2022.11.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/97


Helyesbítés a 284/2013/EU rendeletnek a növényvédő szerekre vonatkozóan benyújtandó információk és a mikroorganizmusokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó különös adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. augusztus 31-i (EU) 2022/1440 bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 227., 2022. szeptember 1. )

A 46. oldalon, a II. mellékletben az alábbi Tartalomjegyzék kerül beillesztésre a „B. RÉSZ – MIKROORGANIZMUSNAK MINŐSÜLŐ HATÓANYAGOT TARTALMAZÓ NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK” cím után:

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS A B. RÉSZHEZ

1.

A kérelmező személyazonossága, a növényvédő szer azonosító adatai és a gyártásra vonatkozó információk

1.1.

Kérelmező

1.2.

A készítmény és a mikroorganizmus(ok) gyártója

1.3.

Kereskedelmi név vagy javasolt kereskedelmi név, továbbá adott esetben a gyártó által a készítményhez rendelt gyártmányfejlesztési kódszám

1.4.

Részletes mennyiségi és minőségi információk a készítmény összetételéről

1.5.

A készítmény fizikai állapota és jellege

1.6.

A készítmény gyártási eljárása és minőség-ellenőrzés

1.7.

Csomagolás és a készítmény kompatibilitása a javasolt csomagolással

2.

A növényvédő szer fizikai, kémiai és technikai jellemzői

2.1.

Megjelenés (szín és szag)

2.2.

Robbanóképesség és oxidálóképesség

2.3.

Lobbanáspont és a gyúlékonyságra vagy öngyulladásra utaló egyéb adatok

2.4.

Savasság, lúgosság és szükség esetén pH-érték

2.5.

Viszkozitás és felületi feszültség

2.6.

Tárolási stabilitás és eltarthatóság

2.6.1.

Felhasználási koncentráció

2.6.2.

A hőmérséklet és a csomagolás hatásai

2.6.3.

A stabilitást befolyásoló egyéb tényezők

2.7.

A növényvédő szer technikai jellemzői

2.7.1.

Nedvesedőképesség

2.7.2.

Tartós habképződés

2.7.3.

Szuszpendálhatóság, a diszperzió spontaneitása és stabilitása

2.7.4.

Szárazszita-vizsgálat és nedvesszita-vizsgálat

2.7.5.

Részecskeméret-eloszlás (kiszórható és nedvesíthető porok, granulátumok), por- és finomgranulátum-tartalom (granulátumok), koptathatóság és morzsalékonyság (granulátumok)

2.7.6.

Emulgeálhatóság, újraemulgeálhatóság és emulzióstabilitás

2.7.7.

Folyékonyság, önthetőség (öblíthetőség) és kiszórhatóság

2.8.

Fizikai és kémiai kompatibilitás egyéb növényvédő szerekkel, beleértve olyan növényvédő szereket, amelyekkel az együttes használat engedélyezés előtt áll

2.8.1.

Fizikai kompatibilitás

2.8.2.

Kémiai kompatibilitás

2.9.

Vetőmagokhoz tapadás és eloszlás

3.

A kijuttatásra vonatkozó adatok

3.1.

Tervezett felhasználási terület

3.2.

A célszervezetre gyakorolt hatásmechanizmus

3.3.

Funkció, célszervezetek, védendő növények vagy növényi termékek és lehetséges kockázatcsökkentő intézkedések

3.4.

Kijuttatási mennyiség

3.5.

A felhasznált anyag (pl. hígított spray, csali vagy kezelt vetőmag) mikroorganizmus-tartalma

3.6.

A kijuttatás módja

3.7.

Az ugyanazon növénykultúrára irányuló kijuttatások száma és ütemezése, valamint a védelem és a várakozási idő(k) tartama

3.8.

Javasolt használati utasítás

3.9.

Várakozási idő és egyéb, az emberi egészség, az állati egészség és a környezet védelmét szolgáló óvintézkedések

4.

