11.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/1


Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó 5. számú költségvetés-módosításának

VÉGLEGES ELFOGADÁSA (EU, Euratom) 2020/1157

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikke (4) bekezdése a) pontjára és (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre (3),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (4),

tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2019. november 27-én fogadtak el véglegesen (5),

tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó 5. számú költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2020. június 3-án fogadott el,

tekintettel a Tanács által 2020. június 24-én elfogadott és az Európai Parlamentnek 2020. június 25-én továbbított 5/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra,

tekintettel a Tanács álláspontjának Parlament általi, 2020. július 10-i jóváhagyására,

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 94. és 96. cikkére,

MEGÁLLAPÍTJA:

Egyetlen cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke szerinti eljárás lezárult, és az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó 5. számú költségvetés-módosítását véglegesen elfogadták.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 10-én.

Az elnöke

D. M. SASSOLI


(1)  HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

(2)  HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(3)  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(5)  HL L 57., 2020.2.27.


 

A.   BEVEZETÉS ÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A 2020-as pénzügyi év során finanszírozandó előirányzatok az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 1. cikkének értelmében

KIADÁSOK

Fejezet

2020. évi költségvetés  (1)

2019. évi költségvetés  (2)

Változás (%)

 

 

 

 

1. Intelligens és inkluzív növekedés

72 353 828 442

67 556 947 173

+7,10

2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

57 904 492 439

57 399 857 331

+0,88

3. Biztonság és uniós polgárság

5 278 527 141

3 527 434 894

+49,64

4. Globális Európa

9 112 061 191

9 358 295 603

–2,63

5. Igazgatás

10 274 196 704

9 944 904 743

+3,31

6. Ellentételezés

p.m.

p.m.

Speciális eszközök

690 998 208

705 051 794

–1,99

Összes kiadás  (3)

155 614 104 125

148 492 491 538

+4,80

 (1)  (2)  (3)


BEVÉTELEK

Megnevezés

2020. évi költségvetés  (4)

2019. évi költségvetés  (5)

Változás (%)

Egyéb bevételek (4–9. cím)

1 928 450 061

1 894 392 136

+1,80

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet (3 0. alcím, 3 0 0. jogcímcsoport)

3 218 373 955

1 802 988 329

+78,50

A külső fellépésekre képzett garanciaalap többletének visszafizetése (3 0. alcím, 3 0 2. jogcímcsoport)

p.m.

p.m.

A korábbi évek héa- és GNI-alapú saját forrásaiból áthozott saját források nettó egyenlege (3 1., 3 2. és 3 3. alcím)

p.m.

p.m.

Összes bevétel (3–9. cím)

5 146 824 016

3 697 380 465

+39,20

A vámok és cukorilletékek nettó összege (1 1. és 1 2. alcím)

22 156 900 000

21 471 164 786

+3,19

Egységes kulcsú, héaalapú saját források (1. és 2. táblázat, 1 3. alcím)

18 945 245 250

17 738 667 150

+6,80

A kiegészítő forrásokból finanszírozandó, fennmaradó összegek (GNI-alapú saját források, 3. táblázat, 1 4. alcím)

109 365 134 859

105 585 279 137

+3,58

A 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikkében felsorolt saját források által fedezendő előirányzatok  (6)

150 467 280 109

144 795 111 073

+3,92

Összes bevétel  (7)

155 614 104 125

148 492 491 538

+4,80

 (4)  (5)  (6)  (7)


1. TÁBLÁZAT

A harmonizált hozzáadottértékadó- (héa-) alapok maximált összegének kiszámítása a 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján

Tagállam

A határértéket meg nem haladó héaalap 1 %-a

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

Határérték (%-ban)

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a a határértékkel szorozva

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a  (8)

Maximált héaalapú tagállamok

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgium

2 064 785 000

4 828 731 000

50

2 414 365 500

2 064 785 000

 

Bulgária

294 223 000

619 079 000

50

309 539 500

294 223 000

 

Csehország

954 547 000

2 157 592 000

50

1 078 796 000

954 547 000

 

Dánia

1 236 816 000

3 248 081 000

50

1 624 040 500

1 236 816 000

 

Németország

15 101 735 000

36 775 058 000

50

18 387 529 000

15 101 735 000

 

Észtország

137 193 000

280 639 000

50

140 319 500

137 193 000

 

Írország

960 910 000

2 784 713 000

50

1 392 356 500

960 910 000

 

Görögország

766 480 000

1 973 712 000

50

986 856 000

766 480 000

 

Spanyolország

5 902 319 000

12 978 152 000

50

6 489 076 000

5 902 319 000

 

Franciaország

11 424 424 000

25 387 121 000

50

12 693 560 500

11 424 424 000

 

Horvátország

353 644 000

551 259 000

50

275 629 500

275 629 500

Horvátország

Olaszország

7 379 229 000

18 340 730 000

50

9 170 365 000

7 379 229 000

 

Ciprus

147 038 000

219 566 000

50

109 783 000

109 783 000

Ciprus

Lettország

127 770 000

328 766 000

50

164 383 000

127 770 000

 

Litvánia

201 136 000

483 628 000

50

241 814 000

201 136 000

 

Luxemburg

322 993 000

442 746 000

50

221 373 000

221 373 000

Luxemburg

Magyarország

612 612 000

1 437 840 000

50

718 920 000

612 612 000

 

Málta

94 154 000

132 750 000

50

66 375 000

66 375 000

Málta

Hollandia

3 436 775 000

8 302 270 000

50

4 151 135 000

3 436 775 000

 

Ausztria

1 867 511 000

4 131 641 000

50

2 065 820 500

1 867 511 000

 

Lengyelország

2 664 822 000

5 358 014 000

50

2 679 007 000

2 664 822 000

 

Portugália

1 102 521 000

2 105 933 000

50

1 052 966 500

1 052 966 500

Portugália

Románia

804 913 000

2 266 156 000

50

1 133 078 000

804 913 000

 

Szlovénia

236 104 000

507 667 000

50

253 833 500

236 104 000

 

Szlovákia

363 409 000

999 569 000

50

499 784 500

363 409 000

 

Finnország

1 051 297 000

2 487 111 000

50

1 243 555 500

1 051 297 000

 

Svédország

2 102 533 000

4 888 140 000

50

2 444 070 000

2 102 533 000

 

Egyesült Királyság

12 053 669 000

25 863 586 000

50

12 931 793 000

12 053 669 000

 

Összesen

73 765 562 000

169 880 250 000

 

