42000A0922(04)Hivatalos Lap L 239 , 22/09/2000 o. 0069 - 0075


Megállapodás a spanyol királyság csatlakozásáról

a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez, amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott

A BELGA KIRÁLYSÁG, a NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, a FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, a LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG és a HOLLAND KIRÁLYSÁG, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i kötött Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményben (a továbbiakban "az 1990. évi Egyezmény") részes Felek és az Olasz Köztársaság, amely az 1990. évi Egyezményhez a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott, egyrészről,

és a SPANYOL KIRÁLYSÁG, másrészről,

tekintettel arra, hogy Bonnban, ezerkilencszázkilencvenegy június huszonötödikén aláírták a jegyzőkönyvet a Spanyol Királyság kormányának csatlakozásáról az Olasz Köztársaság kormányának csatlakozásáról Párizsban, 1990. november 27-én aláírt jegyzőkönyvvel módosított, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodáshoz,

az 1990. évi Egyezmény 140. cikke alapján,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

E megállapodással a Spanyol Királyság csatlakozik az 1990. évi Egyezményhez.

2. cikk

(1) A Spanyol Királyság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (4) bekezdésében említett hivatalos személyek a következők: a Cuerpo Nacional de Policía (állami rendőrség) és a Cuerpo de la Guardia Civil tisztviselői bűnügyi rendőrségi hatáskörükben eljárva; valamint az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (6) bekezdésében említett megfelelő kétoldalú megállapodásokban megállapított feltételek alapján a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmével, a tiltott fegyver- és robbanóanyag-kereskedelemmel, valamint a mérgező és veszélyes hulladékok tiltott szállításával kapcsolatos hatáskörükben eljárva a vámigazgatás tisztviselői.

(2) A Spanyol Királyság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (5) bekezdésében említett hatóság a Dirección General de la Policía (a Rendőrség Főigazgatósága).

3. cikk

(1) A Spanyol Királyság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (7) bekezdésében említett hivatalos személyek a következők: a Cuerpo Nacional Policía és a Cuerpo de la Guardia Civil tisztviselői bűnügyi rendőrségi feladataik gyakorlása során, valamint az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (10) bekezdésében említett megfelelő kétoldalú megállapodásokban megállapított feltételek alapján a vámigazgatás tisztviselői a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmével, a tiltott fegyver- és robbanóanyag-kereskedelemmel, valamint a mérgező és veszélyes hulladékok tiltott szállításával kapcsolatos hatáskörükben eljárva.

(2) Ennek a megállapodásnak az aláírásakor a Francia Köztársaság kormánya és a Spanyol Királyság kormánya nyilatkozatot tesz, amelyben az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése alapján meghatározzák a területükön végzett üldözés folytatásának módjait.

(3) Ennek a megállapodásnak az aláírásakor a Spanyol Királyság kormánya nyilatkozatot tesz a Portugál Köztársaság kormánya tekintetében, amelyben az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése alapján meghatározza a területén végzett üldözés folytatásának módjait.

4. cikk

A Spanyol Királyság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 65. cikkének (2) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező minisztérium az Igazságügyi Minisztérium.

5. cikk

(1) Ezt a megállapodást a Szerződő Felek megerősítik, elfogadják vagy jóváhagyják. A megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratokat a Luxemburgi Nagyhercegség kormányánál helyezik letétbe, amely erről valamennyi Szerződő Felet értesíti.

(2) Ez a megállapodás az 1990. évi Egyezmény öt aláíró állama és a Spanyol Királyság megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratainak letétbe helyezését követő második hónap első napján, de legkorábban az 1990. évi Egyezmény hatálybalépésének napján lép hatályba. Az Olasz Köztársaság tekintetében ez a megállapodás megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratának letétbe helyezését követő második hónap első napján, de legkorábban azon a napon lép hatályba, amikor ez a megállapodás a többi Szerződő Fél között hatályba lép.

(3) A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya értesíti valamennyi Szerződő Felet a hatálybalépés időpontjáról.

6. cikk

(1) A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya a Spanyol Királyság kormányának eljuttatja az 1990. évi Egyezmény hitelesített másolatát holland, francia, olasz és német nyelven.

(2) Az 1990. évi Egyezmény spanyol nyelven megfogalmazott szövegét mellékelik ehhez a megállapodáshoz, és ugyanúgy hiteles, mint az 1990. évi Egyezmény holland, francia, német és olasz nyelven megfogalmazott szövege.

