42000A0922(08)Hivatalos Lap L 239 , 22/09/2000 o. 0097 - 0105


Megállapodás a dán királyság csatlakozásáról

a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez

A BELGA KIRÁLYSÁG, a NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, a FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, a LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG és a HOLLAND KIRÁLYSÁG, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményben (a továbbiakban "az 1990. évi Egyezmény") részes Felek, valamint és az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság, amelyek az 1990. évi Egyezményhez az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, az 1992. november 6-án, illetve az 1995. április 28-

án aláírt megállapodásokkal csatlakoztak, egyrészről,

és a DÁN KIRÁLYSÁG, másrészről,

tekintettel arra, hogy Luxembourgban, ezerkilencszázkilencvenhat december tizenkilencedikén aláírták a jegyzőkönyvet a Dán Királyság kormányának csatlakozásáról az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság kormányának csatlakozásáról az 1990. november 27-én, 1991. június 25-én, 1992. november 6-án, illetve 1995. április 28-án aláírt jegyzőkönyvekkel módosított, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodáshoz,

az 1990. évi Egyezmény 140. cikke alapján,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

E megállapodással a Dán Királyság csatlakozik az 1990. évi Egyezményhez.

2. cikk

(1) E megállapodás aláírása alkalmával, a Dán Királyság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (4) bekezdésében említett hivatalos személyek a következők:

a) Politijenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen (a helyi rendőrkapitányságok és az Országos Rendőrfőkapitányi Hivatal hivatásos állományú tagjai),

b) a vámtisztviselők, az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (6) bekezdésében említett megfelelő kétoldalú megállapodásokban megállapított feltételek alapján a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmével, a tiltott fegyver- és robbanóanyag-kereskedelemmel, valamint a mérgező és veszélyes hulladékok tiltott szállításával kapcsolatos hatáskörükben eljárva.

(2) E megállapodás aláírásakor a Dán Királyság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (5) bekezdésében említett hatóság a Rigspolitichefen (Országos Rendőrfőkapitányi Hivatal).

3. cikk

E megállapodás aláírásakor a Dán Királyság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (7) bekezdésében említett hivatalos személyek a következők:

(1) Politijenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen (a helyi rendőrkapitányságok és az Országos Rendőrfőkapitányi Hivatal hivatásos állományú tagjai),

(2) a vámtisztviselők, az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (10) bekezdésében említett megfelelő kétoldalú megállapodásokban megállapított feltételek alapján a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmével, a tiltott fegyver- és robbanóanyag-kereskedelemmel, valamint a mérgező és veszélyes hulladékok tiltott szállításával kapcsolatos hatáskörükben eljárva.

4. cikk

E megállapodás aláírásakor a Dán Királyság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 65. cikkének (2) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező minisztérium a Justitsministeriet (Igazságügyi Minisztérium).

5. cikk

(1) E megállapodás rendelkezései nem alkalmazhatók a Feröer-szigetekre és Grönlandra.

(2) Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Feröer-szigetek és Grönland a Skandináv Útlevélunió keretében megállapított rendelkezéseket alkalmazza a személyek mozgására, a Feröer-szigetek és Grönland, valamint az 1990. évi Egyezményben, és az Izlandi Köztársasággal és a Norvég Királysággal kötött együttműködési megállapodásban részt vevő országok között utazó személyeket nem kell határellenőrzésnek alávetni.

6. cikk

E megállapodás rendelkezései nem érintik a Skandináv Útlevélunió keretén belül történő együttműködést, amennyiben az együttműködés nem ellentétes e megállapodás alkalmazásával, illetve nem gátolja e megállapodás alkalmazását.

7. cikk

(1) Ezt a megállapodást a Szerződő Felek megerősítik, elfogadják vagy jóváhagyják. A megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratokat a Luxemburgi Nagyhercegség kormányánál helyezik letétbe, amely erről valamennyi Szerződő Felet értesíti.

(2) Ez a megállapodás azoknak az államoknak, amely államok tekintetében az 1990. évi Egyezmény hatályba lépett, és a Dán Királyságnak a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratainak letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.

A többi állam tekintetében ez a megállapodás a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirataik letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba, feltéve hogy ez a megállapodás az előző albekezdés rendelkezéseinek megfelelően hatályba lépett.

(3) A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya értesíti valamennyi Szerződő Felet a hatálybalépés időpontjáról.

8. cikk

(1) A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya a Dán Királyság kormányának eljuttatja az 1990. évi Egyezmény hitelesített másolatát holland, francia, német, görög, olasz, portugál és spanyol nyelven.

(2) Az 1990. évi Egyezmény dán nyelven megfogalmazott szövegét mellékelik ehhez a megállapodáshoz, és ugyanúgy hiteles, mint az 1990. évi Egyezmény holland, francia, német, görög, olasz, portugál és spanyol nyelven megfogalmazott szövege.

A fentiek hiteléül a szabályszerű felhatalmazással rendelkező alulírottak ezt a megállapodást aláírták.

Kelt Luxembourgban, ezerkilencszázkilencvenhat december tizenkilencedikén, egy-egy eredeti példányban dán, holland, francia, német, görög, olasz, portugál és spanyol nyelven, mind a nyolc szöveg egyformán hiteles, az eredeti példányt a Luxemburgi Nagyhercegség kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Félnek eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

For the Government of the Kingdom of Belgium

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Kingdom of Denmark

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Federal Republic of Germany

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Hellenic Republic

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Kingdom of Spain

+++++ TIFF +++++

For the Government of the French Republic

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Italian Republic

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Kingdom of the Netherlands

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Republic of Austria

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Portuguese Republic

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZÁRÓOKMÁNY

I. A Dán Királyságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, az 1992. november 6-án, illetve az 1995. április 28-án aláírt csatlakozási megállapodásokkal csatlakoztak – történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor a Dán Királyság kormánya aláírta a záróokmányt, a jegyzőkönyvet, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatát, amelyeket az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg írtak alá.

