2022.5.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 147/3


A TANÁCS (KKBP) 2022/837 HATÁROZATA

(2022. május 30.)

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/1693 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2016. szeptember 20-án elfogadta a (KKBP) 2016/1693 határozatot (1).

(2)

Tekintettel arra, hogy az ISIL (Dáis) és az al-Kaida, valamint a velük összeköttetésben álló személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek továbbra is fenyegetést jelentenek, két személyt és egy csoportot fel kell venni a személyeknek, csoportoknak, vállalkozásoknak és szervezeteknek a (KKBP) 2016/1693 határozat mellékletében foglalt jegyzékeibe.

(3)

A (KKBP) 2016/1693 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2016/1693 határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. COLONNA


(1)  A Tanács (KKBP) 2016/1693 határozata (2016. szeptember 20.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről, valamint a 2002/402/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről (HL L 255., 2016.9.21., 25. o.).


MELLÉKLET

A (KKBP) 2016/1693 határozat melléklete a következőképpen módosul:

(1)

az „A. A 2. és 3. cikkben említett személyek” című jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:

„10.

Faruq AL-SURI (más néven Samir Hijazi, Samir ‘Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-‘Askari); születési idő: 1977; születési hely: Damascus, Syria; nem: férfi; állampolgárság: szíriai (feltételezhetően).

11.

Sami AL-ARIDI (más néven: Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); születési idő: 1973; nem: férfi; állampolgárság: jordániai (feltételezhetően).”;

(2)

a „B. A 3. cikkben említett csoportok, vállalkozások és szervezetek” című jegyzék a következő bejegyzéssel egészül ki:

„3.

Hurras AL-DIN (HaD) (más néven: Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion, Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, Al-Qaida in Syria, AQ-S).”