84 940 125 000

73 471 339 000

 

 (8)


2. TÁBLÁZAT

A hozzáadottérték-adóból származó saját források bontása a 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján (1 3. alcím)

Tagállam

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a

A héaalapú saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs (%-ban)

A héaalapú saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

2 064 785 000

0,30

619 435 500

Bulgária

294 223 000

0,30

88 266 900

Csehország

954 547 000

0,30

286 364 100

Dánia

1 236 816 000

0,30

371 044 800

Németország

15 101 735 000

0,15

2 265 260 250

Észtország

137 193 000

0,30

41 157 900

Írország

960 910 000

0,30

288 273 000

Görögország

766 480 000

0,30

229 944 000

Spanyolország

5 902 319 000

0,30

1 770 695 700

Franciaország

11 424 424 000

0,30

3 427 327 200

Horvátország

275 629 500

0,30

82 688 850

Olaszország

7 379 229 000

0,30

2 213 768 700

Ciprus

109 783 000

0,30

32 934 900

Lettország

127 770 000

0,30

38 331 000

Litvánia

201 136 000

0,30

60 340 800

Luxemburg

221 373 000

0,30

66 411 900

Magyarország

612 612 000

0,30

183 783 600

Málta

66 375 000

0,30

19 912 500

Hollandia

3 436 775 000

0,15

515 516 250

Ausztria

1 867 511 000

0,30

560 253 300

Lengyelország

2 664 822 000

0,30

799 446 600

Portugália

1 052 966 500

0,30

315 889 950

Románia

804 913 000

0,30

241 473 900

Szlovénia

236 104 000

0,30

70 831 200

Szlovákia

363 409 000

0,30

109 022 700

Finnország

1 051 297 000

0,30

315 389 100

Svédország

2 102 533 000

0,15

315 379 950

Egyesült Királyság

12 053 669 000

0,30

3 616 100 700

Összesen

73 471 339 000

 

18 945 245 250


3. TÁBLÁZAT

Az egységes kulcs meghatározása és a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló források bontása a 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján (1 4. alcím)

Tagállam

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

A „kiegészítő alap” saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs

A „kiegészítő alap” saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

4 828 731 000

 

3 108 629 856

Bulgária

619 079 000

 

398 549 321

Csehország

2 157 592 000

 

1 389 009 847

Dánia

3 248 081 000

 

2 091 042 464

Németország

36 775 058 000

 

23 674 966 204

Észtország

280 639 000

 

180 669 160

Írország

2 784 713 000

 

1 792 736 429

Görögország

1 973 712 000

 

1 270 631 984

Spanyolország

12 978 152 000

 

8 355 046 238

Franciaország

25 387 121 000

 

16 343 665 093

Horvátország

551 259 000

 

354 888 310

Olaszország

18 340 730 000

 

11 807 354 945

Ciprus

219 566 000

 

141 351 718

Lettország

328 766 000

0,6437778  (9)

211 652 255

Litvánia

483 628 000

 

311 348 973

Luxemburg

442 746 000

 

285 030 049

Magyarország

1 437 840 000

 

925 649 483

Málta

132 750 000

 

85 461 504

Hollandia

8 302 270 000

 

5 344 817 177

Ausztria

4 131 641 000

 

2 659 858 784

Lengyelország

5 358 014 000

 

3 449 370 505

Portugália

2 105 933 000

 

1 355 752 929

Románia

2 266 156 000

 

1 458 900 941

Szlovénia

507 667 000

 

326 824 748

Szlovákia

999 569 000

 

643 500 339

Finnország

2 487 111 000

 

1 601 146 866

Svédország

4 888 140 000

 

3 146 876 051

Egyesült Királyság

25 863 586 000

 

16 650 402 686

Összesen

169 880 250 000

 

109 365 134 859

 (9)


4. TÁBLÁZAT

Dánia, Hollandia és Svédország esetében a GNI-hozzájárulásban bekövetkező bruttó csökkentés kiszámítása és finanszírozása, a 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében (1 6. alcím)

Tagállam

Bruttó csökkentés

A GNI-alap százalékos aránya

A bruttó csökkentésre alkalmazott GNI-kulcs

A csökkentés finanszírozása

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgium

 

2,84

32 315 590

32 315 590

Bulgária

 

0,36

4 143 098

4 143 098

Csehország

 

1,27

14 439 375

14 439 375

Dánia

– 146 333 564

1,91

21 737 317

– 124 596 247

Németország

 

21,65

246 111 806

246 111 806

Észtország

 

0,17

1 878 136

1 878 136

Írország

 

1,64

18 636 293

18 636 293

Görögország

 

1,16

13 208 785

13 208 785

Spanyolország

 

7,64

86 854 423

86 854 423

Franciaország

 

14,94

169 899 670

169 899 670

Horvátország

 

0,32

3 689 222

3 689 222

Olaszország

 

10,80

122 742 708

122 742 708

Ciprus

 

0,13

1 469 414

1 469 414

Lettország

 

0,19

2 200 219

2 200 219

Litvánia

 

0,28

3 236 611

3 236 611

Luxemburg

 

0,26

2 963 014

2 963 014

Magyarország

 

0,85

9 622 538

9 622 538

Málta

 

0,08

888 410

888 410

Hollandia

– 782 321 749

4,89

55 561 753

– 726 759 996

Ausztria

 

2,43

27 650 415

27 650 415

Lengyelország

 

3,15

35 857 741

35 857 741

Portugália

 

1,24

14 093 655

14 093 655

Románia

 

1,33

15 165 924

15 165 924

Szlovénia

 

0,30

3 397 489

3 397 489

Szlovákia

 

0,59

6 689 472

6 689 472

Finnország

 

1,46

16 644 634

16 644 634

Svédország

– 208 243 919

2,88

32 713 177

– 175 530 742

Egyesült Királyság

 

15,22

173 088 343

173 088 343

Összesen

–1 136 899 232

100,00

1 136 899 232

0

Uniós GDP-árdeflátor (EUR) (2019. tavaszi gazdasági előrejelzés): (a) 2011 EU-27 = 100,0000 / (b) 2013 EU-27 = 102,9958 (c) 2013 EU-28 = 102,9874 / (d) 2020 EU-28 = 112,5551

A Hollandiára alkalmazandó átalányösszeg: 2020-as árakon: 695 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 782 321 749 EUR

A Svédországra alkalmazandó átalányösszeg: 2020-as árakon: 185 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 208 243 919 EUR

