2021.10.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 380/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1881 RENDELETE

(2021. október 26.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található imidakloprid megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 49. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az imidakloprid tekintetében alkalmazandó maradékanyag-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része állapította meg.

(2)

Az imidakloprid tekintetében érvényben lévő MRL-ek felülvizsgálatáról az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a 396/2005/EK rendelet (2) 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően indokolással ellátott véleményt adott ki. A Hatóság javasolta, hogy a szermaradék-meghatározás az imidaklopridra korlátozódjon. A Hatóság megállapította, hogy az endívia/széles levelű batáviai endívia tekintetében megállapított MRL-ek a fogyasztókat érintő kockázatot jelentenek. Ezért ezt az MRL-t a konkrét kimutatási határértéknek megfelelő szintre kell csökkenteni. A Hatóság a pekándió, a banán, a paradicsom, az étkezési paprika, a padlizsán/tojásgyümölcs, az uborka, az apró uborka, a cukkini és az állati eredetű termékek tekintetében meghatározott MRL-ek csökkentését javasolta. A szóban forgó termékek tekintetében az MRL-eket a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében.

(3)

A Hatóság azt állapította meg, hogy a citrusfélék, a szőlő, a fürtös áfonya, a tőzegáfonya, az okra/bámia, a nem ehető héjú kabakosok, a bab (hüvelyben és hüvely nélkül), a borsó (hüvelyben és hüvely nélkül), a bab, a földimogyoró/amerikai mogyoró, a kávébab és a komló tekintetében bizonyos információk nem állnak rendelkezésre, és a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, a szóban forgó termékek tekintetében alkalmazandó MRL-eket is a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni; a felülvizsgálat az e rendelet kihirdetését követő egy éven belül rendelkezésre álló információkat fogja figyelembe venni.

(4)

A meglévő CXL-eket (Codex maximum residue limits, a Codex által meghatározott maximális szermaradék-határértékek) a Hatóság az indokolással ellátott véleményeiben figyelembe vette. A CXL-eket illetően a Hatóság megállapította, hogy azok nem egyeztethetők össze a szermaradékok uniós meghatározásával, és azt ajánlotta, hogy a meglévő CXL-eket ne vegyék fel a 396/2005/EK rendelet II. mellékletébe. Ezért indokolt az említett MRL-eket a Hatóság által meghatározott szint alapján módosítani.

(5)

Azon termékek tekintetében, amelyeken a szóban forgó növényvédő szer használata nem engedélyezett, és amelyekre vonatkozóan nincs hatályban import tűréshatár vagy CXL, az MRL-eket az adott meghatározási határnak megfelelő értéken vagy a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alapértéken kell megállapítani.

(6)

A Bizottság konzultált az Európai Unióban növényvédő szerek maradékanyagaival foglalkozó referencialaboratóriumokkal arról, hogy szükséges-e egyes kimutatási határértékek kiigazítása. Az említett laboratóriumok arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos áruk vonatkozásában a technikai fejlődés következtében konkrét kimutatási határértékeket kell alkalmazni.

(7)

A Hatóság indokolással ellátott véleményei és a kérdés szempontjából jelentős tényezők alapján az MRL-ek megfelelő módosításai megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében előírt követelményeknek.

(8)

A Bizottság a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül kikérte az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét az új MRL-ekről, és figyelembe vette megállapításaikat.

(9)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A termékek zavartalan forgalmazása, feldolgozása és fogyasztása érdekében e rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő azokra a termékekre, amelyeket az MRL-ek módosítását megelőzően állítottak elő, és amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított.

(11)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok, a harmadik országok és az élelmiszer-vállalkozók felkészülhessenek az MRL-ek módosulásából fakadó új követelmények teljesítésére.

(12)

Az imidakloprid jóváhagyása 2020. december 1-jén lejárt (3). A tagállamok által esetlegesen biztosított türelmi idő 2022. június 1-jén jár le. Ezen időpont után kerül majd sor a maradékanyag-határértékek további felülvizsgálatára.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az endívia kivételével a termékekben és azok felületén található imidakloprid hatóanyag vonatkozásában a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó azon termékek esetében, amelyeket 2022. május 16. előtt állítottak elő az Unióban vagy hoztak be az Unió területére.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. május 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. október 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 070., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for imidacloprid to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Indokolással ellátott vélemény az imidakloprid tekintetében érvényben lévő szermaradék-határértékeknek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2019;17(1):5570.

