20.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/106


Helyesbítés az Európai Központi Banknak a felügyeleti díjakról szóló 1163/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. december 5-i (EU) 2019/2155 rendeletéhez (EKB/2019/37)

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 327., 2019. december 17.)

A 74. oldalon, a 2. cikkben:

a következő szövegrész:

„Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.”,

helyesen:

„Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba”.