6.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/5


A TANÁCS (EU) 2020/371 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. március 5.)

a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (5) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. január 18-i (EU) 2016/44 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2016. január 18-án elfogadta az (EU) 2016/44 rendeletet.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága 2020. február 25-én öt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személy vonatkozásában aktualizálta az adatokat.

(3)

Az (EU) 2016/44 rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/44 rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. március 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. ĆORIĆ


(1)  HL L 12, 2016.1.19., 1. o


MELLÉKLET

Az (EU) 2016/44 rendelet II. mellékletében a 6., 9., 23., 25. és 27. bejegyzés helyébe az alábbi bejegyzések lépnek:

„6.   Név: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a) a Külső Biztonsági Szervezet igazgatója; b) a külső hírszerző hivatal vezetője. Születési idő:1944. április 4.Születési hely: Alrhaybat. Azonosításra alkalmas névváltozat: Dorda Abuzed OE. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: líbiai útlevelének száma: FK117RK0; az útlevelet 2018. november 25-én állították ki Tripoliban (Lejárat dátuma: 2026. november 24.). Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: Líbia (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Egyiptomban tartózkodik). A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2014. június 27.; 2016. április 1.; 2020. február 25.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451”

„9.   Név: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő:1978. január 1.Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: Aisha Muhammed Abdul Salam (Líbiai útlevelének száma: 215215. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: a) ománi útlevelének száma: 03824970; az útlevelet 2014. május 4-én állították ki Maszkatban (Omán) (Lejárat dátuma: 2024. május 3.); b) líbiai útlevelének száma: 428720; c) B/011641. Nemzeti személyazonosító szám: 98606612. Cím: Ománi Szultánság (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Ománi Szultánság.). A jegyzékbe vétel dátuma:2011. február 26. (módosítva: 2016. november 11.; 2014. szeptember 26.; 2013. március 21.; 2012. április 2.; 2020. február 25.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815”

„23.   Név: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: az Anas al-Dabbashi milícia parancsnoka, egy nemzetközi emberkereskedelmi hálózat vezetője. Születési idő:1988. május 7.Születési hely: (feltehetően Szabratha, Talil közelében). Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Al-Dabachi; b) Al Ammu; c) The Uncle; d) Al-Ahwal; e) Al Dabbashi. Állampolgárság: Líbia. Útlevélszám: líbiai útlevelének száma: LY53FP76; az útlevelet 2015. szeptember 29-én állították ki Tripoliban. Nemzeti személyazonosító szám: 119880387067. Cím: a) Garabulli, Líbia; b) Závija, Líbia; c) Dbabsa-Szabratha. A jegyzékbe vétel dátuma:2018. június 7. (módosítva: 2018. szeptember 17.; 2020. február 25.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

További információk

Ahmad Imhamad az Anas al-Dabbashi milícia parancsnoka, korábban a Szabratha és Melita közötti partszakaszon tevékenykedett. Ahmad Imhamad jelentős vezetői szerepet tölt be a migránskereskedelemhez kapcsolódó jogellenes tevékenységekben. Ezenkívül az al-Dabbashi klán és milícia kapcsolatokat ápol terrorista és erőszakos szélsőséges csoportokkal. Ahmad Imhamad jelenleg Závija környékén aktív azt követően, hogy 2017 októberében a tengerparti térségben más milíciákkal és rivális csempészszervezetekkel heves összecsapásokra került sor, amelyek több mint 30 halálos áldozatot követeltek, és az áldozatok között polgári személyek is voltak. Elüldözésére válaszul Ahmad Imhamad 2017. december 4-én nyilvánosan megfogadta, hogy fegyverekkel és katonai erővel fog visszatérni Szabrathába. Széles körben bizonyított, hogy az Imhamad milícia közvetlenül részt vett a migránskereskedelemben és -csempészésben, és hogy a milícia tartja ellenőrzése alatt a migránsok indulási területeit, a táborokat, a búvóhelyeket és a csónakokat. Információk támasztják alá azt a következtetést, hogy Ahmad Imhamad kegyetlen körülményeknek és néha halálos kimenetelű helyzeteknek tette ki a migránsokat (köztük kiskorúakat is) a szárazföldön és a tengeren egyaránt. Az Imhamad milícia és az egyéb milíciák között Szabrathában kitört heves összecsapásokat követően migránsok ezreire találtak rá (közülük sokan súlyos állapotban voltak), a legtöbbjük a Martyrs Anas al-Dabbashi brigád és az al-Ghul milícia ellenőrzése alatt álló táborokban voltak. Az al-Dabbashi klánnak és a hozzá kapcsolódó Anas al-Dabbashi milíciának hosszú múltra visszatekintő kapcsolatai vannak a Levantei Iszlám Állammal (ISIL) és annak társszervezeteivel.