A fentiek hiteléül a szabályszerű felhatalmazással rendelkező alulírottak ezt a megállapodást aláírták.

Kelt Bonnban, ezerkilencszázkilencvenegy június huszonötödikén, egy-egy eredeti példányban holland, francia, német, olasz és spanyol nyelven, mind az öt szöveg egyformán hiteles, az eredeti példányt a Luxemburgi Nagyhercegség kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Félnek eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A Belga Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Spanyol Királyság részéről

+++++ TIFF +++++

A Francia Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Olasz Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Holland Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZÁRÓOKMÁNY

I. A Spanyol Királyságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor a Spanyol Királyság aláírta a záróokmányt, a jegyzőkönyvet, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatát, amelyeket az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg írtak alá.

A Spanyol Királyság csatlakozott az azokban foglalt együttes nyilatkozatokhoz, az azokban foglalt egyoldalú nyilatkozatokat pedig tudomásul vette.

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya a Spanyol Királyság kormányának eljuttatja az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg aláírt záróokmány, jegyzőkönyv, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatának egy-egy hitelesített másolatát holland, francia, német és olasz nyelven.

Az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg aláírt záróokmány, jegyzőkönyv, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatának spanyol nyelven megfogalmazott szövegét mellékelik ehhez a záróokmányhoz, és az ugyanúgy hiteles, mint a holland, francia, német és olasz nyelveken megfogalmazott szöveg.

II. A Spanyol Királyságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor a Szerződő Felek az alábbi nyilatkozatokat fogadták el:

1. Együttes nyilatkozat a csatlakozási megállapodás 5. cikkéhez

Az aláíró államok már a csatlakozási megállapodás hatálybalépését megelőzően tájékoztatják egymást mindazokról a körülményekről, amelyek jelentős kihatással lehetnek az 1990. évi Egyezmény által szabályozott tárgykörökre és a csatlakozási megállapodás hatálybaléptetésére.

A csatlakozási megállapodást akkor léptetik hatályba az 1990. évi Egyezmény öt aláíró állama és a Spanyol Királyság között, amikor az 1990. évi Egyezmény végrehajtásának előfeltételei adottak ebben a hat államban, és amikor a külső határokon az ellenőrzések eredményesen végrehajtásra kerülnek. Az Olasz Köztársaság tekintetében ezt a csatlakozási megállapodást akkor léptetik hatályba, amikor az 1990. évi Egyezmény végrehajtásának előfeltételei adottak az említett megállapodást aláíró államokban, és amikor a külső határokon az ellenőrzéseket eredményesen végrehajtják.

2. Együttes nyilatkozat az 1990. évi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdéséhez

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Spanyol Királyságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor az 1990. évi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdésében említett közös vízumszabályozást úgy tekintik, hogy az az említett 1990. évi Egyezményt aláíró Felek által 1990. június 19. óta alkalmazott közös szabályozást jelenti.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Spanyol Királyság kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb e megállapodás hatálybalépésének időpontjában alkalmazza a közös vízumszabályozást azokban az esetekben, amelyeket legutóbb az 1990. évi Egyezményhez való csatlakozásáról folytatott tárgyalások során vizsgáltak.

3. Együttes nyilatkozat az adatvédelemről

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Spanyol Királyság kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy az 1990. évi Egyezményhez való csatlakozásáról szóló megállapodás megerősítése előtt minden szükséges lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a spanyol jogszabályokat az Európa Tanács 1981. január 28-án kelt, az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló egyezményének megfelelően, valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a személyes adatoknak a rendőrségi ágazatban való felhasználása szabályozására irányuló 1987. szeptember 17-i R(87)15. sz. ajánlásának megfelelően kiegészítsék abból a célból, hogy biztosítsák az 1990. évi Egyezmény 117. és 126. cikkében megállapított rendelkezések és az említett egyezményben előírt, a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb rendelkezések teljes körű alkalmazását, az 1990. évi Egyezmény vonatkozó rendelkezéseivel összeegyeztethető szintű védelem elérése céljából.