(3)  HL L 370., 2020.11.6., 18. o.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet az imidaklopridra vonatkozó alábbi oszloppal egészül ki:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók  (1)

Imidakloprid

(1)

(2)

(3)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

0110000

Citrusfélék

0,9 (+)

0110010

Grapefruitfélék

(+)

0110020

Narancs

(+)

0110030

Citrom

(+)

0110040

Zöld citrom/lime

(+)

0110050

Mandarin

(+)

0110990

Egyéb (2)

(+)

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

0,01  (*1)

0120010

Mandula

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

0120030

Kesu/kesudió

 

0120040

Gesztenye

 

0120050

Kókuszdió

 

0120060

Mogyoró

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

0120080

Pekándió

 

0120090

Fenyőmag

 

0120100

Pisztácia

 

0120110

Dió

 

0120990

Egyéb (2)

 

0130000

Almatermésűek

0,01  (*1)

0130010

Alma

 

0130020

Körte

 

0130030

Birsalma

 

0130040

Naspolya

 

0130050

Japán naspolya

 

0130990

Egyéb (2)

 

0140000

Csonthéjasok

0,01  (*1)

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

0140020

Cseresznye

 

0140030

Őszibarack

 

0140040

Szilva

 

0140990

Egyéb (2)

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

0151000

a)

Szőlő

0,7 (+)

0151010

Csemegeszőlő

(+)

0151020

Borszőlő

(+)

0152000

b)

Szamóca

0,01  (*1)

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

0,01  (*1)

0153010

Feketeszeder

 

0153020

Hamvas szeder

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

0153990

Egyéb (2)

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0154010

Fürtös áfonya

5 (+)

0154020

Tőzegáfonya

5 (+)

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

0,01  (*1)

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

0,01  (*1)

0154050

Csipkebogyó

0,01  (*1)

0154060

Faeper (fekete és fehér)

0,01  (*1)

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

0,01  (*1)

0154080

Fekete bodza

0,01  (*1)

0154990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0160000

Egyéb gyümölcsök

0,01  (*1)

0161000

a)

ehető héjúak

 

0161010

Datolya

 

0161020

Füge

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

0161990

Egyéb (2)

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

 

0162050

Csillagalma

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

0162990

Egyéb (2)

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

0163010

Avokádó

 

0163020

Banán

 

0163030

Mangó

 

0163040

Papája

 

0163050

Gránátalma

 

0163060

Csirimojó/krémalma

 

0163070

Guáva/guajava

 

0163080

Ananász

 

0163090

Kenyérgyümölcs

 

0163100

Durián

 

0163110

Tüskés annóna

 

0163990

Egyéb (2)

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,01  (*1)

0211000

a)

burgonya

 

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

0212030

Jamszgyökér

 

0212040

Nyílgyökér

 

0212990

Egyéb (2)

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

0213010

Cékla

 

0213020

Sárgarépa

 

0213030

Gumós zeller

 

0213040

Torma

 

0213050

Csicsóka

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

0213080

Retek

 

0213090

Bakszakáll

 

0213100

Karórépa

 

0213110

Tarlórépa

 

0213990

Egyéb (2)

 

0220000

Hagymafélék

0,01  (*1)

0220010

Fokhagyma

 

0220020

Vöröshagyma

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

 

0220990

Egyéb (2)

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

 

0231010

Paradicsom

0,3

0231020

Étkezési paprika

0,9

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0,3

0231040

Okra/bámia

0,5 (+)

0231990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

 

0232010

Uborka

0,5

0232020

Apró uborka

0,4

0232030

Cukkini

0,4

0232990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

0,15 (+)

0233010

Dinnye

(+)

0233020

Sütőtök

(+)

0233030

Görögdinnye

(+)

0233990

Egyéb (2)

(+)

0234000

d)

csemegekukorica

0,01  (*1)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,01  (*1)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

0,01  (*1)

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

0241010

Brokkoli

 

0241020

Karfiol

 

0241990

Egyéb (2)

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

0242010

Kelbimbó

 

0242020

Fejeskáposzta

 

0242990

Egyéb (2)

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

0243020

Kel

 

0243990

Egyéb (2)

 

0244000

d)

karalábé

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

0,01  (*1)

0251010

Galambbegysaláta

 

0251020

Fejessaláta-félék

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

 

0251060

Borsmustár/rukkola

 

0251070

Vörös mustár

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

 

0251990

Egyéb (2)

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,01  (*1)

