31.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/40


A TANÁCS (KKPB) 2020/1137 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. július 30.)

a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/137/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. július 31-i (KKBP) 2015/1333 tanácsi határozatra (1) és különösen annak 12. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. július 31-én elfogadta a (KKBP) 2015/1333 határozatot.

(2)

A Tanács a (KKBP) 2015/1333 határozat 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően felülvizsgálta a jegyzékbe vett személyeknek és szervezeteknek a határozat II. és IV. mellékletében foglalt jegyzékét.

(3)

A Tanács megállapította, hogy a korlátozó intézkedéseket a (KKBP) 2015/1333 határozat II. és IV. mellékletében foglalt jegyzéken szereplő minden személy és szervezet esetében fenn kell tartani, továbbá hogy egy személy azonosító adatait frissíteni kell.

(4)

A (KKBP) 2015/1333 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2015/1333 határozat II. és IV. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  HL L 206., 2015.8.1., 34. o.


MELLÉKLET

1.   

A (KKBP) 2015/1333 határozat II. mellékletének A. szakaszában (Személyek), a 15. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„15.

GHWELL, Khalifa

más néven AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Születési idő: 1956. január 1. vagy 1951. január 1.

Születési hely: Misurata, Libya

Állampolgársága: líbiai

Útlevélszám: A005465 (Líbia), kibocsátva 2015. április 12-én, lejárt 2017. április 11-én,

valamint

J690P666 (Líbia), kibocsátva 2016. június 12- én, érvényes 2024. június 11-ig

Nem: férfi

Cím: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libya

Khalifa Ghwell a nemzetközileg nem elismert általános nemzeti kongresszus (más néven »nemzeti felemelkedés kormánya«) úgynevezett »miniszterelnöke és védelmi minisztere« volt, és ebben a minőségében felelős volt annak tevékenységéért.

Khalifa Ghwell 2015. július 7-én Nuri Abu Sahmain-nel, az általános nemzeti kongresszus elnökével együtt részt vett az Állhatatosság Frontja (Steadfastness Front [Alsomood]) elnevezésű új katonai erő felavatásának aláírási ceremóniáján; ezzel kinyilvánította az e katonai erő iránti támogatását, amelyet hét hadosztály alkot, és amelynek célja, hogy megakadályozza egy egységkormány megalakítását Tripoliban.

Khalifa Ghwell mint az általános nemzeti kongresszus »miniszterelnöke« szintén központi szerepet játszik a líbiai politikai megállapodás szerinti nemzeti egységkormány megalakulásának akadályozásában.

2016. január 15-én Khalifa Ghwell mint a tripoli székhelyű általános nemzeti kongresszus »miniszterelnöke és védelmi minisztere« elrendelte, hogy tartóztassák le az új biztonsági csoportnak a nemzeti egységkormány megbízott miniszterelnöke által kinevezett minden olyan tagját, aki Tripoliba érkezik.

2016. augusztus 31-én, miután a képviselőház leszavazta a nemzeti egységkormányt, arra utasította a »nemzeti felemelkedés kormányának«»miniszterelnökét és védelmi miniszterét« hogy lássanak ismét munkához.

2016.4.1.”

2.   

A (KKBP) 2015/1333 határozat IV. mellékletének A. szakaszában (Személyek), a 20. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„20.

GHWELL, Khalifa

más néven AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Születési idő: 1956. január 1. vagy 1951. január 1.

Születési hely: Misurata, Libya

Állampolgársága: líbiai

Útlevélszám: A005465 (Líbia), kibocsátva 2015. április 12-én, lejárt 2017. április 11-én,

valamint

J690P666 (Líbia), kibocsátva 2016. június 12- én, érvényes 2024. június 11-ig

Nem: férfi

Cím: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libya

Khalifa Ghwell a nemzetközileg nem elismert általános nemzeti kongresszus (más néven »nemzeti felemelkedés kormánya«) úgynevezett »miniszterelnöke és védelmi minisztere« volt, és ebben a minőségében felelős volt annak tevékenységéért.

Khalifa Ghwell 2015. július 7-én Nuri Abu Sahmain-nel, az általános nemzeti kongresszus elnökével együtt részt vett az Állhatatosság Frontja (Steadfastness Front [Alsomood]) elnevezésű új katonai erő felavatásának aláírási ceremóniáján; ezzel kinyilvánította az e katonai erő iránti támogatását, amelyet hét hadosztály alkot, és amelynek célja, hogy megakadályozza egy egységkormány megalakítását Tripoliban.

Khalifa Ghwell mint az általános nemzeti kongresszus »miniszterelnöke« szintén központi szerepet játszik a líbiai politikai megállapodás szerinti nemzeti egységkormány megalakulásának akadályozásában.

2016. január 15-én Khalifa Ghwell mint a tripoli székhelyű általános nemzeti kongresszus »miniszterelnöke és védelmi minisztere« elrendelte, hogy tartóztassák le az új biztonsági csoportnak a nemzeti egységkormány megbízott miniszterelnöke által kinevezett minden olyan tagját, aki Tripoliba érkezik

2016. augusztus 31-én, miután a képviselőház leszavazta a nemzeti egységkormányt, arra utasította a »nemzeti felemelkedés kormányának«»miniszterelnökét és védelmi miniszterét« hogy lássanak ismét munkához.

2016.4.1.”.