Az ISIL számos tagja megtalálható soraikban, így például Abdallah al-Dabbashi is, aki az ISIL részéről Szarabatha »kalifája«. Ahmad Imhamad állítólag szintén részt vett Sami Khalifa al-Gharabli – a szarabathai képviselő-testület által kinevezett, a migránscsempészés elleni műveletek vezetője – 2017. júliusi meggyilkolásának a megszervezésében. Ahmad Imhamad tevékenységei nagyban hozzájárulnak az erőszak és a bizonytalanság fokozódásához Nyugat-Líbiában, és fenyegetik a békét és a stabilitást Líbiában és a környező országokban.”

„25.   Név: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a Shuhada al-Nasr brigád parancsnoka, a závijai olajfinomító őrségének vezetője. Születési idő:1985. december 2.Születési hely: Závija, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Kashlaf; b) Koshlaf; c) Keslaf; d) al-Qasab. Állampolgárság: Líbia. Útlevélszám: C17HLRL3; az útlevelet 2015. december 30-án állították ki Závijában. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: Závija, Líbia. A jegyzékbe vétel dátuma:2018. június 7. (módosítva: 2018. szeptember 17.; 2020. február 25.). Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

További információk

Mohammed al-Hadi a nyugat-líbiai závijai Shuhada al Nasr brigád vezetője. Az általa vezetett milícia tartja ellenőrzés alatt a závijai olajfinomítót, amely a migránscsempészettel kapcsolatos tevékenységek központja. Mohammed al-Hadi ellenőrzése alatt tart továbbá idegenrendészeti fogdákat is, így például a nasri idegenrendészeti fogdát, amelyek névlegesen az irreguláris migráció elleni küzdelemért felelős részleg ellenőrzése alatt állnak. Több forrás is megerősíti, hogy Mohammed al-Hadi hálózata az egyik legdominánsabb a líbiai migránscsempészet és a migránsok kizsákmányolása területén. Mohammed al-Hadi intenzív kapcsolatokat ápol a závijai, az al-rahmani és az al-miladi parti őrség helyi egységének vezetőjével, akinek az egysége tartóztatja fel a migránsok csónakjait, gyakorta a rivális migránscsempész-hálózatokéit. A migránsokat ezt követően az Al Nasr milícia ellenőrzése alatt álló idegenrendészeti fogdákba szállítják, ahol a beszámolók szerint nagyon rossz körülmények uralkodnak. A Líbiával foglalkozó szakértői bizottság bizonyítékai alapján a migránsokat gyakran verték, míg másokat, elsősorban a szubszaharai országokból és Marokkóból származó nőket »szexrabszolgaként« árulták a helyi piacon. A szakértői bizottság megállapításai szerint Mohammed al-Hadi együttműködik egyéb fegyveres csoportokkal is, 2016-ban és 2017-ben pedig több alkalommal is részt vett erőszakos összecsapásokban.”

„27.   Név: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: fegyveres milíciák vezetője. Születési idő:1982. október 29.Születési hely: n/a. Azonosításra alkalmas névváltozat: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: Líbia. Útlevélszám: S/263963; az útlevelet 2012. november 8-án állították ki. Nemzeti személyazonosító szám: a) 119820043341; b) személyi azonosító szám: 137803. Cím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2018. szeptember 11. (módosítva: 2020. február 25.). Egyéb információk: anyja neve: Salma Abdula Younis. Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Jegyzékbe véve a 2213 (2015) sz. határozat 11. pontjának b), c) és d) alpontja; a 2362 (2017) sz. határozat 11. pontja alapján.

További információk

Líbia főügyészsége letartóztatási parancsot adott ki az érintett személy ellen, akit több bűncselekmény elkövetésével gyanúsít.

Az érintett személy fegyveres cselekményeket és támadásokat követett el a líbiai olajrégióban található olajipari létesítmények ellen, súlyos károkat okozva a régióban, legutóbb 2018. június 14-én.

A líbiai olajrégióban elkövetett támadások következtében a régió lakosai közül sokan sérüléseket szenvedtek, és azok veszélybe sodorták a polgári lakosság életét.

2013 és 2018 között a támadások időnként lehetetlenné tették a líbiai olajexportot, ami jelentős veszteségeket okozott a líbiai gazdaság számára.

Az érintett személy megkísérelt jogellenesen olajat exportálni.

Az érintett személy külföldi harcosokat toboroz a líbiai olajrégió elleni, ismétlődő támadásaihoz.

Az érintett személy a cselekményein keresztül Líbia stabilitása ellen munkálkodik és akadályozza azt, hogy a líbiai felek megoldják a politikai válságot és végrehajtsák az Egyesült Nemzetek Szervezetének cselekvési tervét.”