2022.7.15.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 188/152


Helyesbítés az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2022. május 30-i (EU) 2022/913 bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 158., 2022. június 13. )

A 13. oldalon, a mellékletben, az (EU) 2019/1793 végrehatási rendelet I. mellékletében, a táblázatban a 18. pont helyébe a következő szöveg lép:

A 18. oldalon, a mellékletben, az (EU) 2019/1793 végrehatási rendelet II. mellékletében, a táblázatban a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

A 19. oldalon, a mellékletben, az (EU) 2019/1793 végrehatási rendelet II. mellékletében, a táblázatban a 10. pont helyébe a következő szöveg lép:

A 22. oldalon, a mellékletben, az (EU) 2019/1793 végrehatási rendelet II. mellékletében, a táblázatban a 13. pont helyébe a következő szöveg lép:

A 25. oldalon, a mellékletben, az (EU) 2019/1793 végrehatási rendelet II. mellékletében, a táblázatban a 19. pont helyébe a következő szöveg lép: