYKÉPVISELŐI,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1.

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság törekszik ezen útlevél legkésőbb 2007. január 1-jéig történő kiadására, a fent említett, ezen állásfoglalással módosított állásfoglalásokban meghatározott formátumnak és alkalmazási területnek megfelelően.

2.

Az 1981. június 23-i állásfoglalás I. mellékletének C. és D. pontjában, az E. pont harmadik albekezdése második francia bekezdésében, valamint az F., G., H. és I. pontban említett információt ezen állásfoglalás rendelkezéseinek megfelelően cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelven is meg kell adni, tekintettel az Európai Unió tagállamainak többi hivatalos nyelvére.

Az új útlevélkészletek nyomtatása során, de legkésőbb 2007. január 1-jéig a tagállamok figyelembe veszik e változást.


(1)  HL C 241., 1981.9.19., 1. o.

(2)  HL C 179., 1982.7.16., 1. o.

(3)  HL C 185., 1986.7.24., 1. o.

(4)  HL C 200., 1995.8.4., 1. o.