2022.7.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/11


A TANÁCS (KKBP) 2022/1276 HATÁROZATA

(2022. július 21.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 2014/145/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Unió továbbra is rendületlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, valamint változatlanul elítéli az Ukrajna területi integritását aláásó intézkedéseket és politikákat.

(3)

A szíriai rezsim támogatást – többek között katonai támogatást – nyújt az Oroszország által Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan agresszív háborúhoz. Tekintve a helyzet súlyosságát, a Tanács úgy véli, hogy fel kell venni hat személyt és egy szervezetet a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2014/145/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékébe, akik, illetve amely részt vesznek szíriai zsoldosok azon céllal történő toborzásában, hogy Ukrajnában, az orosz csapatok oldalán harcoljanak.

(4)

A 2014/145/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/145/KKBP határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK


(1)  A Tanács 2014/145/KKBP határozata (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 16. o.).


MELLÉKLET

A személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2014/145/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel és szervezettel egészül ki:

Személyek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„1176.

Muhammad AL-SALTI (Muhamad AL-SALTI, Akram Muhammad AL-SALTI, Muhammad SALTI) –محمد السلطي, أكرم السلطي, أكرم محمد السلطي, محمد

Állampolgárság: szíriai

Pozíció: a „Palesztin Felszabadítási Hadsereg” („Palestine Liberation Army”) főparancsnoka

Nem: férfi

Muhammad AL-SALTI a „Palesztin Felszabadítási Hadsereg” („Palestine Liberation Army”) főparancsnoka, részt vesz palesztinok azon céllal történő toborzásában, hogy Ukrajnában, Oroszország oldalán harcoljanak. Felelősség terheli ezért Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, illetve Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.

2022.7.21.

1177.

Abu Hani SHAMMOUT (Abu Hani SHAMOUT, Abu SHAMMOUT, Hani SHAMMOUT) – أبو هاني شموط, أبو شموط, هاني شموط

Nem: férfi

Abu Hani SHAMMOUT volt szíriai katonatiszt és az „al-Ahdat al-Omariya” csoport vezetője; orosz toborzókkal együtt felelősség terheli azért, hogy a Damaszkusztól (Damascus) délre fekvő Jaldából (Yalda), Babilából (Babila) és Beit Szahemből (Beit Sahem) érkező szíriai zsoldosokat szerződtet azon céllal, hogy az orosz erők javára Líbiában és Ukrajnában harcoljanak. A Wagner Csoporttól közvetlen megbízást kapott arra, hogy felügyelje a veteránok toborzását. Felelősség terheli ezért Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, illetve Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.

2022.7.21.

1178.

Nabeul AL-ABDULLAH (Nabel AL-ABDULLAH, Nabel AL-ABDALLAH, Nabel ABDALLAH, Nabel ABDULLAH) – نابل عبدالله, نابل العبدالله

Pozíció: Szukajlabijah (Suqaylabiyah) városban a nemzeti védelmi erők (National Defense Forces) parancsnoka

Nem: férfi

Nabeul AL-ABDULLAH Szukajlabijah (Suqaylabiyah) városban a nemzeti védelmi erők (National Defense Forces) parancsnoka. Az orosz agresszív háború kezdete óta felügyeli szíriai zsoldosok azon céllal történő toborzását, hogy Oroszország oldalán Ukrajnában harcoljanak. Felelősség terheli ezért Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, illetve Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.

2022.7.21.

1179.

Simon AL WAKIL (Simon WAKIL, Simon Al WAQIL, Simon WAQIL, Simon AL WAKEEL, Simon WAKEEL) – سيمون الوكيل, سيمون

Pozíció: Maharda (Maharda) városban a nemzeti védelmi erők (National Defense Forces) parancsnoka

Nem: férfi

Simon AL WAKIL Maharda (Maharda, Hama régió) városban a nemzeti védelmi erők (National Defense Forces) parancsnoka. Közvetlenül együttműködik a Szíriában lévő orosz erők parancsnokságával, és közvetítőként jár el az Ukrajnában, Oroszország oldalán történő harcolást célzó szerződtetési műveletekben. Felelősség terheli ezért Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, illetve Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.

2022.7.21.

1180.

Fawaz Mikhail GERGES – فواز ميخائيل جرجس

Pozíció: üzletember, az Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services vezérigazgatója

Nem: férfi

Fawaz Mikhail Gerges az Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, egy orosz gazdasági érdekek (foszfátok, gáz és olajlelőhelyek biztosítása) védelme terén aktív, 2017-ben létrehozott és a Szíriában működő Wagner Csoport felügyelete alatt álló, szíriai biztonsági magánvállalkozás igazgatója. Felelősség terheli zsoldosok toborzásáért a Líbiában és Ukrajnában lévő orosz erők javára. Felelősség terheli ezért Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, illetve Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.

2022.7.21.

1181.

Yasar Hussein IBRAHIM (Yassar Hussein IBRAHIM, Yassar IBRAHIM) – ياسر حسين ابراهيم

Állampolgárság: szíriai

Születési idő: 1983. 4. 9.

Születési hely: Damascus

Nem: férfi

Yasar Hussein Ibrahim az Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, egy orosz gazdasági érdekek (foszfátok, gáz és olajlelőhelyek biztosítása) védelme terén aktív, 2017-ben létrehozott és a Szíriában működő Wagner Csoport felügyelete alatt álló, szíriai biztonsági magánvállalkozás társtulajdonosa. A vállalkozás aktív szíriai zsoldosok Líbiába és Ukrajnába történő toborzása terén. Yasar Hussein Ibrahimot ezért felelősség terheli Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, illetve Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért vagy politikákért, azok támogatásáért vagy végrehajtásáért.

2022.7.21.

Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„102.

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd (más néven: „ISIS Hunters”) – شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية

A létrehozás dátuma: 2017

Székhely: Al Suqaylabiya (Hama régió)

Az Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd egy orosz érdekek (foszfátok, gáz és olajlelőhelyek biztosítása) védelme terén aktív, 2017-ben létrehozott és a Szíriában működő Wagner Csoport felügyelete alatt álló, szíriai biztonsági magánvállalkozás. Az „ISIS Hunters” néven működő vállalkozás aktív szíriai zsoldosok Líbiába és Ukrajnába történő toborzása terén. A vállalkozást felelősség terheli ezért Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, illetve Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért vagy politikákért, azok támogatásáért vagy végrehajtásáért.

2022.7.21.”