III. A Szerződő Felek tudomásul vették a Spanyol Királyság által tett alábbi nyilatkozatokat:

1. Nyilatkozat Ceuta és Melilla városokról

a) A Ceuta és Melilla városokból az Európai Gazdasági Közösség vámterületére lépő árukkal és utazókkal kapcsolatos jelenlegi ellenőrzést továbbra is a Spanyolországnak az Európai Közösségekhez történő csatlakozásáról szóló okmányhoz fűzött 2. jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően végzik.

b) A Ceuta és Melilla, valamint a Tetuan és Nador marokkói tartományok közötti kishatárforgalom tekintetében a vízummentességre vonatkozó speciális rendelkezéseket továbbra is alkalmazni kell.

c) Továbbra is vízumkötelezettség alá esnek azok a marokkói állampolgárok, akik nem Tetuan vagy Nador tartományok lakosai, és akik kizárólag Ceuta és Melilla városok területére kívánnak beutazni. E vízumok érvényességét erre a két városra kell korlátozni, valamint ezek a vízumok többszöri beutazásra és kiutazásra ("visado limitado múltiple") jogosíthatnak az 1990. évi Egyezmény 10. cikkének (3) bekezdésében, illetve 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában megállapított rendelkezéseknek megfelelően.

d) E rendelkezések alkalmazása során Spanyolország figyelembe veszi a többi Szerződő Fél érdekeit.

e) Nemzeti jogszabályainak megfelelően és annak ellenőrzése érdekében, hogy az utasok betartják-e az 1990. évi Egyezmény 5. cikkében megállapított feltételeket, melyek alapján a külső határon végzett útlevél-ellenőrzés során engedélyezték számukra az államterületre való beutazást, Spanyolország fenntartja a (személyazonosság- és okmány-) ellenőrzést azokon a Ceuta és Melilla városokból induló tengeri és légijáratokon, amelyek kizárólagos célállomása spanyol területen található más hely.

Ugyanebből a célból Spanyolország fenntartja azoknak a Ceuta és Melilla városokból induló belső repülőjáratoknak és rendszeres kompjáratoknak az ellenőrzését, amelyek célállomása az egyezményben részes más állam.

2. Nyilatkozat a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény és a kiadatásról szóló európai egyezmény alkalmazásáról

A Spanyol Királyság kötelezettséget vállal arra, hogy nem hivatkozik azokra a fenntartásokra és nyilatkozatokra, amelyeket az 1957. december 13-i, a kiadatásról szóló európai egyezmény és az 1959. április 20-i, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény megerősítésekor tett, amennyiben azok nem összeegyeztethetőek az 1990. évi Egyezménnyel.

3. Nyilatkozat az 1990. évi Egyezmény 121. cikkéhez

A Spanyol Királyság kormánya azt a nyilatkozatot teszi, hogy a friss citrusgyümölcs és pálma kivételével, az 1990. évi Egyezményhez való csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásának napjától alkalmazza az 1990. évi Egyezmény 121. cikkében említett növény-egészségügyi egyszerűsítéseket.

A Spanyol Királyság kormánya azt a nyilatkozatot teszi, hogy 1992. január 1-je előtt elvégzi a friss citrusgyümölcs és pálma fertőzéskockázati felmérését, amely, ha kártékony szervezetek behurcolásának vagy elterjedésének kockázatát tárja fel, adott esetben indokolhatja az 1990. évi Egyezmény 121. cikkének (2) bekezdésében szabályozott eltérést a Spanyol Királyság csatlakozásáról szóló említett megállapodás hatálybalépése után.

4. Nyilatkozat a Portugál Köztársaságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodásról

Ennek a megállapodásnak az aláírásakor a Spanyol Királyság tudomásul veszi a Portugál Köztársaságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás tartalmát, valamint a kapcsolódó záróokmányt és nyilatkozatot.

Kelt Bonnban, ezerkilencszázkilencvenegy június huszonötödikén, egy-egy eredeti példányban holland, francia, német, olasz és spanyol nyelven, mind az öt szöveg egyformán hiteles, az eredeti példányt a Luxemburgi Nagyhercegség kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Félnek eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A Belga Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Spanyol Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Francia Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Olasz Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Holland Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

A MINISZTEREK ÉS ÁLLAMTITKÁROK NYILATKOZATA

Ezerkilencszázkilencvenegy június huszonötödikén a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság kormányának képviselői Bonnban aláírták a Spanyol Királyságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodást.

Tudomásul vették, hogy a Spanyol Királyság kormányának képviselője azt a nyilatkozatot tette, hogy csatlakozik a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság kormányát képviselő miniszterek és államtitkárok által Schengenben, 1990. június 19-én tett nyilatkozathoz és az ugyanazon a napon, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény aláírása alkalmával megerősített határozathoz, amely nyilatkozathoz és határozathoz az Olasz Köztársaság kormánya szintén csatlakozott.

--------------------------------------------------