A Dániára alkalmazandó átalányösszeg: 2020-as árakon: 130 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 146 333 564 EUR


5. TÁBLÁZAT

A költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére a 2019. év tekintetében nyújtott korrekció a 2014/335/EU, Euratom határozat 4. cikke alapján (1 5. alcím)

Ismertetés

Együttható  (10) (%)

Összeg

1. Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből

16,3037

 

2. Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

7,3015

 

3. (1) – (2)

9,0022

 

4. Összes elkülönített kiadás

 

130 008 765 143

5. Bővítéssel kapcsolatos kiadások  (11)

 

30 694 725 929

6. A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

99 314 039 214

7. A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

5 900 699 546

8. Brit előny  (12)

 

690 825 371

9. A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

5 209 874 175

10. A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli bevétel  (13)

 

–44 494 806

11. Brit korrekció = (9) – (10)

 

5 254 368 981

 (10)  (11)  (12)  (13)


6. TÁBLÁZAT

Az Egyesült Királyságnak nyújtott –5 254 368 981 EUR összegű korrekció finanszírozásának kiszámítása (1 5. alcím)

Tagállam

A GNI-alap százalékos aránya

Részesedések az Egyesült Királyság nélkül

Részesedések Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság nélkül

Németország, Hollandia, Ausztria és Svédország 2. oszlopban feltüntetett részesedésének háromnegyede

A 3. oszloppal összhangban felosztásra került 4. oszlop

Finanszírozási skála

A korrekciónál alkalmazott finanszírozási skála

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgium

2,84

3,35

5,37

 

1,51

4,87

255 665 342

Bulgária

0,36

0,43

0,69

 

0,19

0,62

32 778 186

Csehország

1,27

1,50

2,40

 

0,68

2,17

114 237 363

Dánia

1,91

2,26

3,61

 

1,02

3,27

171 975 150

Németország

21,65

25,54

0,00

–19,15

0,00

6,38

335 429 452

Észtország

0,17

0,19

0,31

 

0,09

0,28

14 858 907

Írország

1,64

1,93

3,10

 

0,87

2,81

147 441 346

Görögország

1,16

1,37

2,19

 

0,62

1,99

104 501 525

Spanyolország

7,64

9,01

14,43

 

4,07

13,08

687 150 240

Franciaország

14,94

17,63

28,23

 

7,95

25,58

1 344 164 122

Horvátország

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,56

29 187 341

Olaszország

10,80

12,74

20,40

 

5,75

18,48

971 081 015

Ciprus

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

11 625 294

Lettország

0,19

0,23

0,37

 

0,10

0,33

17 407 073

Litvánia

0,28

0,34

0,54

 

0,15

0,49

25 606 504

Luxemburg

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,45

23 441 937

Magyarország

0,85

1,00

1,60

 

0,45

1,45

76 128 874

Málta

0,08

0,09

0,15

 

0,04

0,13

7 028 674

Hollandia

4,89

5,76

0,00

–4,32

0,00

1,44

75 725 942

Ausztria

2,43

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

37 685 164

Lengyelország

3,15

3,72

5,96

 

1,68

5,40

283 689 127

Portugália

1,24

1,46

2,34

 

0,66

2,12

111 502 190

Románia

1,33

1,57

2,52

 

0,71

2,28

119 985 468

Szlovénia

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 879 289

Szlovákia

0,59

0,69

1,11

 

0,31

1,01

52 923 874

Finnország

1,46

1,73

2,77

 

0,78

2,51

131 684 305

Svédország

2,88

3,39

0,00

–2,55

0,00

0,85

44 585 277

Egyesült Királyság

15,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Összesen

100,00

100,00

100,00

–28,17

28,17

100,00

5 254 368 981

A számítások 15 tizedes pontossággal készülnek.

7. TÁBLÁZAT

Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása  (14) a saját források típusa és tagállamok szerinti bontásban

Tagállam

Tradicionális saját források (TOR)

 

Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is

Összes saját forrás  (15)

Nettó cukorilletékek (80 %)

Nettó vámok (80 %)

Összes nettó tradicionális saját forrás (80 %)

Beszedési költségek (a bruttó TOR 20 %-a) (p.m.)

Héaalapú saját forrás

GNI-alapú saját forrás

Dánia, Hollandia és Svédország javára alkalmazott csökkentés.

Brit korrekció

Összes nemzeti hozzájárulás

Részesedés az összes nemzeti hozzájárulásból (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgium

p.m.

2 264 600 000

2 264 600 000

566 150 000

619 435 500

3 108 629 856

32 315 590

255 665 342

4 016 046 288

3,13

6 280 646 288

Bulgária

p.m.

113 700 000

113 700 000

28 425 000

88 266 900

398 549 321

4 143 098

32 778 186

523 737 505

0,41

637 437 505

Csehország

p.m.

316 800 000

316 800 000

79 200 000

286 364 100

1 389 009 847

14 439 375

114 237 363

1 804 050 685

1.41

2 120 850 685

Dánia

p.m.

372 700 000

372 700 000

93 175 000

371 044 800

2 091 042 464

– 124 596 247

171 975 150

2 509 466 167

1,96

2 882 166 167

Németország

p.m.

4 257 000 000

4 257 000 000

1 064 250 000

2 265 260 250

23 674 966 204

246 111 806

335 429 452

26 521 767 712

20,67

30 778 767 712

Észtország

p.m.

36 900 000

36 900 000

9 225 000

41 157 900

180 669 160

1 878 136

14 858 907

238 564 103

0,19

275 464 103

Írország

p.m.

333 400 000

333 400 000

83 350 000

288 273 000

1 792 736 429

18 636 293

147 441 346

2 247 087 068

1,75

2 580 487 068

Görögország

p.m.

193 100 000

193 100 000

48 275 000

229 944 000

1 270 631 984

13 208 785

104 501 525

1 618 286 294

1,26

1 811 386 294

Spanyolország

p.m.

1 660 500 000

1 660 500 000

415 125 000

1 770 695 700

8 355 046 238

86 854 423

687 150 240

10 899 746 601

8,49

12 560 246 601

Franciaország

p.m.

1 823 600 000

1 823 600 000

455 900 000

3 427 327 200

16 343 665 093

169 899 670

1 344 164 122

21 285 056 085

16,59

23 108 656 085

Horvátország

p.m.

41 300 000

41 300 000

10 325 000

82 688 850

354 888 310

3 689 222

29 187 341

470 453 723

0,37

511 753 723

Olaszország

p.m.

