2022.12.12.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 318/32


A TANÁCS (KKBP) 2022/2432 HATÁROZATA

(2022. december 12.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 2014/145/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(3)

Irán katonai támogatást nyújt Oroszország Ukrajna elleni, provokáció nélkül indított és indokolatlan agressziós háborújához. Tekintettel a helyzet súlyosságára, a Tanács úgy véli, hogy a pilóta nélküli légi járművek fejlesztésében és Oroszországba történő leszállításában részt vevő négy személyt és négy szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2014/145/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékébe.

(4)

Egyes intézkedések végrehajtása érdekében az Unió további fellépése szükséges.

(5)

A 2014/145/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/145/KKBP határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. december 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  A Tanács 2014/145/KKBP határozata (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 16. o.).


MELLÉKLET

A személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2014/145/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel és szervezetekkel egészül ki:

Személyek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„1268.

Yousef ABOUTALEBI

یوسف ابوطالبی

Születési idő: 1983.5.29.

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Pozíció: az Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) ügyvezető igazgatója

Yousef Aboutalebi az EU által jegyzékbe vett Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), egy iráni székhelyű, pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) alkatrészeinek gyártására, valamint kereskedelmi áruk behozatalára és kivitelére szakosodott vállalat ügyvezető igazgatója.

A Mado kapcsolatban áll az Iszlám Forradalmi Gárdával (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC). Aboutalebi a Mado-n keresztül az IRGC és az IRGC-hez kapcsolódó szervezetek általi katonai felhasználásra szánt UAV-motorokat szerzett be.

A Mado által gyártott motorokat találtak az Oroszországi Föderáció által az Ukrajna elleni agressziós háborúban használt Shahed-136 típusú iráni UAV-kben.

Yousef Aboutalebi ezért az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket támogat.

2022.12.12.

1269.

Ali Reza

BALALI

علیرضا بلالی

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Rendfokozat: dandártábornok

Pozíció: tiszt

és az Iszlám Forradalmi Gárda légiereje (Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, IRGC AF) vezetőjének, Amir Ali Hajizadehnek a tanácsadója

Ali Reza Balali dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) tisztje és az Iszlám Forradalmi Gárda légiereje (IRGC AF) EU által jegyzékbe vett vezetőjének, Amir Ali Hajizadehnek a tanácsadója.

Balali szervezett és népszerűsített egy 2022 augusztusában, az iráni Kásánban (Kashanban) tartott rendezvényt, amelyen katonai célú pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) kiállítására és az azokkal való gyakorlatozásra került sor; a rendezvényre orosz erőket is meghívtak, amelyek részt vettek a rendezvényen. Balali ezáltal támogatott orosz erőket abban, hogy iráni UAV-ket használjanak Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújában.

Ali Reza Balali dandártábornok ezért az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket támogat.

2022.12.12.

1270.

Abdollah

MEHRABI

عبدلله مهرابی

Születési idő: 1961.12.22.

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Rendfokozat: dandártábornok

Pozíció: az Iszlám Forradalmi Gárda légiereje (Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, IRGC AF) Kutatási és Önellátási Dzsihád Szervezetének (Research and Self-Sufficiency Jihad Organization) vezetője

Abdollah Mehrabi dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda légiereje (IRGC AF) Kutatási és Önellátási Dzsihád Szervezetének (Research and Self-Sufficiency Jihad Organization) vezetője, valamint az EU által jegyzékbe vett Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) egykori társtulajdonosa.

Mehrabi pilóta nélküli légi jármű (UAV) motorokat szerzett be a Mado-tól az IRGC AF Kutatási és Önellátási Dzsihád Szervezete (Research and Self-Sufficiency Jihad Organization) általi használatra. Az Oroszországi Föderáció által az Ukrajna elleni agressziós háborúban használt Shahed-136 típusú iráni UAV-kben a Mado által gyártott motorokat találtak.

Abdollah Mehrabi dandártábornok ezért az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket támogat.

2022.12.12.

1271.

Hamid VAHEDI

حمید واحدی

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Rendfokozat: dandártábornok

Pozíció: az iráni légierő (Iranian Air Force) főparancsnoka

Hamid Vahedi dandártábornok az iráni légierő (Iranian Air Force) főparancsnoka.

Ebben a pozícióban részt vesz az iráni pilóta nélküli légi jármű (UAV) programmal, az UAV-k exportjával és az Oroszországi Föderációval e területen folytatott védelmi együttműködéssel kapcsolatos döntéshozatalban, amelyek mindegyike ahhoz vezetett, hogy az Oroszországi Föderáció az Ukrajna elleni agressziós háborúban iráni UAV-ket használ.

