2022.10.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 271/24


Helyesbítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2022. március 10-i (EU) 2022/408 tanácsi végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 84., 2022. március 11. )

A 9. oldalon, a táblázatban, az „Azonosító adatok” oszlopban, a 131. sorban:

a következő szövegrész:

„Születési idő: 1980.5.10. vagy 1983.10.21.”

helyesen:

„Születési idő: 1983.10.21.”