1 998 200 000

1 998 200 000

499 550 000

2 213 768 700

11 807 354 945

122 742 708

971 081 015

15 114 947 368

11,78

17 113 147 368

Ciprus

p.m.

27 100 000

27 100 000

6 775 000

32 934 900

141 351 718

1 469 414

11 625 294

187 381 326

0,15

214 481 326

Lettország

p.m.

47 000 000

47 000 000

11 750 000

38 331 000

211 652 255

2 200 219

17 407 073

269 590 547

0,21

316 590 547

Litvánia

p.m.

108 500 000

108 500 000

27 125 000

60 340 800

311 348 973

3 236 611

25 606 504

400 532 888

0,31

509 032 888

Luxemburg

p.m.

16 800 000

16 800 000

4 200 000

66 411 900

285 030 049

2 963 014

23 441 937

377 846 900

0,29

394 646 900

Magyarország

p.m.

223 900 000

223 900 000

55 975 000

183 783 600

925 649 483

9 622 538

76 128 874

1 195 184 495

0,93

1 419 084 495

Málta

p.m.

14 700 000

14 700 000

3 675 000

19 912 500

85 461 504

888 410

7 028 674

113 291 088

0,09

127 991 088

Hollandia

p.m.

2 758 500 000

2 758 500 000

689 625 000

515 516 250

5 344 817 177

– 726 759 996

75 725 942

5 209 299 373

4,06

7 967 799 373

Ausztria

p.m.

222 900 000

222 900 000

55 725 000

560 253 300

2 659 858 784

27 650 415

37 685 164

3 285 447 663

2,56

3 508 347 663

Lengyelország

p.m.

844 800 000

844 800 000

211 200 000

799 446 600

3 449 370 505

35 857 741

283 689 127

4 568 363 973

3,56

5 413 163 973

Portugália

p.m.

199 900 000

199 900 000

49 975 000

315 889 950

1 355 752 929

14 093 655

111 502 190

1 797 238 724

1,40

1 997 138 724

Románia

p.m.

206 000 000

206 000 000

51 500 000

241 473 900

1 458 900 941

15 165 924

119 985 468

1 835 526 233

1,43

2 041 526 233

Szlovénia

p.m.

90 700 000

90 700 000

22 675 000

70 831 200

326 824 748

3 397 489

26 879 289

427 932 726

0,33

518 632 726

Szlovákia

p.m.

107 700 000

107 700 000

26 925 000

109 022 700

643 500 339

6 689 472

52 923 874

812 136 385

0,63

919 836 385

Finnország

p.m.

163 500 000

163 500 000

40 875 000

315 389 100

1 601 146 866

16 644 634

131 684 305

2 064 864 905

1,61

2 228 364 905

Svédország

p.m.

538 600 000

538 600 000

134 650 000

315 379 950

3 146 876 051

– 175 530 742

44 585 277

3 331 310 536

2,60

3 869 910 536

Egyesült Királyság

p.m.

3 174 500 000

3 174 500 000

793 625 000

3 616 100 700

16 650 402 686

173 088 343

–5 254 368 981

15 185 222 748

11,83

18 359 722 748

Összesen

p.m.

22 156 900 000

22 156 900 000

5 539 225 000

18 945 245 250

109 365 134 859

0

0

128 310 380 109

100,00

150 467 280 109

 (14)  (15)

B.   ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS KÖLTSÉGVETÉSI SORONKÉNT

Cím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

5/2020. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SAJÁT FORRÁSOK

150 299 280 109

168 000 000

150 467 280 109

3

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

3 218 373 955

 

3 218 373 955

4

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 651 322 700

 

1 651 322 700

5

AZ INTÉZMÉNYEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

15 050 000

 

15 050 000

6

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

130 000 000

 

130 000 000

7

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

115 000 000

 

115 000 000

8

HITELFELVÉTELI ÉS HITELFOLYÓSÍTÁSI MŰVELETEK

2 076 361

 

2 076 361

9

EGYÉB BEVÉTELEK

15 001 000

 

15 001 000

 

MINDÖSSZESEN

155 446 104 125

168 000 000

155 614 104 125

1 CÍM

Saját források

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

5/2020. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

 

1 1. ALCÍM

1 1 0

A 2005/2006-os forgalmazási évhez és a megelőző évekhez kapcsolódó termelési illetékek

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Cukortárolási illetékek

p.m.

 

p.m.

1 1 3

A nem exportált C cukor-, C izoglükóz- és C inulinszirup-termelésre, valamint a C cukorpótlóra és a C izoglükózpótlóra kivetett díjak

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Termelési díj

p.m.

 

p.m.

1 1 8

A kiegészítő cukorkvótára és a pótlólagos izoglükózkvótára kivetett egyszeri összegek

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Többletösszeg

p.m.

 

p.m.

 

1 1. ALCÍM — ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

1 2. ALCÍM

1 2 0

A 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok

22 156 900 000

 

22 156 900 000

 

1 2. ALCÍM — ÖSSZESEN

22 156 900 000

 

22 156 900 000

 

1 3. ALCÍM

1 3 0

A 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a hozzáadottérték-adóból származó saját források

18 945 245 250

 

18 945 245 250

 

1 3. ALCÍM — ÖSSZESEN

18 945 245 250

 

18 945 245 250

 

1 4. ALCÍM

1 4 0

A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859

 

1 4. ALCÍM — ÖSSZESEN

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859

 

1 5. ALCÍM

1 5 0

A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel a 2014/335/EU, Euratom határozat 4. és 5. cikkével összhangban az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció

0

 

0

 

1 5. ALCÍM — ÖSSZESEN

0

 

0

 

1 6. ALCÍM

1 6 0

Az éves GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése egyes tagállamok esetében a 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében

0

 

0

 

1 6. ALCÍM — ÖSSZESEN

0

 

0

 

1 cím — Összesen

150 299 280 109

168 000 000

150 467 280 109

1 1. ALCÍM —

A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (A 2014/335/EU, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA)

1 2. ALCÍM —

A 2014/335/EU, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

1 3. ALCÍM —

A 2014/335/EU, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK

1 4. ALCÍM —

A 2014/335/EU, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

1 5. ALCÍM —

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA

1 6. ALCÍM —

AZ ÉVES GNI-ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS BRUTTÓ CSÖKKENTÉSE EGYES TAGÁLLAMOK ESETÉBEN

1 4 —. ALCÍM   A 2014/335/EU, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

1 4 0
A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

2020. évi költségvetés

5/2020. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859

Megjegyzések

A GNI-alapú bevétel egy „kiegészítő” bevétel, amely a kiadások azon részének finanszírozására szolgál, amelyet egy adott évben nem lehet a hagyományos saját forrásokból, a héaalapú bevételekből vagy más bevételekből finanszírozni. Ezáltal biztosított, hogy az Unió általános költségvetése előzetesen mindig egyensúlyban van.

