2022.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/40


A TANÁCS (KKBP) 2022/809 HATÁROZATA

(2022. május 23.)

a halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak az ukrán fegyveres erők számára való biztosítása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről szóló (KKBP) 2022/338 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2022. február 28-án elfogadta a (KKBP) 2022/338 határozatot (1), amellyel egy támogatási intézkedést hozott létre a halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek és platformoknak az ukrán fegyveres erők számára történő eljuttatásának fedezésére szánt 450 000 000 EUR pénzügyi referenciaösszeggel.

(2)

A Tanács 2022. március 23-án elfogadta a (KKBP) 2022/338 határozat módosításáról szóló (KKBP) 2022/471 határozatot (2), amellyel 900 000 000 EUR-ra növelte a pénzügyi referenciaösszeget.

(3)

A Tanács 2022. április 13-án elfogadta a (KKBP) 2022/338 határozat módosításáról szóló (KKBP) 2022/636 határozatot (3), amellyel 1 350 000 000 EUR-ra növelte a pénzügyi referenciaösszeget.

(4)

Tekintettel az Oroszországi Föderáció által Ukrajna ellen végrehajtott, folyamatban levő fegyveres agresszióra, a pénzügyi referenciaösszeget további 490 000 000 EUR-val meg kell növelni.

(5)

A (KKBP) 2022/338 határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2022/338 határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A támogatási intézkedéssel kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 1 840 000 000 EUR.”

2.

A 2. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A támogatási intézkedésekért felelős ügyvezető a (KKBP) 2021/509 határozat 29. cikkének (5) bekezdésével összhangban felhívás útján – 1 840 000 000 EUR erejéig – hozzájárulásokat kérhet e határozat elfogadását követően. A támogatási intézkedésekért felelős ügyvezető által felhívás útján kért forrásokat csak kiadások kifizetésére lehet felhasználni a (KKBP) 2021/509 határozattal létrehozott bizottság által a 2022-es költségvetés-módosításban és az azt követő, a támogatási intézkedésnek megfelelő évek költségvetéseiben jóváhagyott korlátok között.”

3.

A 2. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A támogatási intézkedés végrehajtásával kapcsolatos kiadások 2022. január 1-jétől a Tanács által meghatározandó időpontig számolhatók el. A 2022. március 11. előtt felmerült elszámolható kiadások maximális összege 450 000 000 EUR.”

4.

A 4. cikk (4) bekezdése j) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„j)

Németország védelmi minisztériuma és szövetségi belügy-, valamint területi és társadalmi kohézióért felelős minisztériuma;”.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK


(1)  A Tanács (KKBP) 2022/338 határozata (2022. február 28.) halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak az ukrán fegyveres erők számára való biztosítása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről (HL L 60., 2022.2.28., 1. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2022/471 határozata (2022. március 23.) a halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak az ukrán fegyveres erők számára való biztosítása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről szóló (KKBP) 2022/338 határozat módosításáról (HL L 96., 2022.3.24., 43. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2022/636 határozata (2022. április 13.) a halálos erő célba juttatására tervezett katonai felszereléseknek, valamint platformoknak az ukrán fegyveres erők számára való biztosítása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről szóló (KKBP) 2022/338 határozat módosításáról (HL L 117., 2022.4.19., 34. o.).