8.5.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 147/3


A TANÁCS (EU) 2020/620 HATÁROZATA

(2020. május 4.)

a Régiók Bizottságának az Osztrák Köztársaság által javasolt egy tagja és egy póttagja kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel az osztrák kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2019. december 10-én, 2020. január 20-án, 2020. február 3-án, illetve 2020. március 26-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló (EU) 2019/2157 (1), (EU) 2020/102 (2), (EU) 2020/144 (3), illetve (EU) 2020/511 (4) határozatot.

(2)

Markus ACHLEITNER hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett.

(3)

Viktor SIGL hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2025. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

Thomas STELZER, Member of a Regional Executive holding an electoral mandate: State Government of Upper Austria;

b)

póttagként:

Markus ACHLEITNER, Member of a Regional Executive holding an electoral mandate: State Government of Upper Austria.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  A Tanács (EU) 2019/2157 határozata (2019. december 10.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 327., 2019.12.17., 78. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2020/102 határozata (2020. január 20.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 20., 2020.1.24., 2. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2020/144 határozata (2020. február 3.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 32., 2020.2.4., 16. o.).

(4)  A Tanács (EU) 2020/511 határozata (2020. március 26.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 113., 2020.4.8., 18. o.).