2022.4.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 120/1


A TANÁCS (EU) 2022/658 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. április 21.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2)

Az Unió továbbra is elítéli az Ukrajna területi integritását aláásó intézkedéseket és politikákat.

(3)

A Tanács úgy véli, hogy két személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe az Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének aláásásában vagy fenyegetésében betöltött szerepük és a Krím annektálásáért, illetve Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók által számukra nyújtott előnyök miatt.

(4)

A 269/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 269/2014/EU rendelet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 6. o.


MELLÉKLET

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:

Személyek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„211.

Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO

(ukránul: Сергiй Вiталiйович КУРЧЕНКО; oroszul: Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)

Nem: férfi

Születési idő:1985.9.21.

Születési hely: Kharkiv, Ukraine

Állampolgársága: ukrán

Serhiy Kurchenko ukrán üzletember. Oroszbarát szakadárok támogatásával az irányítása alá került a Donyec-medence szeparatista kézen lévő területein található számos nagy kohászati, vegyipari és energetikai üzem. A „Gaz-Alliance” nevű vállalata a Donyec-medencében monopolizálta a szénbányászatot, miután versenytársait – értesülések szerint oroszországi segítséggel – kiszorították a piacról. Az uniós szankciók ellenére megszervezte a Donyec-medencéből származó szén Oroszországba és Európába irányuló, illegális exportját, és hasznot húzott abból. A Serhiy Kurchenko bányáiban kitermelt szenet újra nyilvántartásba vették, és orosz kikötőkön keresztül illegálisan exportálták.

Serhiy Kurchenko segítséget nyújtott nagy orosz vállalatoknak és állami tulajdonú holdingtársaságoknak ahhoz, hogy megkerüljék az uniós korlátozó intézkedéseket, azáltal, hogy az orosz kézben lévő területeken az alvállalkozójukként járt el. Közvetítőként működött közre a Donyec-medence szeparatista kézen lévő részeibe irányuló orosz gáz-, tüzelőanyag- és villamosenergia-exportban, ami megerősítette e területek független energiaellátását, és aláásta az Ukrajnával való gazdasági integrációjukat. Ezenkívül tüzelőanyagot szállított a jogellenesen megszállt Krím félszigetre. Ezzel megerősítette e terület független villamosenergia-ellátását. Az ő tulajdonában van továbbá a Krím félsziget legnagyobb olajtárolója.

Így a Krím annektálásáért és Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók által nyújtott előnyökhöz jutott, tranzakciókat bonyolított az ukrajnai Donyec-medencében működő szeparatista csoportokkal, valamint aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket és politikákat.

2022.4.21.

234.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)

Születési idő: 1961.6.1.

Születési hely: Leningrad, egykori USSR (jelenleg: St. Petersburg, Russian Federation)

Tisztség: prominens üzletember, szoros kapcsolatban áll az orosz politikai vezetéssel

Vele kapcsolatban álló személyek: Lyubov Valentinovna Prigozhina (feleség); Violetta Prigozhina (anya)

Kapcsolódó szervezetek: Wagner Group, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Yevgeniy Prigozhin promines orosz üzletember, aki szoros kapcsolatban áll Putyin elnökkel és az orosz védelmi minisztériummal (Russian Ministry of Defence). A Wagner Group alapítója és nem hivatalos vezetője. A Wagner Group egy oroszországi székhelyű, jogi személyiséggel nem rendelkező katonai szervezet, amely felelős a Wagner Group zsoldosainak Ukrajnában történő bevetéséért.

A Prigozhin által alapított és 2019 novemberéig az ő tulajdonában lévő Concord, más néven KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO vállalat, valamint a vele kapcsolatban álló más vállalatok – köztük a Concord Management and Consulting LLC és a Megaline LLC – csoportja jelentős közbeszerzési szerződéseket kötött az orosz védelmi minisztériummal, miután Oroszország jogellenesen annektálta a Krímet, és Oroszország által támogatott szakadárok megszállták Kelet-Ukrajnát.

Ennélfogva felelős az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó és fenyegető cselekményekért, és aktívan végrehajtott ilyen cselekményeket. Emellett előnyökhöz jutott a Krím annektálásáért és Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók révén.”

2022.4.21.”