A növényvédő szerre vonatkozó további információk

4.1.

Eljárások a kijuttatáshoz használt készülék tisztítására és szennyeződésmentesítésére

4.2.

Javasolt módszerek és óvintézkedések kezelésre, tárolásra, szállításra vonatkozóan, tűz és használat esetére

4.3.

Intézkedések baleset esetére

4.4.

Eljárások a növényvédő szer és csomagolása megsemmisítésére vagy szennyeződésmentesítésére

4.4.1.

Ellenőrzött elégetés

4.4.2.

Egyéb módszerek

5.

Analitikai módszerek

5.1.

A készítmény analízisének módszerei

5.2.

Módszerek a szermaradékok kimutatására és mennyiségük meghatározására

6.

Hatékonyságra vonatkozó adatok

6.1.

Előzetes vizsgálatok

6.2.

Legkisebb hatásos dózis

6.3.

A hatásosság vizsgálata

6.4.

Információk a rezisztencia lehetséges kialakulásáról a célszervezetekben

6.5.

A kezelt növénykultúrákra gyakorolt káros hatás

6.5.1.

A célzott növényekre (beleértve a különböző fajtákat) vagy a célzott növényi termékekre gyakorolt fitotoxicitás

6.5.2.

A kezelt növények vagy növényi termékek hozamára gyakorolt hatás

6.5.3.

A növények vagy növényi termékek minőségére gyakorolt hatás

6.5.4.

Az átalakulási folyamatokra gyakorolt hatás

6.5.5.

A kezelt növényekre vagy növényi szaporítóanyagokra gyakorolt hatás

6.6.

Megfigyelések a következő növénykultúrákra és egyéb növényekre gyakorolt nem kívánt vagy nem szándékosan előidézett mellékhatásokról

6.6.1.

A következő kultúrákra gyakorolt hatás

6.6.2.

Egyéb növényekre gyakorolt hatás, beleértve a szomszédos növénykultúrákat is

6.7.

Kompatibilitás a növényvédelmi programokon belül

7.

Az emberi egészségre gyakorolt hatás

7.1.

Orvosi adatok

7.2.

A növényvédő szer potenciális toxicitásának értékelése

7.3.

Akut toxicitás

7.3.1.

Akut orális toxicitás

7.3.2.

Akut dermális toxicitás

7.3.3.

Akut inhalációs toxicitás

7.3.4.

Bőrirritáció

7.3.5.

Szemirritáció

7.3.6.

Bőrszenzibilizáció

7.4.

A toxicitásra vonatkozó további információk

7.5.

Az expozícióra vonatkozó adatok

7.6.

Rendelkezésre álló toxikológiai adatok a hatóanyagnak nem minősülő összetevőkre vonatkozóan

7.7.

Kiegészítő vizsgálatok a növényvédő szerek kombinációival kapcsolatban

8.

Szermaradékok a kezelt termékekben, élelmiszerben és takarmányban, illetve azok felületén

9.

A növényvédő szer sorsa és viselkedése a környezetben

10.

Nem célzott szervezetekre gyakorolt hatások

10.1.

Szárazföldi gerincesekre gyakorolt hatások

10.2.

Vízi élőlényekre gyakorolt hatások

10.2.1.

Halakra gyakorolt hatások

10.2.2.

Vízi gerinctelenekre gyakorolt hatások

10.2.3.

Algákra gyakorolt hatások

10.2.4.

Vízi makrofitákra gyakorolt hatások

10.3.

Méhekre gyakorolt hatások

10.4.

A méhektől eltérő nem célzott ízeltlábúakra gyakorolt hatások

10.5.

Nem célzott talajlakó mezo- és makroorganizmusokra gyakorolt hatások

10.6.

Nem célzott szárazföldi növényekre gyakorolt hatások

10.7.

További toxicitási vizsgálatok”