Hamid Vahedi dandártábornok ezért az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket támogat.

2022.12.12.”

Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„122.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA)

طراحی و ساخت موتور هواپیما

Cím: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Cégjegyzékszám: 14005160213

Üzleti tevékenység fő helye: Iran

A Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) egy iráni vállalat.

A DAMA részt vesz az Iszlám Forradalmi Gárda légiereje (Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, IRGC AF) tulajdonában lévő Shahed-171 pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) iráni programjának kutatásában, fejlesztésében és gyártásában. A DAMA fedőcég, amely az Irán védelmi és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztériumával (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL) kapcsolatban álló iráni Aircraft Manufacturing Industries (HESA) számára rejtett beszerzési tevékenységeket végzett.

Irán többféle UAV-t értékesített az Oroszországi Föderációnak, beleértve a DAMA által kifejlesztett Shahed 171-et. Az Oroszországi Föderáció az Ukrajna elleni agressziós háborúban használta a Shahed-171 UAV-ket.

A DAMA ezért az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket támogat.

2022.12.12.

123.

Az Iszlám Forradalmi Gárda Kutatási és Önellátási Dzsihád Szervezete (Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, IRGC SSJO)

سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات سپاه

Cím: Teheran és Isfahan, Iran

A szervezet típusa: Katonai szolgáltató

A bejegyzés helye: Tehran, Iran

A bejegyzés időpontja: 1993

Üzleti tevékenység fő helye: Iran

Egyéb kapcsolódó szervezetek: Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)

Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps) Kutatási és Önellátási Dzsihád Szervezete (Research and Self-Sufficiency Jihad Organization) (IRGC SSJO) egy kutatási és fejlesztési egység, amely földi behatolású radarokat, kommunikációs rendszereket, fegyvereket, harci járműveket és elektronikus kiberhadviselési berendezéseket fejleszt és gyárt.

Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) részeként az IRGC SSJO részt vett az iráni pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) fejlesztésével kapcsolatos kutatási-fejlesztési és beszerzési tevékenységekben, amely UAV-k közül néhányat az Oroszországi Föderáció az Ukrajna elleni agressziós háborúban használ.

Az IRGC SSJO ezért az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket támogat.

2022.12.12.

124.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

شرکت اوژه پرواز مادو نفر (مادو)

más néven: Owj Parvaz Mado Nafar Company LLC

Cím: Qom, No. 1106, 11 Hemmat Corner, Hemmat Square, Hemmat Boulevard, Shokuhieh Industrial Town, Qom Province, 3718116354, Iran

Az Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) egy iráni székhelyű vállalat, amely pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) alkatrészeinek gyártására szakosodott.

A Mado UAV-motorokat gyártott az Iszlám Forradalmi Gárdához (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) kapcsolódó szervezetek számára, beleértve a Shahed-136 UAV-kben használt motorokat is. Az Oroszországi Föderáció az Ukrajna elleni agressziós háborúban Geran-2 néven használja a Shahed-136 UAV-ket.

A Mado ezért az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket támogat.

2022.12.12.

125.

Paravar Pars Company

شرکت پراور پارس

más néven: Paravar Pars Aerospace Research and Engineering Services; Paravar Pars Aerospace Research Institute; Paravar Pars Engineering and Services Aerospace Research Company; Paravar Pars; ParavarPars; Pravarpars Engineering Research and Design Company.

Üzleti tevékenység fő helye: 13 km-nél a Shahid Babaei Highway-en, az Imam Hossein University után, a Telo Road mellett, Tehran, Iran

E-mail-cím: info@paravar-pars.com

A Paravar Pars Company szoros kapcsolatban áll az Imám Hosszein Egyetemmel (Imam Hossein University), amely az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) irányítása alatt áll.

A Paravar Pars Company pilóta nélküli légi járműveket (UAV-ket) gyártott az IRGC légiereje (IRGC AF) számára, az IRGC haditengerészete (IRGC Navy) számára pedig UAV-ket tesztelt. Különösen, a Paravar Pars Company részt vett az IRGC AF által kifejlesztett iráni Shahed-171 pilóta nélküli légi jármű (UAV) kutatásában, fejlesztésében és gyártásában. Az Oroszországi Föderáció az Ukrajna elleni agressziós háborúban használja az Iránban gyártott Shahed-171 típusú UAV-ket.

A Paravar Pars Company ezért az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket támogat.

2022.12.12.”