A GNI lehívási kulcsot a más források által nem fedezett, költségvetésben szereplő kiadások finanszírozásához szükséges további bevételek határozzák meg. Ezért lehívási kulcs kerül alkalmazásra minden egyes tagállam GNI-jére.

A tagállamok GNI-jére alkalmazandó kulcs a 2020-as pénzügyi évben 0,6438 %.

Jogalap

Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat (HL L 168., 2014.6.7., 105. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Tagállam

2020. évi költségvetés

5/2020. számú költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

3 103 854 569

4 775 287

3 108 629 856

Bulgária

397 937 094

612 227

398 549 321

Csehország

1 386 876 135

2 133 712

1 389 009 847

Dánia

2 087 830 333

3 212 131

2 091 042 464

Németország

23 638 598 177

36 368 027

23 674 966 204

Észtország

180 391 627

277 533

180 669 160

Írország

1 789 982 538

2 753 891

1 792 736 429

Görögország

1 268 680 117

1 951 867

1 270 631 984

Spanyolország

8 342 211 730

12 834 508

8 355 046 238

Franciaország

16 318 558 959

25 106 134

16 343 665 093

Horvátország

354 343 153

545 157

354 888 310

Olaszország

11 789 217 212

18 137 733

11 807 354 945

Ciprus

141 134 582

217 136

141 351 718

Lettország

211 327 127

325 128

211 652 255

Litvánia

310 870 698

478 275

311 348 973

Luxemburg

284 592 203

437 846

285 030 049

Magyarország

924 227 557

1 421 926

925 649 483

Málta

85 330 223

131 281

85 461 504

Hollandia

5 336 606 797

8 210 380

5 344 817 177

Ausztria

2 655 772 872

4 085 912

2 659 858 784

Lengyelország

3 444 071 794

5 298 711

3 449 370 505

Portugália

1 353 670 305

2 082 624

1 355 752 929

Románia

1 456 659 867

2 241 074

1 458 900 941

Szlovénia

326 322 700

502 048

326 824 748

Szlovákia

642 511 833

988 506

643 500 339

Finnország

1 598 687 283

2 459 583

1 601 146 866

Svédország

3 142 042 014

4 834 037

3 146 876 051

Egyesült Királyság

16 624 825 360

25 577 326

16 650 402 686

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859


(1)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2020. évi költségvetésben (HL L 57., 2020.2.27., 1. o.), valamint az 1–5/2020. számú költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(2)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2019. évi költségvetésben (HL L 67., 2019.3.7., 1. o.), valamint az 1–3/2019. számú költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(3)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük”.

(4)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2020. évi költségvetésben (HL L 57., 2020.2.27., 1. o.), valamint az 1–5/2020. számú költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(5)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2019. évi költségvetésben (HL L 67., 2019.3.7., 1. o.), valamint az 1–3/2019. számú költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(6)  A 2020. évi költségvetés saját forrásait a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2019. május 24-i 175. ülésén elfogadott költségvetési előrejelzések alapján határozták meg.

(7)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük”.

(8)  A felhasználandó alap nem lépi túl a GNI 50 %-át.

(9)  A kulcs számítása: (109 365 134 859) / (169 880 250 000) = 0,643777807361362.

(10)  Kerekített százalékok.

(11)  A bővítéssel kapcsolatos kiadások összege (az Unióhoz 2004. április 30. után csatlakozott) 13 tagállam számára elkülönített összes kiadást tartalmazza, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét.

(12)  A „brit előny” a korlátozott héára való áttérésből és a GNP/GNI-alapú saját források bevezetéséből eredő, az Egyesült Királyságra vonatkozó hatásoknak felel meg.

(13)  Ez a rendkívüli bevétel megfelel az Egyesült Királyság azon nettó bevételének, amely a tradicionális saját források (TOR) beszedési költségeket fedező, tagállamok által visszatartott részének százalékos – 2014. január 1-jével 10 %-ról 20 %-ra történő – emeléséből ered.

(14)  p.m. (saját források + egyéb bevételek = összes bevétel = összes kiadás); (150 467 280 109 + 5 146 824 016 = 155 614 104 125 = 155 614 104 125).

(15)  Összes saját forrás a GNI százalékaként: (150 467 280 109) / (16 988 025 000 000) = 0,89 %; saját források felső határa a GNI százalékaként: 1,20 %.


III. SZAKASZ

BIZOTTSÁG

KIADÁSOK

Cím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

5/2020. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

550 910 219

1 501 374 219

 

 

550 910 219

1 501 374 219

02

BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

3 203 612 540

2 706 787 634

 

 

3 203 612 540

2 706 787 634

03

VERSENYPOLITIKA

116 380 398

116 380 398

 

 

116 380 398

116 380 398

04

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

14 881 605 545

13 394 134 411

 

 

14 881 605 545

13 394 134 411

05

MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

58 698 932 091

57 007 767 922

 

 

58 698 932 091

57 007 767 922

06

MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

4 871 268 495

3 065 461 523

 

 

4 871 268 495

3 065 461 523

07

KÖRNYEZET

555 989 653

410 691 242

 

 

555 989 653

410 691 242

08

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

7 987 937 964

7 093 573 238

 

 

7 987 937 964

7 093 573 238

09

TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

2 684 291 569

2 310 507 713

 

 

2 684 291 569

2 310 507 713

10

KÖZVETLEN KUTATÁS

452 584 121

446 424 944

 

 

452 584 121

446 424 944

11

TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

1 096 734 831

904 804 693

 

 

1 096 734 831

904 804 693

 

Tartalékok (40 02 41)

67 843 000

64 300 000

 

 

67 843 000

64 300 000

 

 

1 164 577 831

969 104 693

 

 

1 164 577 831

969 104 693

12

PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ

114 419 241

115 165 918

 

 

114 419 241

115 165 918

13

REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

42 744 008 381

36 327 905 306

 

 

42 744 008 381

36 327 905 306

14

ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

177 055 750

170 293 750

 

 

177 055 750

170 293 750

15

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

4 828 897 829

4 457 288 075

 