0252010

Spenótfélék

 

0252020

Kövér porcsin

 

0252030

Mangold

 

0252990

Egyéb (2)

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

0,01  (*1)

0254000

d)

vízitorma

0,01  (*1)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01  (*1)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

0,05  (*1)

0256010

Turbolya

 

0256020

Metélőhagyma

 

0256030

Zellerlevél

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

0256050

Zsálya

 

0256060

Rozmaring

 

0256070

Kakukkfű

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

0256090

Babérlevél

 

0256100

Tárkony

 

0256990

Egyéb (2)

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

 

0260010

Bab (hüvelyben)

5 (+)

0260020

Bab (hüvely nélkül)

2 (+)

0260030

Borsó (hüvelyben)

5 (+)

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

2 (+)

0260050

Lencse

0,01  (*1)

0260990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

0,01  (*1)

0270010

Spárga

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

 

0270030

Szárzeller

 

0270040

Olasz édeskömény

 

0270050

Articsóka

 

0270060

Póréhagyma

 

0270070

Rebarbara

 

0270080

Bambuszrügy

 

0270090

Pálmafa csúcsrügy

 

0270990

Egyéb (2)

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01  (*1)

0280010

Termesztett gomba

 

0280020

Vadgomba

 

0280990

Moha és zuzmó

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01  (*1)

0300000

HÜVELYESEK

 

0300010

Bab

2 (+)

0300020

Lencse

0,01  (*1)

0300030

Borsó

0,01  (*1)

0300040

Csillagfürt/farkasbab

0,01  (*1)

0300990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

0401000

Olajos magvak

 

0401010

Lenmag

0,01  (*1)

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

0,5 (+)

0401030

Mák

0,01  (*1)

0401040

Szezámmag

0,01  (*1)

0401050

Napraforgómag

0,01  (*1)

0401060

Repcemag

0,01  (*1)

0401070

Szójabab

0,01  (*1)

0401080

Mustármag

0,01  (*1)

0401090

Gyapotmag

0,01  (*1)

0401100

Tökmag

0,01  (*1)

0401110

Pórsáfránymag

0,01  (*1)

0401120

Borágó magja

0,01  (*1)

0401130

Gomborkamag

0,01  (*1)

0401140

Kendermag

0,01  (*1)

0401150

Ricinusbab

0,01  (*1)

0401990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

0,01  (*1)

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

0402020

Olajpálma magja

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

0402040

Kapok

 

0402990

Egyéb (2)

 

0500000

GABONAFÉLÉK

0,01  (*1)

0500010

Árpa

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

 

0500030

Kukorica

 

0500040

Köles

 

0500050

Zab

 

0500060

Rizs

 

0500070

Rozs

 

0500080

Cirok

 

0500090

Búza

 

0500990

Egyéb (2)

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

 

0610000

Tea

0,05  (*1)

0620000

Kávébab

1 (+)

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

0,05  (*1)

0631000

a)

virág

 

0631010

Kamilla

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

0631030

Rózsa

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

0631050

Kislevelű hárs

 

0631990

Egyéb (2)

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 

0632010

Kerti szamóca

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Egyéb (2)

 

0633000

c)

gyökér

 

0633010

Macskagyökér

 

0633020

Ginszeng

 

0633990

Egyéb (2)

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

 

0640000

Kakaóbab

0,05  (*1)

0650000

Szentjánoskenyér

0,05  (*1)

0700000

KOMLÓ

15 (+)

0800000

FŰSZEREK

 

0810000

Mag

0,05  (*1)

0810010

Ánizsmag

 

0810020

Fekete kömény

 

0810030

Zeller

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

0810050

Kömény

 

0810060

Kapor

 

0810070

Édeskömény

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

0810090

Szerecsendió

 

0810990

Egyéb (2)

 

0820000

Termés

0,05  (*1)

0820010

Szegfűbors

 

0820020

Szecsuáni bors

 

0820030

Kömény

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Borókabogyó

 

0820060

Borsfélék (fekete, zöld és fehér)

 

0820070

Vanília

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

0820990

Egyéb (2)

 

0830000

Kéreg

0,05  (*1)

0830010

Fahéj

 

0830990

Egyéb (2)

 

0840000

Gyökér és rizóma

 

0840010

Édesgyökér

0,05  (*1)

0840020

Gyömbér (10)

 

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,05  (*1)

0840040

Torma (11)

(+)

0840990

Egyéb (2)

0,05  (*1)

