2022.5.10.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/46


Helyesbítés az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022. március 15-i (EU) 2022/428 tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 87. I, 2022. március 15. )

1.

A 16. oldalon, az 1. cikk 8. pontjában, az új 3g. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(2)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. június 17. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. március 16-ig történő teljesítésére.”

helyesen:

„(2)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. március 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. június 17-ig történő teljesítésére.”

2.

A 17. oldalon, az 1. cikk 9. pontjában, az új 5aa. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem alkalmazandó a 2022. május 15. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. március 16-ig történő teljesítésére.”

helyesen:

„(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem alkalmazandó a 2022. március 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. május 15-ig történő teljesítésére.”