A Dán Királyság kormánya csatlakozott az azokban foglalt együttes nyilatkozatokhoz, az azokban foglalt egyoldalú nyilatkozatokat pedig tudomásul vette.

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya a Dán Királyság kormányának eljuttatja az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg aláírt záróokmány, jegyzőkönyv, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatának egy-egy hitelesített másolatát dán, holland, francia, német, görög, olasz, portugál és spanyol nyelven.

II. A Dán Királyságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, az 1992. november 6-án, illetve az 1995. április 28-án aláírt csatlakozási megállapodásokkal csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásával egyidejűleg a Szerződő Felek az alábbi nyilatkozatokat fogadták el:

1. Együttes nyilatkozat a csatlakozási megállapodás 7. cikkéhez

A Szerződő Felek már a csatlakozási megállapodás hatálybalépését megelőzően tájékoztatják egymást mindazokról a körülményekről, amelyek jelentős kihatással lehetnek az 1990. évi Egyezmény által szabályozott tárgykörökre és a csatlakozási megállapodás hatálybaléptetésére.

A csatlakozási megállapodás akkor lép hatályba azon államok, amelyek tekintetében az 1990. évi Egyezmény hatályba lépett, és a Dán Királyság között, amikor az 1990. évi Egyezmény végrehajtásának előfeltételei adottak ezekben az államokban, és amikor a külső határokon az ellenőrzések eredményesen végrehajtásra kerülnek, továbbá amikor a Végrehajtó Bizottság megállapította, hogy azokat a szabályokat, amelyeket a Feröer-szigetek és Grönland külső határain történő eredményes ellenőrzési és határőrizeti intézkedések végrehajtása, valamint a szükséges kompenzációs intézkedések, köztük a Schengeni Információs Rendszer (SIS) alkalmazása szempontjából szükségesnek tart, alkalmazzák, és azok eredményesek.

A többi állam tekintetében ezt a csatlakozási megállapodást akkor léptetik hatályba, amikor az adott államban az 1990. évi Egyezmény végrehajtásának előfeltételei adottak, és amikor a külső határokon az ellenőrzéseket eredményesen végrehajtják.

2. Együttes nyilatkozat az 1990. évi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdéséhez

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Dán Királyságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor az 1990. évi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdésében említett közös vízumszabályozást úgy tekintik, hogy az az említett 1990. évi Egyezményt aláíró Felek által 1990. június 19. óta alkalmazott közös szabályozást jelenti.

3. Együttes nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján kidolgozott, a kiadatásról szóló egyezményről

Az 1990. évi Egyezményben részes államok megerősítik, hogy az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján kidolgozott, az Európai Unió tagállamai közötti kiadatásról Dublinban, 1996. szeptember 27-én aláírt egyezmény 5. cikkének (4) bekezdését, valamint a szerződő államoknak az említett egyezményhez fűzött nyilatkozatait az 1990. évi Egyezmény keretei között kell alkalmazni.

III. A Szerződő Felek tudomásul vették a Dán Királyság nyilatkozatát az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság csatlakozásáról szóló megállapodásokról.

A Dán Királyság kormánya tudomásul veszi az Olasz Köztársaságnak, a Spanyol Királyságnak és a Portugál Köztársaságnak, a Görög Köztársaságnak és az Osztrák Köztársaságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, 1990. november 27-én, 1991. június 25-én, 1992. november 6-án, illetve 1995. április 28-án aláírt megállapodások tartalmát, valamint az ezekhez a megállapodásokhoz mellékelt záróokmányok és nyilatkozatok tartalmát.

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya eljuttatja a fent említett okiratok egy-egy hitelesített másolatát a Dán Királyság kormányának.

A Dán Királyság nyilatkozata a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodásokról.

E megállapodás aláírásakor a Dán Királyság tudomásul veszi a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodások tartalmát, valamint az ezekhez a megállapodásokhoz mellékelt záróokmányok és nyilatkozatok tartalmát.

Kelt Luxembourgban, ezerkilencszázkilencvenhat december tizenkilencedikén, egy-egy eredeti példányban dán, holland, francia, német, görög, olasz, spanyol és portugál nyelven, mind a nyolc szöveg egyformán hiteles, az eredeti példányt a Luxemburgi Nagyhercegség kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Félnek eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A Belga Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Dán Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Görög Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Spanyol Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Francia Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Olasz Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Holland Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Osztrák Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Portugál Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

A MINISZTEREK ÉS ÁLLAMTITKÁROK NYILATKOZATA

Ezerkilencszázkilencvenhat december tizenkilencedikén a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kormányának képviselői Luxembourgban aláírták a Dán Királyságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, az 1992. november 6-án, illetve az 1995. április 28-án aláírt csatlakozási megállapodásokkal csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodást.

Tudomásul vették, hogy a Dán Királyság kormányának képviselője azt a nyilatkozatot tette, hogy csatlakozik a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság kormányát képviselő miniszterek és államtitkárok által Schengenben, 1990. június 19-én tett nyilatkozathoz és az ugyanazon a napon, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény aláírása alkalmával megerősített határozathoz, amely nyilatkozathoz és határozathoz az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság kormánya szintén csatlakozott.

--------------------------------------------------