 

4 828 897 829

4 457 288 075

16

KOMMUNIKÁCIÓ

219 381 095

216 738 095

 

 

219 381 095

216 738 095

17

EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

668 839 926

625 083 932

 

 

668 839 926

625 083 932

18

MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

5 727 715 528

4 186 600 656

 

 

5 727 715 528

4 186 600 656

 

Tartalékok (40 02 41)

1 003 000

1 003 000

 

 

1 003 000

1 003 000

 

 

5 728 718 528

4 187 603 656

 

 

5 728 718 528

4 187 603 656

19

KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

907 036 746

808 717 831

 

 

907 036 746

808 717 831

20

KERESKEDELEM

119 662 291

118 971 291

 

 

119 662 291

118 971 291

21

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

3 819 395 952

3 320 689 539

 

 

3 819 395 952

3 320 689 539

22

SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

4 349 309 007

3 379 739 705

100 000 000

100 000 000

4 449 309 007

3 479 739 705

23

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

1 740 017 691

1 536 881 622

485 000 000

68 000 000

2 225 017 691

1 604 881 622

24

CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

84 569 600

80 879 853

 

 

84 569 600

80 879 853

25

BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS

261 638 248

262 663 248

 

 

261 638 248

262 663 248

26

A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

1 169 128 790

1 168 977 000

 

 

1 169 128 790

1 168 977 000

27

KÖLTSÉGVETÉS

72 732 451

72 732 451

 

 

72 732 451

72 732 451

28

ELLENŐRZÉS

20 254 041

20 254 041

 

 

20 254 041

20 254 041

29

STATISZTIKA

162 101 479

159 101 479

 

 

162 101 479

159 101 479

30

NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

2 133 215 000

2 133 215 000

 

 

2 133 215 000

2 133 215 000

31

NYELVI SZOLGÁLATOK

410 651 078

410 651 078

 

 

410 651 078

410 651 078

32

ENERGIAÜGY

2 399 423 663

1 870 314 222

 

 

2 399 423 663

1 870 314 222

33

JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

285 532 215

281 548 093

 

 

285 532 215

281 548 093

34

ÉGHAJLAT-POLITIKA

180 975 805

114 778 918

 

 

180 975 805

114 778 918

40

TARTALÉKOK

537 763 000

358 500 000

 

 

537 763 000

358 500 000

 

Összesen

168 302 818 233

151 220 902 040

585 000 000

168 000 000

168 887 818 233

151 388 902 040

 

Amiből tartalékok (40 02 41)

68 846 000

65 303 000

 

 

68 846 000

65 303 000

22 CÍM

SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

Az előirányzatok (2020 és 2019) és az egyenleg (2018) általános összegzése

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

5/2020. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

22 01

A SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

173 311 741

173 311 741

 

 

173 311 741

173 311 741

22 02

BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA

1 476 821 144

1 239 777 074

 

 

1 476 821 144

1 239 777 074

22 04

EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI)

2 699 176 122

1 966 650 890

100 000 000

100 000 000

2 799 176 122

2 066 650 890

 

22 cím — Összesen

4 349 309 007

3 379 739 705

100 000 000

100 000 000

4 449 309 007

3 479 739 705

22 04 —. ALCÍM   EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI)

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2020. évi költségvetés

5/2020. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

22 04

EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI)

22 04 01

A mediterrán országokkal folytatott együttműködés támogatása

22 04 01 01

Mediterrán országok — Emberi jogok, jó kormányzás és mobilitás

4

130 732 660

99 184 805

 

 

130 732 660

99 184 805

22 04 01 02

Mediterrán országok – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés

4

654 227 065

470 341 793

 

 

654 227 065

470 341 793

22 04 01 03

Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

4

421 220 115

193 963 018

100 000 000

100 000 000

521 220 115

293 963 018

22 04 01 04

A békefolyamat támogatása és pénzügyi támogatás Palesztina és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára

4

320 598 750

302 440 740

 

 

320 598 750

302 440 740

 

22 04 01 Jogcímcsoport — Részösszeg

 

1 526 778 590

1 065 930 356

100 000 000

100 000 000

1 626 778 590

1 165 930 356

22 04 02

A keleti partnerség országaival folytatott együttműködés támogatása

22 04 02 01

Keleti partnerség — Emberi jogok, jó kormányzás és mobilitás

4

252 879 012

142 497 911

 

 

252 879 012

142 497 911

22 04 02 02

Keleti partnerség – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés

4

389 328 623

268 456 920

 

 

389 328 623

268 456 920

22 04 02 03

Keleti partnerség – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

4

12 708 666

2 488 783

 

 

12 708 666

2 488 783

 

22 04 02 Jogcímcsoport — Részösszeg

 

654 916 301

413 443 614

 

 

654 916 301

413 443 614

22 04 03

A határon átnyúló hatékony együttműködés biztosítása és más, több országgal folytatott együttműködések támogatása

22 04 03 01

Határon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás a 4. fejezetből

4

96 299 260

53 256 169

 

 

96 299 260

53 256 169

22 04 03 02

Határon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás az 1b. alfejezetből (Regionális politika)

1.2

81 139 971

53 256 169

 

 

81 139 971

53 256 169

22 04 03 03

A szomszédságban több országgal folytatott egyéb együttműködés támogatása – Ernyőprogram

4

223 300 000

145 229 012

 

 

223 300 000

145 229 012

22 04 03 04

A szomszédságban több országgal folytatott egyéb együttműködés – Támogatási intézkedések

4

28 500 000

16 297 114

 

 

28 500 000

16 297 114

 

22 04 03 Jogcímcsoport — Részösszeg

 

429 239 231

268 038 464

 

 

429 239 231

268 038 464

22 04 20

Erasmus+ – Hozzájárulás az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből (ENI)

4

88 242 000

83 635 984

 

 

88 242 000

83 635 984

22 04 51

Az európai szomszédságpolitika (2014 előtti) területén folytatott tevékenységek lezárása és az Oroszországgal folytatott kapcsolatok

4

p.m.

135 602 472

 

 

p.m.