0850000

Bimbó

0,05  (*1)

0850010

Szegfűszeg

 

0850020

Kapribogyó

 

0850990

Egyéb (2)

 

0860000

Virágbibe

0,05  (*1)

0860010

Sáfrány

 

0860990

Egyéb (2)

 

0870000

Magköpeny

0,05  (*1)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

0870990

Egyéb (2)

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01  (*1)

0900010

Cukorrépagyökér

 

0900020

Cukornád

 

0900030

Cikóriagyökér

 

0900990

Egyéb (2)

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

1010000

Áruk a következő állatokból

0,01  (*1)

1011000

a)

sertés

 

1011010

Izom

 

1011020

Zsír

 

1011030

Máj

 

1011040

Vese

 

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1011990

Egyéb (2)

 

1012000

b)

szarvasmarha

 

1012010

Izom

 

1012020

Zsír

 

1012030

Máj

 

1012040

Vese

 

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1012990

Egyéb (2)

 

1013000

c)

juh

 

1013010

Izom

 

1013020

Zsír

 

1013030

Máj

 

1013040

Vese

 

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1013990

Egyéb (2)

 

1014000

d)

kecske

 

1014010

Izom

 

1014020

Zsír

 

1014030

Máj

 

1014040

Vese

 

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1014990

Egyéb (2)

 

1015000

e)

lófélék

 

1015010

Izom

 

1015020

Zsír

 

1015030

Máj

 

1015040

Vese

 

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1015990

Egyéb (2)

 

1016000

f)

baromfi

 

1016010

Izom

 

1016020

Zsír

 

1016030

Máj

 

1016040

Vese

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1016990

Egyéb (2)

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

1017010

Izom

 

1017020

Zsír

 

1017030

Máj

 

1017040

Vese

 

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1017990

Egyéb (2)

 

1020000

Tej

0,01  (*1)

1020010

Szarvasmarha

 

1020020

Juh

 

1020030

Kecske

 

1020040

 

1020990

Egyéb (2)

 

1030000

Madártojás

0,01  (*1)

1030010

Csirke

 

1030020

Kacsa

 

1030030

Liba

 

1030040

Fürj

 

1030990

Egyéb (2)

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek (7)

0,05  (*1)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,01  (*1)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,01  (*1)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,01  (*1)

1100000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – HALAK, HALTERMÉKEK ÉS EGYÉB TENGERI ÉS ÉDESVÍZI ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK (8)

 

1200000

KIZÁRÓLAG ÁLLATI TAKARMÁNY-ELŐÁLLÍTÁSBAN HASZNÁLT NÖVÉNYI TERMÉKEK VAGY EZEK RÉSZEI (8)

 

1300000

FELDOLGOZOTT ÉLELMISZEREK (9)

 

Imidakloprid

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal és az analitikai és/vagy megerősítő módszerekkel kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2022. október 27-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0620000 Kávébab

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2022. október 27-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0110000 Citrusfélék

0110010 Grapefruitfélék

0110020 Narancs

0110030 Citrom

0110040 Zöld citrom/lime

0110050 Mandarin

0110990 Egyéb (2)

0151000 a) Szőlő

0151010 Csemegeszőlő

0151020 Borszőlő

0154010 Fürtös áfonya

0154020 Tőzegáfonya

0231040 Okra/bámia

0233000 c) kabakosok – nem ehető héjúak

0233010 Dinnye

0233020 Sütőtök

0233030 Görögdinnye

0233990 Egyéb (2)

0260010 Bab (hüvelyben)

0260020 Bab (hüvely nélkül)

0260030 Borsó (hüvelyben)

0260040 Borsó (hüvely nélkül)

0300010 Bab

0401020 Földimogyoró/amerikai mogyoró

0700000 KOMLÓ

A fűszerek között feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0840040) ugyanaz a szermaradék-határérték vonatkozik, mint a zöldségek kategóriájában, azon belül is a gyökér- és gyökgumós zöldségek csoportjában feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0213040), a 396/2005/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint figyelembe véve azokat a változásokat, amelyek a feldolgozás (szárítás) miatt jelentkeznek a maradékanyagok szintjén.

0840040 Torma (11)

2.

A III. melléklet A. részében az imidaklopridra vonatkozó oszlopot el kell hagyni.


(*1)  Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja.

(1)  Azon növényi és állati eredetű termékek teljes listája, amelyekre MRL-ek vonatkoznak, az I. mellékletben található.