2022.11.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/100


Helyesbítés az 546/2011/EU rendeletnek a mikroorganizmusokat tartalmazó növényvédő szerek értékelésének és engedélyezésének specifikus egységes alapelvei tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. augusztus 31-i (EU) 2022/1441 bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 227., 2022. szeptember 1. )

1.

A 77. oldalon, a Mellékletben a következő táblázatot kell beilleszteni az „A. RÉSZ – A kémiai növényvédő szerek értékelésének és engedélyezésének egységes alapelvei” cím után:

Tartalomjegyzék

1.

Értékelés

1.1.

Hatékonyság

1.2.

Növényekre vagy növényi termékekre gyakorolt elfogadhatatlan hatások hiánya

1.3.

A megcélzott gerincesekre gyakorolt hatás

1.4.

Az emberi vagy állati egészségre gyakorolt hatás

1.4.1.

A növényvédő szerből eredő, az emberi vagy állati egészségre gyakorolt hatás

1.4.2.

A szermaradékokból eredő, az emberi és állati egészségre gyakorolt hatás

1.5.

A környezetre gyakorolt hatás

1.5.1.

Környezeti sors és eloszlás

1.5.2.

A nem célzott fajokra gyakorolt hatás

1.6.

Analitikai módszerek

1.7.

Fizikai és kémiai tulajdonságok

2.

Döntéshozatal

2.1.

Hatékonyság

2.2.

Növényekre vagy növényi termékekre gyakorolt elfogadhatatlan hatások hiánya

2.3.

A megcélzott gerincesekre gyakorolt hatás

2.4.

Az emberi vagy állati egészségre gyakorolt hatás

2.4.1.

A növényvédő szerből eredő, az emberi vagy állati egészségre gyakorolt hatás

2.4.2.

A szermaradékokból eredő, az emberi vagy állati egészségre gyakorolt hatás

2.5.

A környezetre gyakorolt hatás

2.5.1.

Környezeti sors és eloszlás

2.5.2.

A nem célzott fajokra gyakorolt hatás

2.6.

Analitikai módszerek

2.6.1.

a készítmények elemzése esetében:

2.7.

Fizikai és kémiai tulajdonságok”

2.

A 95. oldalon a Mellékletben a következő táblázatot kell beilleszteni a „B. RÉSZ – A mikroorganizmusnak minősülő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek értékelésének és engedélyezésének egységes alapelvei” cím után:

„Tartalomjegyzék

Általános bevezetés

1.

Értékelés

1.1.

Azonosítás és gyártási információk

1.1.1.

A növényvédő szerben lévő mikroorganizmus azonosítása

1.1.2.

A növényvédő szerben lévő mikroorganizmus előállításának minőség-ellenőrzése

1.1.3.

A növényvédő szer azonosítása

1.1.4.

A növényvédő szer minőség-ellenőrzése

1.2.

Biológiai, fizikai, kémiai és műszaki tulajdonságok

1.2.1.

A növényvédő szerben lévő mikroorganizmus biológiai tulajdonságai

1.2.2.

A növényvédő szer fizikai, kémiai és műszaki tulajdonságai

1.3.

Hatékonyság

1.4.

Azonosítási/kimutatási és mennyiségmeghatározási módszerek

1.4.1.

Analitikai módszerek a növényvédő szer esetében

1.4.1.1.

Analitikai módszerek a mikroorganizmusok esetében

1.4.1.2.

Analitikai módszerek az aggodalomra okot adó metabolitok, releváns szennyező anyagok, adalékanyagok, segédanyagok, védőanyagok és kölcsönhatás-fokozók esetében

1.4.2.

Analitikai módszerek a mikroorganizmus szermaradékainak és sűrűségének meghatározására

1.4.2.1.

Mikroorganizmus-sűrűség

1.4.2.2.

Az aggodalomra okot adó metabolitok szermaradékai

1.5.

Az emberi és állati egészségre gyakorolt hatás

1.5.1.

A növényvédő szerből eredő, az emberi vagy állati egészségre gyakorolt hatások

1.5.2.

Az aggodalomra okot adó metabolitok szermaradékaiból eredő, az emberi vagy állati egészségre gyakorolt hatások

1.6.

A mikroorganizmus környezeti előfordulása, ideértve az aggodalomra okot adó metabolitok sorsát és viselkedését

1.6.1.

A mikroorganizmus környezeti előfordulása

1.6.2.

Az aggodalomra okot adó metabolitok környezeti sorsa és viselkedése

1.7.

Nem célzott szervezetekre gyakorolt hatások

1.8.

Megállapítások és javaslatok

2.

Döntéshozatal

2.1.

Azonosítás

2.2.

Biológiai és műszaki tulajdonságok

2.3.

Hatékonyság, valamint a növényekre és növényi termékekre gyakorolt elfogadhatatlan hatások hiánya

2.3.1.

Hatékonyság

2.3.2.

Növényekre és növényi termékekre gyakorolt elfogadhatatlan hatások hiánya

2.5.

Az emberi és állati egészségre gyakorolt hatás

2.5.1.

A növényvédő szerből eredő, az emberi és állati egészségre gyakorolt hatások

2.5.2.

A szermaradékokból eredő, az emberi és állati egészségre gyakorolt hatások

2.6.

A növényvédő szer sorsa és viselkedése a környezetben

2.7.

Nem célzott szervezetekre gyakorolt hatások”