135 602 472

22 04 52

Határon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás az 1b. alfejezetből (Regionális politika)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

22 04 77 03

Előkészítő intézkedés – Új euromediterrán stratégia a fiatalok foglalkoztatásának előmozdítására

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 04

Kísérleti projekt – ENP-finanszírozás – A személyzet felkészítése az EU–ENP vonatkozású állásokra

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 05

Előkészítő intézkedés – Vagyonvisszaszerzés az arab tavasz országaiban

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 06

Kísérleti projekt – A tudásalapú európai újságírás kialakítása az európai szomszédságra vonatkozóan az Európai Tanulmányok Szakkollégiuma natolini campusán végzett oktatási tevékenységeken keresztül

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 07

Előkészítő intézkedés – A vagyonvisszaszerzés végrehajtása érdekében az Unió szomszédainak támogatása

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

22 04 77 Jogcímcsoport — Részösszeg

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

22 04. Alcím — Összesen

 

2 699 176 122

1 966 650 890

100 000 000

100 000 000

2 799 176 122

2 066 650 890

22 04 01
A mediterrán országokkal folytatott együttműködés támogatása

22 04 01 03
Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2020. évi költségvetés

5/2020. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

421 220 115

193 963 018

100 000 000

100 000 000

521 220 115

293 963 018

Megjegyzések

Az előirányzat elsősorban a kétoldalú és több ország közötti azon együttműködési intézkedések finanszírozására szolgál, amelyek eredményeket mozdítanak elő többek között a következő területeken:

bizalom- és békeépítés, többek között gyermekek között,

biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés,

a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült lakosság – köztük a gyermekek és különösen a kísérő nélküli gyermekek, a nők és a fegyveres konfliktusok sújtotta és azon kívüli területeken elkövetett szexuális erőszak áldozatainak – támogatása.

A polgári társadalmi szervezetek támogatása érdekében fenn kell tartani az előirányzatok megfelelő szintjét.

További támogatást kell nyújtani Líbia stabilizációjához, tekintettel a közelmúlt politikai fejleményeire az országban. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a Líbiába irányuló uniós finanszírozást ne használják fel a kiszolgáltatott személyek, különösen a gyermekek önkényes visszatartásának és fogva tartásának finanszírozására, és hogy a migránsokat a nemzetközi emberi jogi normák teljes mértékű tiszteletben tartása mellett kezeljék.

A tagállamok által nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból és a harmadik országok, illetve az EUMSZ és az Euratom-Szerződés által létrehozottaktól eltérő szervezetek által nyújtott hozzájárulásokból származó többletbevételből az uniós finanszírozású és a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási tevékenységekhez vagy programokhoz további előirányzatok nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és e) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 235. cikke (5) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át .

A bevételi kimutatás 5 2 2 0. és 6 6 0 0. jogcíme szerinti, egyéb kapott címzett bevételekből a költségvetési rendelet 22. cikkének (1) bekezdésével összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcímen belül.

Jogalap

Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

23 CÍM

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

Az előirányzatok (2020 és 2019) és az egyenleg (2018) általános összegzése

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

5/2020. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

23 01

A HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

53 528 912

53 528 912

 

 

53 528 912

53 528 912

23 02

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉLELMEZÉSI SEGÉLY ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÜLTSÉG

1 092 234 779

1 197 700 000

485 000 000

68 000 000

1 577 234 779

1 265 700 000

23 03

AZ UNIÓS POLGÁRI VÉDELMI MECHANIZMUS

574 899 000

268 067 750

 

 

574 899 000

268 067 750

 

Tartalékok (40 02 41)

 

 

 

 

 

 

 

 

574 899 000

268 067 750

 

 

574 899 000

268 067 750

23 04

AZ EU SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ÖNKÉNTESEI KEZDEMÉNYEZÉS

19 355 000

17 584 960

 

 

19 355 000

17 584 960

 

23 cím — Összesen

1 740 017 691

1 536 881 622

485 000 000

68 000 000

2 225 017 691

1 604 881 622

 

Tartalékok (40 02 41)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 740 017 691

1 536 881 622

485 000 000

68 000 000

2 225 017 691

1 604 881 622

23 02 —. ALCÍM   HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉLELMEZÉSI SEGÉLY ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÜLTSÉG

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2020. évi költségvetés

5/2020. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

23 02

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉLELMEZÉSI SEGÉLY ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÜLTSÉG

23 02 01

Gyors, hatékony és szükségletalapú humanitárius segítségnyújtás és élelmezési segély

4

1 042 234 779

1 144 000 000

485 000 000

68 000 000

1 527 234 779

1 212 000 000

23 02 02

Katasztrófamegelőzés, katasztrófakockázat-csökkentés és katasztrófavédelmi felkészültség

4

50 000 000

53 700 000

 

 

50 000 000

53 700 000

23 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

23 02 77 01

Kísérleti projekt – A segítség hatékony eljuttatása a szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak humanitárius helyzetekben

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

23 02 77 Jogcímcsoport — Részösszeg

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

23 02. Alcím — Összesen

 

1 092 234 779

1 197 700 000

485 000 000

68 000 000

1 577 234 779

1 265 700 000

23 02 01
Gyors, hatékony és szükségletalapú humanitárius segítségnyújtás és élelmezési segély

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2020. évi költségvetés

5/2020. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 042 234 779

1 144 000 000

485 000 000

68 000 000

1 527 234 779

1 212 000 000

Megjegyzések

Az előirányzat az Unión kívüli személyeknek, a természeti és ember által okozott katasztrófák és konfliktusok (háborúk, harcok stb.) vagy hasonló veszélyhelyzetek áldozatainak nyújtott humanitárius segítségnyújtás és humanitárius jellegű élelmezési segély finanszírozásának fedezésére szolgál mindaddig, míg ez az ilyen rendkívüli helyzetekből fakadó humanitárius szükségletek kielégítéséhez szükséges. A tevékenységek a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozóan az 1257/96/EK rendeletben meghatározott szabályokkal összhangban valósulnak meg.

A támogatást és segítségnyújtást az áldozatok faji, etnikai származási, vallási, fogyatékosság, nem, kor, állampolgárság vagy politikai hovatartozás szerinti diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés nélkül kapják. A támogatás és segítségnyújtás a nemzetközi humanitárius jognak megfelelően történik és arra nem vonatkozhat más támogató partnerek által előírt korlátozás, mindaddig, amíg a helyzet által előidézett humanitárius szükségletek fennállnak.

Az előirányzat bármely olyan termék vagy berendezés beszerzésének és leszállításának fedezésére szolgál, amely e humanitárius segélyműveletek lebonyolításához szükséges, beleértve az otthonok és menedékek építését az érintett lakossági csoportok számára, a rövid távú rehabilitációs és újjáépítési, úgymint az infrastruktúrákra és létesítményekre vonatkozó munkákat, a külső, külföldi vagy helyi személyzettel, a raktározással, a nemzetközi vagy országon belüli szállítással és bármely más olyan tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat, amelynek a célja a segélyezettekhez való szabad hozzájutás elősegítése.

Az előirányzatot a humanitárius segítségnyújtási és élelmezésisegély-műveletek végrehajtásához szükséges élelmiszerek, vetőmagok, élő állat, termékek vagy felszerelések beszerzésének és eljuttatásának finanszírozására használhatják fel.

Az előirányzat a humanitárius segítségnyújtási műveletek végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó egyéb költségeket, valamint az élelmezésisegély-műveletek előírt határidőn belüli és a támogatásban részesülők igényeivel összhangban lévő, a lehető legnagyobb költséghatékonyság elérésére vonatkozó követelménynek eleget tevő, a legnagyobb átláthatóságot biztosító módon történő lebonyolítása szempontjából nélkülözhetetlen intézkedések költségeit is fedezheti.

Az előirányzat többek között az alábbiak fedezésére szolgál:

humanitárius vészhelyzetben a színvonalas oktatáshoz való hozzáférés és az előbbit lehetővé tevő környezet biztosítására irányuló intézkedések, többek között az iskolaépületek és iskolai létesítmények alapvető felújítása és újjáépítése, pszichoszociális támogatás, a tanárok képzése, valamint bármilyen termék vagy berendezés, amely az oktatáshoz való hozzáféréshez kapcsolódó humanitárius segélyműveletek végrehajtásához szükséges,

humanitárius műveletek megvalósíthatósági tanulmányai, humanitárius projektek és tervek értékelése, valamint humanitárius műveletekhez kapcsolódó figyelemfelhívó és tájékoztató kampányok,

humanitárius segélyprojektek és tervek nyomon követő ellenőrzése, a segélyek hatékonyabbá tétele és a projektek és tervek nyomon követő ellenőrzésének javítása érdekében a koordináció és együttműködés erősítése céljából indított kezdeményezések előmozdítása és fejlesztése,

a humanitárius segítségnyújtással és élelmezési segéllyel kapcsolatos tevékenységek részét képező segítségnyújtási műveletek végrehajtásának felügyelete és koordinációja, úgymint az ellátás, a leszállítás, az elosztás és az érintett termékek felhasználása, ideértve a partnerek által nyújtott források felhasználását is,

az Unió és a tagállamok, egyéb donorországok, (különösen az ENSZ részét képező) nemzetközi szervezetek és intézmények, nem kormányzati szervezetek és az utóbbiakat képviselő szervezetek közötti koordináció erősítését célzó intézkedések,

uniós humanitárius szervezetek és ügynökségek vagy e szervek és harmadik országbeli hasonló szervek közötti műszaki know-how és szakértelem cseréjét előmozdító műszaki támogatási szerződések finanszírozása,

a humanitárius segítségnyújtás és élelmezési segély szakpolitika célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos tanulmányok és képzés,

intézkedési és működési költségekkel összefüggő támogatás a humanitárius hálózatok javára,

humanitárius keretbe tartozó aknamentesítési műveletek, beleértve a taposóaknákkal kapcsolatos, a helyi közösségeknek szóló közvélemény-tudatosító kampányokat,

a humanitárius segítségnyújtási hálózattal (NOHA) kapcsolatban felmerülő kiadások, az 1257/96/EK rendelet 4. cikkével összhangban. Ez egy egyéves multidiszciplináris posztgraduális diploma a humanitárius területen, amelynek célja a szakszerűbb hivatásgyakorlás előmozdítása a humanitárius szakemberek között, és amelyben több egyetem is részt vesz,

a segítségnyújtás vagy segély szállítása és elosztása, beleértve bármely ehhez kapcsolódó tevékenységet, mint a biztosítás, a berakodás, a kirakodás és a koordináció,

a segély vagy segítségnyújtás programozása, koordinációja és optimális lebonyolítása szempontjából lényeges megtámogató intézkedések, amelyek költségeit más előirányzatok nem fedezik, pl. kivételes szállítási és raktározási tevékenységek, élelmiszerek helyszíni feldolgozása vagy elkészítése, fertőtlenítés, tanácsadói szolgáltatások, a segélyhez vagy segélynyújtáshoz közvetlenül kapcsolódó műszaki segítség és berendezések (szerszámok, konyhaeszközök, üzemanyag/fűtőanyag stb.),

a szállítmányozás, csomagolás vagy tárolás új formáit érintő kísérleti projektek, élelmezésisegély-műveletekkel kapcsolatban végzett tanulmányok, a humanitárius műveleteket népszerűsítő programok, valamint a közvélemény tudatosságát növelő tájékoztatási kampányok,

élelmiszer-raktározás (beleértve az adminisztratív költségeket, a jövőbeni, opciós vagy opció nélküli tevékenységeket, műszaki szakemberek képzése, csomagolási és mobil raktározási egységek beszerzése, valamint raktárak fenntartási és javítási költségei),

humanitárius projektek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges technikai segítségnyújtás, különösen a helyszínen lévő egyéni szakértők szerződéseivel összefüggő költségek, valamint az Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága a világ különböző pontjaira telepített egységeinek – előlegszámlák és a kiadások engedélyezése által fedezett – infrastrukturális és logisztikai kiadásai fedezésére szolgáló kiadások.

A költségvetési rendelet 62. és 154–156. cikke szerinti teljes pénzügyi átláthatóság biztosítása céljából a nemzetközi szervezetek projektjeinek irányítására és végrehajtására vonatkozó megállapodások megkötésekor és módosításakor a Bizottság minden szükséges erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy e szervezetek megküldjék az uniós források felhasználására vonatkozó valamennyi belső és külső ellenőrzésük dokumentációját a Számvevőszéknek, valamint a Bizottság belső ellenőrének.

A tagállamok által, valamint harmadik országok, illetve az EUMSZ vagy az Euratom-Szerződés keretében létrehozottaktól eltérő szervek által az uniós finanszírozású és a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási intézkedésekhez vagy programokhoz adott kiegészítő pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és e) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. A kifizetési előirányzatok kapcsolódó becsült összege 133 000 000 EUR. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 235. cikke (5) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

A bevételi kimutatás 4 0 1 1. és 6 6 0 0. jogcíme szerinti, egyéb kapott címzett bevételekből a költségvetési rendelet 22. cikkének (1) bekezdésével összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcímcsoporton belül.

Jogalap

A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).